Abonnér på OZ8JYL feed

OB Referat november

*** REFERAT ***

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 13-11-2017 klokken 18:00.

Fremmødte var: OZ1FXO, OZ1JEE, OZ2CP, OZ2NML, OZ7QQ

Afbud: OZ7SH

Referenten var: OZ2NML

Dagsorden er som følgende.

1. Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger, godkendt.

2. Godkendelse af referat

Ingen bemærkninger, godkendt.

3. Beretninger

1. Formanden.

2. Kasserens beretning.

Der arbejdes på at få maillisten op og køre så der kan udsendes GF indkaldelse

via den.

Fra 1-1-2018 er prisen på Øl og Vand 10,- kaffe koster 10kr

4. Behandles

1. Opfølgning fra sidste ordinære bestyrelsesmøde:

Auktionen gik godt, mange købere og sælgere og gode ting til salg som altid, tak

for det store fremmøde.

ATF: Der var 7 medlemmer der mødte frem.

2. Juleafslutning.

Onsdag 13-12-2017, medlemmerne er velkommen til at sponsere en

juledekoration, der bortauktioneres og indtægten går til klubbens aktiviteter.

der indkøbes lodder til amerikansk lotteri.

Grønne duge og røde servietter

Der sendes noget til repred

3. Generalforsamling 2018.

28-02-2018. Gf folder opstartes

Følgende er på valg. OZ2CP, OZ1JEE, OZ2NML

Aalborg den 13-11-2017

Side 2 af 2

Sagen videre behandles på Dec. OB

5. Fremtidig virksomhed

1. Juleafslutning

2. Næste OB 11-12-2017

6. Eventuel

Spørgsmål ang. Opsætning af Hjertestarter, dette undersøges

Der oprettes et online arkiv til div kvitteringer samt gemmes der en papirudgave

Med venlig hilsen

Sekretæren, OZ2NML Søren Poulsen

 

Indlægget OB Referat november blev vist første gang den Radioamatørerne i Aalborg & omegn --.- .-. --.. Region Nordjylland.

Kategorier: Diverse

Repeaternyt 27-11- 2017

God aften her kommer EDR Aalborg afdelingens Repeaternyt.

Udsendelsen bliver sendt over OZ4REN via OZ8JYL/A.

Det er OZ5HZ der er ansvarshavende og er ved Mikrofonen.

 

Ugen der gik:

 

Sidste mandag var der 32 stationer der tjekkede ind efter repeaternyt.

 

Onsdag var klubben igen rammen omkring gode diskussioner og meningsudvekslinger. Der var også folk i værkstedet, byggelokalet, radiorummet og mødesalen. De fremmødte medlemmer leverede snak og liv i klubben.  Der var plads til flere så kom bare forbi.

Kaffen og kage mesteren var OZ1KAI Kai.

 

Fredag var OZ5JBJ og jeg en tur i klubben og sætte snyde skærme op til certifikat prøven om lørdagen.

 

Lørdag afholdt Aalborg afd. certifikat prøve til alle certifikat kategorier, samt 3 special prøver.

Det forlyder fra sædvanligvis velunderrettet kilder at der blev opnået:

5 A certifikater

6 B certifikater

4 D certifikater

Jeg vil ønske alle tillykke og velkommen i radioamatørenes kreds.

Der skal også lyde en tak til mine hjælpere OZ1JEE Bjarne, OZ7OU Kurt og OZ5JBJ Jørgen.

Vi har allerede talt om at beramme en prøve igen til april 2018. Her vil der også være kursus aktivitet forud for prøven. Mere om dette når vi har en dato.

 

 

Ugen der kommer og lidt til:

På Onsdag den 29. november er der igen Klubaften i OZ8JYL.

Kaffen og kage mesteren efter kalenderen er OZ2CP Carsten

OZ2NML Søren har skrevet følgende.

Som de fleste nok har bemærket, så skriver kalenderen snart december, og
dermed er sæsonen for juleafslutninger i foreningslivet for alvor skudt i gang.
Bestyrelsen byder derfor klubbens medlemmer, YL samt XYL til julestue
onsdag den 13. december klokken 19:30.
Sædvanen tro vil der være æbleskiver, gløgg og amerikansk lotteri.
Vi bytter gaver, såfremt du medbringer en ikke elektronik relateret gave til en værdi af ca. 20,-
Skulle du eller jeres YL, XYL være i de kreative hjørner, modtager vi meget gerne juledekorationer til auktion.

Alle er velkommen

 

 

 

Løst og fast :

 

Jeg vil stadig gerne at I skriver til mig om ideer til emner, der burde være med i udsendelsen. Bare skriv i repred@oz8jyl.dk.

 

Himlen over os – hvis skyerne ellers er væk:

Det ser ikke ud til at DMI synes vi skal se en skyfri natte himlen i denne uge. Der er måske en chance  fredag – lørdag.

Det er nu ikke, derfor vi må vente med at se ISS til den 30. November kl. 18:09.

ISS er synlig i dagene efter 30. november frem til den 16. december.

 

Iridiumglimt:

Der er et par iridiumglimt hver dag.

Der er et den 29 november 17:45:32 på -7,2. Det skulle være til at få øje på hvis eller der er hul igennem til himlen.

Forudsigelsen forudsætter man bor i Aalborg, gå ind på hjemmeside og print et stjernekort for din lokalitet.

 

Oplysningerne stammer fra http://www.heavens-above.com

På hjemmesiden kan der printes stjernekort over begivenhederne.

HUSK at indstille din placering øverst til højre inden du begynder din søgning.

