Abonnér på VUSHF feed

Q5 Transvertere

Q5 producerer transvertere fra 50 til 432 MHz. Det ser ud til at være produkter af god kvalitet, som måske ikke helt kommer op på DB6NT niveau, men prisen er også en her del lavere. Læs mere her.

Lidt QSO statistik fra Region 1 VHF testen

På IARUs VUSHF contest site kan man finde statistik over VHF og UHF testerne i 2017. Nedenfor kan man se hvordan QSO’erne fordelte sig for hver time. Det følger det klassiske mønster, i modsætning til f.eks 2015 kan man ikke se 6 timers klassen, hvor der var et markant fald i antal QSO 6 timer inde i testen.

Til sammenligning har jeg talt QSO pr. time op for henholdsvis vinderen DR9A med 1141 QSO og nr. 7 5P5T med 661 QSO.

 

AGCW test på 144/432 MHz den 17/3

Husk der afholdes CW test på 144 Mhz og 432 MHz lørdag 17/3 2018.

Mere info her

G4DDK VHF, UHF byggesæt

En måske lidt overset kilde til højkvalitets byggesæt indenfor preamps, transvertere m.m. er G4DDK Sam. Han har udviklet både 144 og 432 MHz transvertere samt preamps fra 144 MHz til 3,4 GHz. Især hans Anglian 144 MHz transverter er populær, og specifikationerne er helt i top. For ganske nylig har han også sendt et 28/432 MHz transverter kit på markedet. Alt er gennemarbejdet, priserne er absolut rimelige, og er man over det første begynderstadie kan alle være med. Læse mere her.

MGM Contest 21-22 April

Det engelske RSGB afholder som noget nyt en Machine Generated Modes (MGM) contest.

Contesten foregår på henholdsvis 2m og 6m, alle MGM modes f,eks FT8, FSK441, ISCAT, JT65, RTTY, PSK er tilladte, dog må der ikke køres EME.

Contesten består af 2 åbne klasser, en Low Power og en High Power.

Læs mere her.

 

76 GHz til folket!

Kuhne har netop lanceret en ny 76 GHz transverter. Rent umiddelbart ser den ud til at være relativt nemt at gå til. Se mere her. Prisen ligger på omkring 1600 Euro, hvilket også er en slags penge, men for fabriksbygget grej til 76 GHz, fås det ikke billigere p.t.

1 kw 144 MHZ LDMOS PA for 6000 kr.

Det bliver ikke meget billigere. Radiokollektivet R3KBO sælger et vandkølet 144 MHz LDMOS for 900 USD. Komponenter og design ser ud til at være af god kvalitet. Vil man have en kasse med skal der lægges 100 USD oveni. Samme gruppe sælger komponenter og dele på eBay hvor de får gode anmeldelser fra kunderne. Se mere her.

En zigzag værkstedsdipol til 1296 MHz

AG6QV Frank i Seattle fik hurtigt bukket sig en zigzag dipol til 1296 MHz. Den kommer fint over den lokale repeater 30 km væk, men skulle dog vendes vandret (lodret polarisation).

 

 

OZ1LPR Peter Hansen, Ole Rømer og Christian Doppler

OZ1LPR Peter Hansen, Ole Rømer og Christian Doppler, hvad har de tre herrer at gøre med hinanden? Her er en kort historie om hvordan man med en amatørradio direkte kan se og høre fysikkens love i arbejde.

En meget kold februaraften sad jeg i mit skur og kørte EME på 144 MHz. Til formålet anvendte jeg en af de digitale modulationsarter JT65b. Med JT65 overføres informationen ved en række toner af forskellig frekvens og man er istand til at detektere og dekode meget svage signaler. Ofte kan man ikke høre signalerne, de ligger helt nede i støjen, men ved hjælp af en FFT transformation på audio udgangen, kan man se signalerne på et waterfall spekter.

OZ1LPR var ved at køre UA3TCF, og jeg ville for sjovs skyld se om jeg kunne høre/se OZ1LPR både direkte og via månen. Det kunne jeg i den grad!

På billedet kan man se de 2 signaler fra OZ1LPR Peter, de er næsten lige kraftige. Han er ved at afslutte QSOen med UA3TCF og han sender den endelige roger rapport. Signalet længst til venstre er det direkte signal fra Peters QTH tæt på Sønderborg, godt 170 km væk, mens det andet signal har været en tur forbi månen, en distance på mellem ca 750,000 og 800,000 km. De to signaler er forskudt både i tid og frekvens, og det er her Ole Rømer og Christian Doppler kommer ind i billedet.