 

Contest:

 

Der er flere muligheder for radioaktiviteter i den kommende weekend.

Jeg har valgt at nævne et par stykker:

EPC Ukraine DX Contest: 2000Z, Dec 2 to 1959Z, Dec 3

BPSK63 Digimode

Ten-Meter RTTY Contest: 0000Z-2400Z, Dec 3

RTTY 10m Only

 

DX aktiviteter:

 

Det siges at forholdene er dårlige men der køres stadig DX hver dag.

Fra følgende link:  dxnews.com  har jeg hentet følgende:

V5/DK1CE Namibia

Der står ikke noget om hvornår og hvor længe.

 

7Q7AB Malawi

Shin, JA7SGV will be active from Malawi until 2 December 2017 as 7Q7AB.

 

3Y0Z Bouvet Island

Et International Team will be active from Bouvet Island, IOTA AN – 002, in 2018 as 3Y0Z.

Planned dates 20 January – 28 February 2018 (will be determined by vessel shedule).

They will operate on 160 – 10m and also 6 and 2m EME.

 

Gambia, Barbados, Jamaica er også hørt – Tak til OZ5HP.

QST:

Her kan du bringe forespørgsler af tekniske art, eller bare viderebringe et godt råd.

Du må gerne sende et spørgsmål til repred@oz8jyl.dk

Måske har dit sidste projekt været så stor en succes, at du gerne vil fortælle os andre om det.

Det kan også være du mangler en eller anden stump, eller måske har noget i overskud.

Med overskud menes f. eks grej du har til salg.

(Pris aftales direkte mellem parterne og ikke her over repeateren).

 

Er der nogen der har noget til QST ?

 

OZ3PN: Kontingent

 

OZ5HZ:
Er der nogen der ved noget om magnetometere eller fluxgate compass/inclinometer.

Det handler om Aurora.

Magnetometers can give an indication of auroral activity before the light from the aurora becomes visible. A grid of magnetometers around the world constantly measures the effect of the solar wind on the Earth’s magnetic field, which is then published on the K-index.

 

Afslutning:

Husk på – at også du, i høj grad er medbestemmende om hvad denne udsendelse skal indeholde.

Hvis du har noget at bidrage med, så er du velkommen til at sende det til repred@oz8jyl.dk, så skal redaktionen nok viderebringe det.

Tak for i aften og tak for I lyttede med:

Næste repeaternyt kommer mandag den 4. december 2017 kl. 1900 og denne aften er det OZ1EOI Ingolf, der er ved mikrofonen.

 

Indkald af lyttende stationer:

Startende med OZ1 stationer.

 

Tak til alle indtjekkende og alle dem der bare lyttede med.

 

73 OZ5HZ

 

Repeateren er fri.

 

Der var i alt 40 stationer der tjekkede ind.

Indlægget Repeaternyt 27-11- 2017 blev vist første gang den Radioamatørerne i Aalborg & omegn --.- .-. --.. Region Nordjylland.

Kategorier: Diverse

OB referat september

Aalborg den 11-09-2017

 

*** REFERAT ***

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 11 september 2017 klokken 18:00.

Fremmødte var: OZ1FXO, OZ1JEE, OZ2CP, OZ2NML, OZ7QQ, OZ7SH

Afbud: Ingen

Referenten var: OZ2NML

Dagsorden er som følgende

1. Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger, godkendt.

2. Godkendelse af referat

Ingen bemærkninger, godkendt.

3. Beretninger

1. Formanden.

2. Kasserens beretning.

4. Behandles

1. Opfølgning fra sidste ordinære bestyrelsesmøde:

Antenneprojektet afventer at blive justeret ind, der skal en op i masten (oz1jee)

men han har ikke haft tiden/helbred til dette.

2. Licens kursus status?

Kasseren sender tilmeldingerne videre til Finn OZ5HZ så tager han kontakt til

deltagerne.

3. Nye medlemmer:

Der er kommet 4-5 nye medlemmer henover ferien

4. Midtvejs udvalgsmøde

Dato 27/9-2017 kl 2000

5. Fremtidig virksomhed

1. Indsendelse til EDR.DK

Oplysning om midtvejs møde

2. Auktion

Lørdag 7-10-2017 kl. 1200

oz1jee, fredag aften tager kontakt til oz5hp, oz1fym, oz1eoi

Aalborg den 11-09-2017

Side 2 af 2

oz1fxo, indkøb af proviant

oz7qq, køkken tjans

oz2cp, ad hoc opgaver

oz2nml, evt køkkentjans (afhængig af job)

3. ATF 2017:

første søndag 5 nov. Evt tilskuds model som forrige år. 100kr/person

6. Eventuel

1.

Med venlig hilsen

Sekretæren, OZ2NML Søren Poulsen

 

Sekretæren oz2nml Søren

Indlægget OB referat september blev vist første gang den Radioamatørerne i Aalborg & omegn --.- .-. --.. Region Nordjylland.

Kategorier: Diverse

Repeaternyt 20. november 2017

God aften her kommer EDR Aalborg afdelingens Repeaternyt.

Udsendelsen bliver sendt over OZ4REN via OZ8JYL/A.

Det er OZ5HZ der er ansvarshavende og er ved Mikrofonen.

 

Ugen der gik:

 

Sidste mandag var der 36 stationer der tjekkede ind til repeaternyt.

 

Onsdag var klubben igen rammen omkring gode diskussioner og meningsudvekslinger. Der var også folk i værkstedet, byggelokalet, radiorummet og mødesalen. De fremmødte medlemmer leverede snak og liv i klubben.

 

RM medlem OZ5JBJ Jørgen havde arrangeret møde om EDRs nye vedtægter.

Finn Holmegaard OZ7ABM overtog fremlæggelsen men han havde da store vanskeligheder med at besvare spørgsmålene fra salen. Forslaget kan vel dårligt betegnes som et færdigt pålæg måske som et skitseprojekt med store mangler. Ved flere spørgsmål til bl.a. hvor demokratiet og medlemmernes garanti for at blive hørt var blevet af i EDR. Her blev Finn Holmegaard påfaldende tavs.

 

Til Repeaternyt d.20.11.2017 Indlæg fra OZ1LLY/Gert.

Efter mødet sidste onsdag i OZ8JYL var der debat om de fremtidige vedtægter, fra arbejdsgruppen var OZ7ABM Finn mødt op til høringsdebat, der blev luftet nogle utilfredsheder og fremsat ændringer som arbejdsgruppen vil arbejde med, indtil høringsperiode og debatfase er afsluttet d. 27.11.2017 herefter bliver forslaget færdiggjort, det sendes til E-afstemning d. 4. 12. 2017 blandt RM med frist for at stemme herom d. 11.12.2017.

På RM-møde d. 14. okt. 2017 stemte jeg for at et 1 kammersystem skal indarbejdes i vedtægterne, i alt stemte 20 for og 3 imod. Og hvorfor har jeg så stemt for! jeg tror det vil sikre ro og stabilitet i EDR fremover, vi har brug for dette for foreningens skyld, jeg hører medlemmer sige at de ikke gider mere bøvl, det skal siges at jeg har oplevet de 2 sidste RM-møder som afviklet i en god Radioamatørånd, det giver håb for fremtiden.

I medlemmer har stemt på hvem der skal i RM, og det betyder vel også at der er tillid til os, ellers må I vælge nogle nye næste år, det vigtige er hvad man syntes er til gavn for EDR.

Der skal være nogen som varetager vores interesser, antennetilladelser og frekvenser er ikke en selvfølge, derfor giver det god mening at have EDR.

Tak til oplæseren

Vy 73 OZ1LLY/Gert

RM Nordjylland

 

Nu kan man jo ikke sige at der er censur på repeater nyt. Det forholder sig jo anderledes med OZ – hvor jeg jo ikke længere kan få bragt indlæg. Jeg kunne holde et langt indlæg om de sidste RM-møder. Det vil jeg ikke men måden beslutninger blev truffet på er en væsentlig årsag til, at jeg ikke længere er medlem af EDR.

 

 

Klubbens printer i biblioteket.

Jeg var tirsdag i klubben for at printe opgaver til certifikat kurset. Det var en meget problematisk opgave og tog flere timer før det stod klart at nogen havde byttet rundt på papir skufferne i printeren. Det er en rigtig dårlig ide da den ene skuffe er defekt. Jeg har nu mærket skufferne op, så undlad venligst at bytte rundt på dem igen.

Der må ikke lægges papir i den øverste skuffe. Den er defekt.

Der må KUN lægges papir i den nederste skuffe.

Overholdes dette virker printeren udmærket.

 

Biblioteket har modtaget ARRLs nye Handbook 2018 og ARRLs antenna book nr 23.

 

Ugen der kommer og lidt til:

På Onsdag den 22. november er der igen Klubaften i OZ8JYL.

 

OZ5JBJ er i klubben onsdag aften og vil gerne diskutere de nye vedtægter.

Energistyrelsen har meddelt:
Der holdes prøve den 25. november 2017 kl. 1100 i Aalborg
Der er 17 personer til prøve denne dag. Vi får forhåbentligt en del nye radioamatører ud af den lørdag.

OZ2NML Søren har skrevet følgende.

Som de fleste nok har bemærket, så skriver kalenderen snart december, og
dermed er sæsonen for juleafslutninger i foreningslivet for alvor skudt i gang.
Bestyrelsen byder derfor klubbens medlemmer, YL samt XYL til julestue
onsdag den 13. december klokken 19:30.
Sædvanen tro vil der være æbleskiver, gløgg og amerikansk lotteri.
Vi bytter gaver, såfremt du medbringer en ikke relateret elektronik gave til en værdi af ca. 20,-
Skulle du eller jeres YL, XYL være i de kreative hjørner, modtager vi meget gerne juledekorationer til auktion.

Alle er velkommen

 

Søren poulsen (oz2ca)

oz2nml@gmail.com

 

I den lange kikkert

GF 2018 Onsdag D.28-02-2018 kl 19:30

 

Onsdag D.28-02-2018 kl1930 indkaldes der til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler

Dagsorden Iflg vedtægterne, endelig dagsorden kommer senere

Hilsen Bestyrelsen OZ8JYL

 

OZ2NML Søren bragte denne nyhed på EDRs forum 14/11 2017 men jeg har ikke set den i reperaternyt endnu. Jeg kan heller ikke finde den på OZ8JYLs hjemmeside.

 

For nu ikke at komme for sent har jeg været en tur i  foreningens vedtægter.

I §5 stk 3: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Der er altså stadig god tid til at få skrevet et eller andet til general forsamlingen.

 

 

Løst og fast :

 

Jeg vil stadig gerne at I skriver til mig om ideer til emner, der burde være med i udsendelsen. Bare skriv i repred@oz8jyl.dk.

 

Himlen over os – hvis skyerne ellers er væk:

Det ser ikke ud til at DMI synes vi skal se en skyfri natte himlen i denne uge.

Det er nu ikke, derfor vi må vente med at se ISS til den 30. November kl. 18:09.

ISS er synlig i dagene efter 30. november frem til den 16. december.