Ole Rømer var den første som bestemte hastigheden af lyset (elektromagnetiske bølger). Han kaldte det for lysets “tøven” og fandt i første omgang en hastighed på 225000 km i sekundet ved at studere Jupiters måner. En forbløffende nøjagtig værdi, datidens teknologi taget i betragtning. Idag kender vi lystes hastighed som 299792 km sekundet, og det kan direkte observeres på signalerne fra OZ1LPR. På x-aksen af waterfall spektret kan det ses, at signalet fra månen (længst til højre) ankommer. ca. 2,2 sekunder efter signalet direkte fra Als.

Christian Doppler er manden der studerede og lagde navn til Doppler effekten, som er det fænomen der optræder når bølger observeres mellem to punkter der bevæger sig i forhold til hinanden. Da bølger udbreder sig i rummet, er effekten den samme hvadenten det er bølger i havet, lydbølger, radiobølger eller lysbølger. Når de to punkter nærmer sig hinanden ankommer bølgerne hurtigere i tid og frekvensen stiger. Når de punkter fjerner sig fra hinanden ankommer bølgerne langsommere i tid og frekvensen falder
Til daglig nede på Jorden er hastighederne små og vi kan kun observere Doppler effekten på lydbølger, men når vi kommer ud i rummet er det helt andre hastigheder; Månen bevæger sig i kredsløb omkring Jorden med en hastighed på ca. 3600 km/t og jorden roterer om sin egen akse med en hastighed på ækvator svarende til ca. 1700 km/t.
Månen bevæger sig i 2 planer i forhold til Jorden, dens kredsløb og position på himmelen, og da kredsløbet er eliptisk dens afstand fra jorden. Samtidig roterer Jorden om sin egen akse. Tilsammen giver det en Doppler effekt som kan være både positiv og negativ. Når Månen og Jorden nærmer sig hinanden stiger frekvensen og når de fjerner sig fra hinanden falder frekvensen. Doppler effekten er konstant i forhold til en given bevægelse, og vil være en fast % af en given frekvens. For signaler mellem månen og jorden gælder følgende tommelfingerregel: Doppler effekt (kHz) = 3 x (Frekvens MHz/1000). Det vil sige at det maksimale Doppler skift er ca. 450 Hz på 144 MHz og 30 KHz på 10 GHz. OZ1LPRs signal fra Månen ligger ca. 200 Hz højere i frekvens end det direkte signal. Månen og Jorden bevægede sig altså mod hinanden.

Man kan opleve mange sjove ting, med sin radio en kold februaraften i et skur. EME kræver ikke nær så stort udstyr som for blot 10 år siden. De digitale modultationsformer har i den grad flyttet grænserne. En god yagi og et 500W PA trin så er man helt godt igang, og mindre kan også gøre det.

FT-818, nyt fra Yaesu

ADVARSEL, DETTE HAR MÅSKE VIST SIG AT VÆRE EN FALSK NYHED. SE KOMMENTARENE

Nej FT-818 er ikke en ny digital modulationsform, men en ny kompakt all-band, all-mode transceiver med 6 w output fra Yaesu. Den er derfor rigtig god som IF bagende til mikrobølgeudstyret når man skal i felten, ligesom den kan bruges på alle bånd fra 1,8 til 432 MHz. Den kommer på markedet til april. Prisen ser ud til at blive omkring 5000 kr. Læs mere her.

 

US netshop med surplus og glasfiber fittings

MaxGain systems sælger mange gode ting til VUSHF amatøren. Der er både surplus, glasfiber rør og fittings, konnektorer, specialværktøj m.m. Priserne ser ud til at være fornuftige.

Lodning af LDMOS med forhammer

Se I denne billedserie hvordan F6ETI finder det tunge værktøj frem til lodning af LDMOS til et 1296 MHz PA.

432 MHz SDR TX

AG6QV (OZ1GPI) Frank har sat en HackRF One op til 432 MHz SSB TX, se en video af projektet her.

Frank skriver: Jeg har Brugt HackRF One (https://greatscottgadgets.com/hackrf/) der er en 10 MHz – 6 GHz SDR tranceiver. Systemet bruger en wav fil til modulation. Output power er ca 10dBm og afstanden til min FT-817 er ca 1 m.

Næste skridt er at lave en modtager del og samle det i et stand alone program. Jeg har lavet tilsvarende med FM både RX of TX.

Jeg har også et eksperiement med at bruge den som 2556 MHz LO til min 10 GHz rig eller andre bånd, men der skal nok lige måles lidt på spectrum og phase noise.

– Frank

 

Zigzag dipoler -gain og bred udstråling

DK7ZB har fundet et nyt design til en antenne med bred udstråling, nemt design og et fornuftigt gain. Nemlig stakkede dipoler forbundet i yderpunkterne i en vinkel på 90 grd. Jeg er dog noget usikker på hvordan de zigzag’ede dipoler påvirker polarisationen, måske der er nogen som har en kvalificeret kommentar? I sine noter anfører DK7ZB at der ikke skulle være nogen væsenlig påvirkning fra en horisontal mast. Se mere her.