 

Iridiumglimt:

Der er en 2 til 4 iridiumglimt hver dag

Der har liget været et her i Aalborg kl. 17:17 med en styrke -8,5 og en igen kl. 18:21 med styrke -5,1. Hvis skyerne ellers havde været væk – to meget tydelige glimt.

Forudsat man bor i Aalborg, gå ind på hjemmeside og print et kort for din lokalitet.

 

Oplysninger stammer fra

http://www.heavens-above.com

På hjemmesiden kan der printes stjernekort over begivenhederne.

HUSK at indstille din placering øverst til højre inden du begynder din søgning.

 

Contest:

 

Der er flere muligheder for radioaktiviteter i den kommende weekend.

Jeg har valgt at nævne den helt store:

 

CQ Worldwide DX Contest, CW: 0000Z, Nov 25 to 2400Z, Nov 26

Det er altså nøglen der skal slides på i den kommende weekend.

Regler med mere findes på:

http://www.cqww.com

 

 

DX aktiviteter:

 

Det siges at forholdene er dårlige men der køres stadig DX hver dag.

Fra følgende link:  dxnews.com  har jeg hentet følgende:

 

A44A Oman

Issa, A41NW inform dxnews.com, that International Team of Radio Amateurs will be active from Oman in CQ WW DX CW

AH2R Guam Island De er også med i CQ WW DX CW Contest 25 – 26 November 2017 as AH2R.
Gå ind på hjemmesiden dxnews.com og se hvad kokosnødder også kan bruges til.

Det kan måske være inspiration til en julegave for den modige.
Der er mange andre at vælge i mellem – bare se på hjemmesiden dxnews.com

 

 

QST:

Her kan du bringe forespørgsler af tekniske art, eller bare viderebringe et godt råd.

Du må gerne sende et spørgsmål til repred@oz8jyl.dk

Måske har dit sidste projekt været så stor en succes, at du gerne vil fortælle os andre om det.

Det kan også være du mangler en eller anden stump, eller måske har noget i overskud.

Med overskud menes f. eks grej du har til salg.

(Pris aftales direkte mellem parterne og ikke her over repeateren).

 

Er der nogen der har noget til QST ?

Oz5hp: DX for WIN 9,03 er installeret

 

OZ5HZ:
Jeg har øget kondensatoren i min I-com HM-133 mikrofonen med 1,5 µF.

Der er det I lytter på lige nu.

Jeg har købt en kineser mikrofon til min I-com 880.

Den har et lidt anderledes print layout men der komme nok flere eksperimenter med den.

 

Efterlysning:

Under min søgning på OZ8JYLs hjemmeside fandt jeg ud af at der er afholdt en bestyrelsesmøde 5. september kl. 18. Er der nogen der har set er referat fra dette møde?

Afslutning:

Husk på – at også du, i høj grad er medbestemmende om hvad denne udsendelse skal indeholde.

Hvis du har noget at bidrage med, så er du velkommen til at sende det til repred@oz8jyl.dk, så skal redaktionen nok viderebringe det.

Tak for i aften og tak for I lyttede med:

Næste repeaternyt kommer mandag den 27. november 2017 kl. 1900 og denne aften er det OZ5HZ Finn, der er ved mikrofonen.
Tune ind denne aften, der vil helt sikkert være nyt fra den nyligt overståede certifikat prøve.

 

Indkald af lyttende stationer:

Startende med OZ0 stationer.

 

Tak til alle indtjekkende og alle dem der bare lyttede med.

 

73 OZ5HZ

 

Repeateren er fri.

 

Der var i alt xx stationer der tjekkede ind.

Indlægget Repeaternyt 20. november 2017 blev vist første gang den Radioamatørerne i Aalborg & omegn --.- .-. --.. Region Nordjylland.

Kategorier: Diverse

Juleafslutning 2017

Som de fleste nok har bemærket, så skriver kalenderen snart december, og
dermed  er sæsonen for juleafslutninger i foreningslivet for alvor skudt i gang.
Bestyrelsen byder derfor klubbens medlemmer, YL samt XYL til julestue
onsdag den 13. december klokken 19:30. Sædvanen tro vil der være æbleskiver,
gløgg og amerikansk lotteri. Vi bytter gaver, såfremt du medbringer en ikke
relateret elektronik gave til en værdi af ca. 20,-
Skulle du eller jeres YL, XYL være i de kreative hjørner, modtager vi meget
gerne juledekorationer til auktion.
Alle er velkommen

Indlægget Juleafslutning 2017 blev vist første gang den Radioamatørerne i Aalborg & omegn --.- .-. --.. Region Nordjylland.

Kategorier: Diverse

Repeaternyt 13-11-2017

Godaften-det er mandag den 13-11-2017. 
Klokken er blevet 19.00 og det er tid til Repeaternyt fra EDR Aalborg afd.

Udsendelsen er sendt over OZ4REN – via OZ8JYL/A.
Redaktør og ansvarshavende for denne udsendelse, er OZ1DWK.

Ugen som er gået:

I onsdags var der almindelig klub aften og der var et pænt fremmøde.Der var folk i radio-rummet og der var gang i instrument værkstedet også og der var gang i de bløde i biblioteket og ellers gik snakken  omkring kaffebordene og der bliver diskuteret mangt og meget omkring det at være radio-amatør.

Ugen som kommer.

På onsdag den 15-11-2017 er der almindelig klub aften og vært ved kaffen er OZ1JEE Bjarne som står for det kulinariske.Det er også denne aften vi skal diskutere og debattere de fremtidige vedtægter for vores fremtidige EDR så mød op så du kan være medbestemmende om hvad der skal ske med EDR i fremtiden.Det er jo vores allesammens klub møder man ikke op er det jo lidt svært bagefter at kritisere hvad som foregår, så mød op og giv din mening  om hvad der skal til for at få EDR på rette spor.
Mødet starter kl.1930.

Løst og fast.

Indlæg fra OZ5JBJ Jørgen.

Hej rep nyt.

Hej til alle lyttende

Som I sikker ved så blev der, lørdag den 14 oktober 2017 afholdt repræsentantskabsmøde i EDR.

En af de ting som der var på dagsordenen var vedtægter.

RM valgte ikke at vedtage nogle af de forslag der var fremsat. RM valgte derimod at nedsætte et udvalg som skal færdiggøre de vedtægter der allerede har været bragt i OZ 9/2017 side 356-357, fremsat af Istvan oz1eyz og Claus oz1fdh, hvor man overgår til et “et kammer system”, RM skal vælge HB og formand udfra sin midte og et udvalg til at udarbejde en forretningsorden til at supplerer vedtægterne.

Der blev vedtaget følgende tidsplan for arbejdet.

16 okt – 13 nov – De to udvalg arbejder med færdiggørelse af nye vedtægter og ny forretningsorden.

13 nov – 27 nov – Høringsfase blandt RM og medlemmer

27 nov – 4 dec – Indput fra høringensfasen bliver indarbejdet.

4 dec – 11 dec – Afstemning i RM.

Jeg har bedt om at få reserveret  klubaftenen den 15 november fra 19.30 til 22.00 til debat af det der kommer fra de to udvalg. Jeg har også reserveret den 22 november hvis vi skulle få brug for det.

Jeg vil prøve at komme med mere information de kommende mandage, når/hvis der kommer noget.

Jeg håber at mange af jer vil møde op og deltage i debatten den 15. november.

Personligt høre jeg gerne fra alle radioamatører, medlemmer af og ikke medlemmer af oz8jyl og edr.

Det her vedkommer alle radioamatører og alle input er mere end velkomne.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Johansen

RM medlem for Region Nordjylland

oz5jbj snabel-a bjohansen punktum dk

QST:

Herunder kan du komme med forespørgsler af teknisk art. Fortælle om projekter du selv har gang i, eller det usandsynlige er sket, at du har færdiggjort et projekt som virker og som du mener kan have andre amatørers interesse. Det kan også være at du mangler en eller anden dims, eller måske har noget i overskud, med overskud menes f.eks. grej du har til salg (dog skal prisen aftales parterne imellem).

Før jeg slutter vil jeg lige komme med en lille reminder:

HUSK, FØR DEN SIDSTE PERSON FORLADER KLUBBENS LOKALER, SKAL RADIOER, PC’ER OG ANDET ELEKTRONIK INVENTAR SLUKKES. LYSET SKAL SELVFØLGELIG OGSÅ SLUKKES SAMT DØRE OG VINDUER LUKKES.

 

Husk at også du, i høj grad er medbestemmende om hvad denne udsendelse skal indeholde.

Det var så hvad repeater nyt-redaktøren valgte at bringe denne mandag aften.

 

Har du noget til repeater nyt, info – spørgsmål så send en e-mail til repred@oz8jyl.dk, så vil redaktionen sørge for den videre behandling.

 

Næste repeater nyt kan du høre mandag den 20-11- 2017 og da vel det være OZ5HZ Finn som er ved micen.

 

Indkald af lyttende stationer, og jeg starter med OZ9 stationer.

 

Det var så slut for i aften.

 

Tak fordi du lyttede med, repeateren er fri.

 

Antal stationer ved indcheckning: 36

Indlægget Repeaternyt 13-11-2017 blev vist første gang den Radioamatørerne i Aalborg & omegn --.- .-. --.. Region Nordjylland.

Kategorier: Diverse

Repeaternyt 06-11-2017

Udsendelsen er sendt over OZ4REN via OZ8JYL/A.

Ved mikrofonen og som redaktør for denne udsendelse, er det OZ1EOI.

Perioden som er gået

-Onsdag, den 1. november var der klubaften på Forchammersvej. Igen en god aften med et godt fremmøde, gode diskussioner af både teknisk- og anden karakter. Aftenen var desuden krydret med indslag fra oz5hp Henning, som fortalte og instruerede I brugen af klubbens logprogram, hvilket nok kan være på sin plads med alle de muligheder som eksisterer heri. Denne aften var der også besøg af en radio- og teknik interesseret ung mand, hvilket jo er særdeles glædeligt, idet vi ikke, i denne del af alderskalaen, har mange medlemmer.

-Søndag, den 5. november afholdtes radioamatørernes Fyns Træf I FKS hallerne Tranehøjen 5, Odense SV. Jeg havde ikke selv mulighed for at være tilstede på træffet, men hvis der er et pålyttende medlem som evt. kan referere fra begivenheden, hører vi gerne herom, hvis du lige skal samle tankerne så hører vi også gerne under QST.

Ugen som er igang

-Onsdag, den 8. november kl. 19.00 har vi klubaften, kom og deltag i samværet og find evt. inspiration til nye projekter og en snak herom. Rollen, som kaffevært, tilfalder denne aften, iflg. kalenderen, oz1kai.

Den kommende tid

-Onsdag, den 15. november kl. 19.00 klubaften, og denne aften, er af vores repræsentantskabsmedlem oz5jbj Jørgen, reserveret til debat om forslaget til nye vedtægter og til ny forretningsorden for EDR. Denne høringsfase strækker sig indtil den 27. november, d.å.