Old style DX summit

Det velkendte DX summit er ikke altid lige godt til at få et overblik over hvem der har rapporteret hvad, hvor og hvornår. Især for VUSHF er anvendeligheden faldet med hjemmesidens seneste design.

OK1TEH arbejder på en mere forenklet oversigt, som hurtigt giver alle informationer, se Matejs opsætning her. 

Pluton -parabolantenner på steroider!

Pluton er i den græske mytologi et tilnavn til underverdenens gud Hades. I den nyere tid er det imidlertid også navnet på et af de mest imponerende antenneanlæg verden endnu har set, -nemlig det sovjetrussiske interplanetariske kommunikationssytem etableret i 1959.

I slutningen af 1950’erne var rumkapløbet i fuld gang. Sovjet var et hestehoved foran og til Venera missionerne til Venus skulle der bruges et helt nyt interplanetarisk kommunikationssystem. Men opgaven skulle løses hurtigt, der var ikke tid til at udvikle helt ny teknologi, man måtte klare sig med de produktionsværktøjer man allerede havde.

Løsningen blev Pluton anlægget. Hver antenne består af 8 stk. 16 m parabolantenner monteret som en enhed. Hvorfor dette uortodokse design? Forklaringen er, at det skulle gå hurtigt, man havde kun få (mindre end 2) år til at udvikle og bygge et interplanetarisk kommunikationssystem. Så istedet for at skulle udvikle helt ny teknologi til at bygge parabolantenner på 40 m eller mere i diameter arbejdede man med en skala som man allerede havde maskiner og teknologi til, nemlig slagskibe, jernbaner og flyvemaskiner. Hvert antenneanlæg er monteret på rammen til en jernbanebro oven på en kanonlavet designet til et slagskib, og størrelsen på parabolerne passer med den største skala man kunne arbejde i når man samtidig fordrede stor mekanisk præcision -nemlig flyvinger.

Pluton antennerne, er placeret på Krim-halvøen, nordvest for Evpatoriia. Det er kendt som det sovjetrussiske “85 радиотехнический центр дальней связи с космическими объектами” – “Det 85 tyvende radiotekniske center til langdistance kommunikation med kosmiske objekter ” (Oversættelsen er for egen regning).  Tre antenneanlæg blev bygget, hver med 8 16 meter paraboler i duraluminium. de 8 paraboler blev monteret på styrbare rammer konstrueret af slagskibs tårne og jernbanebroer. På en lokation blev der bygget to modtagerantenner, og nogle få kilometer væk blev der konstrueret en sendeantenne. Til hver antenne på senderdelen blev der monteret en 80 kw klystron forstærker. Frekvenserne var 0,77 GHz, 3,7 GHz og 6 GHz. Efter sigende var den reflekterede effekt fra overflade n af Venus 15 watt! Rækkevidden til interplanetarisk kommunikation var med datidens teknologi 300 mio km.

Russerne og Ukrainerne var (og er) dygtige ingeniører, derom kan der ikke herske megen tvivl.

Mere service fra ICOM UK

Icom UK udbyder nu reservedele til alle som ønsker at reparere deres radio selv. Det er ukendt hvor langt tilbage tiden de går, men mon ikke der er en del på lager. Læse mere her.

 

Guatemala på 144, 432 og 1296 MHz

Chris PA2CHR er en af de hyperaktive på DX-peditionerne Denne gang går turen til Guatemala fra d. 23 februar til 3 marts. Så hænger du endnu med skuffen over ikke at få kørt 3Y0Z så er her et planer på såret. Læse mere på Chris’s hjemmeside.

I mine yngre dage læste jeg spansk i Antigua, Guatemala, hvor nedenstående billede er fra. Det er et fantastisk smukt land. Så endnu en grund til at få pudset EME antennerne af og startet PA trinnet.

 

3Y0Z aflyst -de er på vej tilbage

K0IR skriver:

February 3, 2018, 2000 UTC: During the last 72 hours, we continued to experience the high winds, low clouds, fog and rough seas that have prevented helicopter operations since our arrival at Bouvet. No improvement was predicted in the weather forecast for the next four days. Then, last night, an issue developed in one of the ship’s engines.

This morning, the captain of the vessel declared it unsafe to continue with our project and aborted the DXpedition. We are now on our long voyage back to Punta Arenas. As you might imagine, the team is deeply disappointed, but safe. There is already talk about rescheduling the DXpedition,

Bob, K4UEE
Ralph, KØIR
Erling, LA6VM

Sider