På lidt længere sigt

-Lørdag, den 25. november kl, 11.00 afholdes der licensprøve for nye radioamatører I afdelingens lokaler på Forchammersvej.

Løst og fast

Oz1DWK Kaj har rapporteret følgende:

-Hej repred – vi vel gerne meddele her fra stations-udvalget, at nu kører vores antenne og rotor som det skal. OZ5HP og jeg selv var i klubben sidste onsdag og fik det sidste på plads. Vores nye log program kører også perfekt, så nu kan der køres alt det man har lyst til fra klubben. Et lille aber dabei er, at vores W3dzz 40-80m ant er taget ned da bygge firmaet på Tuborg grunden har taget den ene mast ned hvor vores dipol var fastgjort. Der kan kores 80m fra vores gamle Kenwood 850, som står på det lille bord, men kun med 100w. Er der problemer, så vær venlig, at henvende jer til OZ5HP eller undertegnede OZ1DWK, så får vi problemerne løst.

Fra biblioteket kan meddeles at

-ARRL Handbook 2018 udgaven samt

-ARRL Antennabook 23 edition

er indkøbt til biblioteket, og forventes at befinde sig der fra kommende onsdag.

-Funkamateur for november er modtaget, og efter en kort gennemgang af magasinet har jeg fundet bl.a. disse artikler interessante:

Mini 80 – qrp-cw transceiver som selvbyggeprojekt – enkelt cw-tranceiver som kan bygges uden de større udfordringer (byggesæt)

Macau, XX9D – Dxpedition til Perlefloden. Ved mundingen af Perlefloden ligger den tidligere pourtogiesiske koloni Macau, idag hørende til Folkerepublikken Kina, dog som autonom region med selvstændigt styre, hvorfor det stadigvæk tæller som selvstændigt DXCC-område. Til denne lokation drog en Dxpedition fra Tyskland. En god artikel med deres oplevelser, både vedr. planlægning og forberedelser, rejsen til Macau, stationsopbygning og ikke mindst mødet med et stort bûrokrati og meget mere.

Undersøgelser af korttidsstabilitet ved Oscillatorer og klassifikation heraf, ud fra deres fasestøj.

Ikke så få radioamatører beskæftiger sig med den historiske teknik og bruger rigtigt megen tid og materiel til genopbygning heraf. Denne artikel omhandler en såkaldt Tornystermodtager kaldet Berta (legendarisk militær modtager) – som vågner op til liv igen. Faktisk minder den også om en jeg selv har brugt, I tidernes morgen hos forsvaret.

Modtageantenne-loop for lowband – selvbygger projekt med Doppel-Loop – og meget lidt opsamling af støj.

QST:

Herunder kan du komme med forespørgsler af teknisk art. Fortælle om projekter du selv har gang i, det kunne jo være, at andre var i gang med noget lignende, eller måske blev inspireret heraf, og som altid, jo mere input, ideer osv. Jo bedre projekt. Du kan jo også have færdiggjort en konstruktion, som kan have andre amatørers interesse.

Men QST kan også bruges, hvis du mangler en eller anden dims, eller måske har noget I overskud, med overskud menes f.eks. grej du har til salg (dog skal prisen aftales parterne mellem og ikke over radioen).

Nogen som har noget til QST?

-OZ1JEE Bjarne, rapporterede at Fyns Træffet havde et massivt antal fremmødte radioamatører, omkring 25 – 30 % mere end tidligere

-OZ5HZ Finn, havde forsøgt sig med simulering af omtalte Doppel-Loop antenne i Funkamateur, og ud fra dette ikke var helt enig med den pågældende forfatter. Vil tage emnet op kommende klubaften med vores eksperter herudi, så det kan blive debatteret grundigt;-)

Afslutning:

Det var så hvad Repeaternyt redaktøren har fundet frem til denne mandag aften. Husk, at du også kan være medbestemmende og bidragyder til, hvad Repeaternyt udsendelserne skal indeholde, ligeså vel som hvad vores forening angår. Har du har noget at bidrage med, info – spørgsmål, kommentarer og forslag, jamen så send blot en e-mail til repred@oz8jyl.dk, så sørger vi, i redaktionen, for den videre behandling.

Jeg siger tak for I aften og tak for i lyttede med. 

Antal stationer ved indcheckning: 34

Indlægget Repeaternyt 06-11-2017 blev vist første gang den Radioamatørerne i Aalborg & omegn --.- .-. --.. Region Nordjylland.

Kategorier: Diverse

Repeaternyt 30-10-2017

Repeaternyt fra EDR Aalborg afdelingen.

Udsendelsen er sendt over OZ4REN via OZ8JYL/A.

Redaktør er OZ1EOI.

Perioden som er gået:

-Onsdag, den 25. oktober var der klubaften på Forchammersvej. Igen en god aften med et godt fremmøde, gode diskussioner af både teknisk- og anden karakter.

Ugen som er igang:

-Onsdag, den 1. november kl. 19.00 har vi klubaften, kom og deltag i samværet og find evt. inspiration til nye projekter og en snak herom. Rollen, som kaffevært, tilfalder denne aften, iflg. kalenderen, oz1eoi.

–Søndag, den 5. november afholdes radioamatørernes Fyns Træf I FKS hallerne Tranehøjen 5, Odense SV. Transport vil, som sidste år, ske ved aftale klubbens deltagere mellem I egen bil.

*Amatør Træf Fyn* vil igen i år, byde på alle de hidtil kendte ting.
Salg af bedre brugt udstyr samt andet I henholdsvis Kommisæren, udstillere og
loppemarked stande. Der er arrangeret bespisning. Menuen er fastsat, så kig
forbi siden med bespisning. Der vil blive solgt call-mærkater og trukket lod på dem.
Som sidste år, bliver alle EDR’s udvalg inviteret og flere danske interessegrupper vil også blive indbudt. Der skulle altså blive nok at se på.

Den kommende tid:

-Onsdag den 8. november kl. 19.00 har vi igen klubaften.

-Onsdag, den 15. november kl. 19.00 klubaften, og denne aften er reserveret af vores repræsentantskabsmedlem oz5jbj Jørgen til debat om forslaget til nye vedtægter og til ny forretningsorden for EDR. Høringsfasen strækker sig indtil den 27. november, d.å.

På lidt længere sigt:

-Lørdag, den 25. november kl, 11.00 afholdes der licensprøve for nye radioamatører I afdelingens lokaler på Forchammersvej.

Hvis man vil op til prøven, så husk, at man skal melde sig til, mindst 14 dage før. Det sker på Energistyrelsens hjemmeside.

Løst og fast:

Fra biblioteket kan meddeles at

Radcom for november er modtaget, og vil være at finde I biblioteket fra kommende onsdag. Der er som vanligt mange interessante ting at læse i bladet bl. a.:

-Review af Peter Hart, G3SJX’s vedr. Apache Labs ANAN-8000DLE SDR transceiver, en sag på ikke mindre end 12 Kg, hvilket er ret meget set i det lys, at det er en SDR tranceiver.

-Artikel om nem fremstilling af effektive HF balun.

-The selfie-stick Yagi. Mange har en sådan selfie-stick liggende, og forfatteren til denne artikel har fundet et meget mere interessant brug heraf, end at tage billeder af sig selv.

-Home brew, Eamon Skelton fortæller mere om oscillatorer, f.eks. Rojon TCXO moduler.

-Et af vore RM medlemmer OZ5JBJ Jørgen har taget initiativ til at få snakket lidt om EDRs nye vedtægter. Endelig dato for mødet kommer senere. Har I gode ideer, så vil Jørgen Johansen gerne se dem på e-mail: oz5jbj snabel-a bjohansen punktum dk

QST:

Herunder kan du komme med forespørgsler af teknisk art. Fortælle om projekter du selv har gang i, det kunne jo være, at andre var i gang med noget lignende, eller måske blev inspireret heraf, og som altid, jo mere input, ideer osv. Jo bedre projekt. Du kan jo også have færdiggjort en konstruktion, som kan have andre amatørers interesse.

Men QST kan også bruges, hvis du mangler en eller anden dims, eller måske har noget I overskud, med overskud menes f.eks. grej du har til salg (dog skal prisen aftales parterne mellem og ikke over radioen).

Nogen som har noget til QST?

-oz4tu Steffen – efterlyser han- & hun mikrofonstik til Kenwood 2000 transceiver.

-oz1jee Bjarne – håber at de nordjyske radioamatører møder talstærkt op til Fyns træffet, og gør opmærksom på muligheden for transport refusion ved henvendelse til ham på Fyns træffet.

-oz5qi Bent – oplyser om iværksat projekt vedr. numerisk styring til CNC udstyr.

Afslutning:

Det var så hvad Repeaternyt redaktøren har fundet frem til denne mandag aften. Husk, at du også kan være medbestemmende og bidragyder til, hvad Repeaternyt udsendelserne skal indeholde, ligeså vel som hvad vores forening angår. Har du har noget at bidrage med, info – spørgsmål, kommentarer og forslag, jamen så send blot en e-mail til repred@oz8jyl.dk, så sørger vi, i redaktionen, for den videre behandling.

Jeg siger tak for I aften og tak for i lyttede med.

Antal stationer ved indcheckning: 42

Indlægget Repeaternyt 30-10-2017 blev vist første gang den Radioamatørerne i Aalborg & omegn --.- .-. --.. Region Nordjylland.

Kategorier: Diverse

Repeaternyt 23-10-2017

Repeaternyt 23 oktober 2017

God aften her kommer EDR Aalborg afdelingens Repeaternyt.

Udsendelsen bliver sendt over OZ4REN via oz8jyl /A.

Det er OZ5HZ der er ansvarshavende og er ved Mikrofonen.


Ugen der gik:

I mandags var der 35 stationer der tjekkede ind til repeaternyt.

 

Onsdag var klubben igen rammen omkring gode diskussioner og meningsudvekslinger. Der var også folk i værkstedet, byggelokalet, radiorummet og mødesalen. De fremmødte medlemmer leverede snak og liv i klubben.

 

I teknik hjørnet blev der simuleret 2 meter antenne baseret på 300 og 450 ohm feedere.

Der var også nogen en tur i klæderen. OZ7OU Kurt rodede med computer og OZ1DWK viste film.

Kaffe  mesteren var OZ2CP Carsten

 

QSL manager OZ5HP  Henning meddeler at der er kommet nye QSL kort i afdelingen til følgende personer:   OZ1LCW,   OZ4DX

 

Søren Poulsen (oz2ca) har skrevet følgende:

Som nogle nok ved, har spejderne i weekenden afholdt Jota/Joti.

Vi var nogle stykker der sammen med OZ3HRO Henrik, havde sagt ja tak til at deltag sammen med spejderne i Hallund, der var 12-13 spejdere pige og drenge + ledere

Der blev bygget lidt små byggesæt med lidt lys og lyd, og kørt noget radio med 2 HF stationer på alle HF bånd med Call’et OZ5HAL.

1 station kørte med en TF2D antenne magen til den der hænger i klubben, og den anden kørte med en 80m loop og en transworld antenne.

Den ene station lå på 80m og den anden rundt omkring vi fik ca 50-60 qso’er i loggen på Dstar og FT8 og SSB.

Byggesættene var de meget interesseret i at bygge sammen med OZ1JEE Bjarne og OZ7SH Steen, og enkelte spejdere kom også igang med at køre lidt radio.

Vi ser frem til at prøve igen næste år, tak til Bjarne og Steen for at komme og bygge og hygge.

 

Antennebyg sammen med OZ2PI

Jeg brugte en del af søndagen med at fjerne et grantræ hos Niels Christian OZ2PI. På den måde blev der plads til et spøgelse af en antenne. Niels Chr. har simuleret og bygget antenne. Jeg var snor holder og afkorter. Der blev målt på dimsen med Niels Christians VNWA og til sidst var han helt tilfreds med antennen. Nu skal han i gang med nedgravning af radial net. Nu må vi se om han kan lokkes til at fortælle mere om dimsen for det er en utraditionel løsning han har valgt.

Ugen der kommer og lidt til:

På Onsdag den 25. oktober er der igen Klubaften i OZ8JYL,

værten fra kaffeudvalg er OZ1EOI Ingolf.

 

Energistyrelsen har meddelt:
Vi opretter en prøve den 25. november 2017 kl 1100 i EDR Aalborg
Den vil fremgå på vores hjemmeside.

Hvis man vil op til prøven så husk at man skal melde sig til mindst 14 dage før.

Det er på energistyrelsens hjemmeside.

 

Et af vore RM medlemmer OZ5JBJ Jørgen har taget initiativ til at få snakket lidt om EDRs nye vedtægter. Endelig dato for mødet kommer senere.

Har I gode ideer, så vil Jørgen Johansen gerne se dem på e-mail

oz5jbj snabel-a bjohansen punktum dk

 

 

Løst og fast :

 

Jeg vil stadig gerne at I skriver til mig om ideer til emner, der burde være med i udsendelsen. Bare skriv i repred@oz8jyl.dk.

 

Himlen over os – hvis skyerne ellers er væk:

Det ser ikke ud til at DMI synes vi skal se himlen før på søndag.

ISS er befinder sig lige nu i godt 400 kilometers højde.

ISS er først synlig 31. oktober 06:40 og 1. november 05:49 og fremefter.

 

 

Iridiumglimt:

Der er en 4-9 iridiumglint hver dag

Forudsat man bor i Aalborg, gå ind på hjemmeside og print et kort for din lokalitet.

 

Oplysninger stammer fra

http://www.heavens-above.com

På hjemmesiden kan der printes stjernekort over begivenhederne.

HUSK at indstille din placering øverst til højre inden du begynder din søgning.

 

Contest:

 

Der er flere muligheder for radioaktiviteter i den kommende weekend.

Jeg har valgt at nævne den helt store:

 

CQ Worldwide DX Contest, SSB: 0000Z, Oct 28 to 2400Z, Oct 29

 

Regler med mere findes på:

http://www.cqww.com

 

 

DX aktiviteter:

 

Fra følgende link:  https://dxnews.com/
har jeg hentet følgende:

 

A44A Oman

Issa, A41NW inform dxnews.com, that International Team of Radio Amateurs will be active from Oman in CQ WW DX SSB

KH7CW Hawaiian Islands

AH7C, JH1ECG, JH1BUO, JE1FQV, JA1NRH, JL1IEO, K2WR will be active from Hawaiian Islands in CQ WW DX SSB Contest 28 – 29

 

9Y4D Trinidad Island Trinidad and Tobago

 

Chris, 9Y4D will be active from Trinidad Island, IOTA SA-011, Trinidad and Tobago in CQ WW DX SSB Contest, 28 – 29 October

 

Der er mange andre at vælge i mellem – bare se på hjemmesiden dxnews.com

QST:

 

Her kan du bringe forespørgsler af tekniske art, eller bare viderebringe et godt råd.

Du må gerne sende et spørgsmål til repred@oz8jyl.dk

Måske har dit sidste projekt været så stor en succes, at du gerne vil fortælle os andre om det.

Det kan også være du mangler en eller anden stump, eller måske har noget i overskud.

Med overskud menes f. eks grej du har til salg.

(Pris aftales direkte mellem parterne og ikke her over repeateren).

 

Er der nogen der har noget til QST ?

 

 

OZ5HCM: software til en kineser.

 

OZ5HZ:
Gode forslag til alternativ mikrofon på en I-com 880.
Jeg mangler en 1,5 µF 35V tantal kondensator.

Afslutning:

Husk på – at også du, i høj grad er medbestemmende om hvad denne udsendelse skal indeholde.

Hvis du har noget at bidrage med, så er du velkommen til at sende det til repred@oz8jyl.dk, så skal redaktionen nok viderebringe det.

Tak for i aften og tak for I lyttede med:

Næste repeaternyt kommer mandag den 30. oktober 2017 kl. 1900 og denne aften er det OZ1EOI Ingolf, der er ved mikrofonen.
Tune ind denne aften, der vil helt sikkert være nyt fra en vel overstået fieldday.

 

Indkald af lyttende stationer:

Startende med OZ6 stationer.

 

Tak til alle indtjekkende og alle dem der bare lyttede med.

 

73 OZ5HZ

Repeateren er fri.

Der var i alt 36 stationer der tjekkede ind.

Indlægget Repeaternyt 23-10-2017 blev vist første gang den Radioamatørerne i Aalborg & omegn --.- .-. --.. Region Nordjylland.

Kategorier: Diverse