02/12/2017 - 15:53
I dagene 22-24 dec er følgende stationer igang 4x2mas også 3-4-6-7-9,  qsl m.m. via 4Z4DX OZ4FF
02/12/2017 - 15:48
Den 6/12 1917 skete der en eksplosion på skibet Mont Blanc medens det lå i Halifax hav, derfor er stationen CK100VDA aktiv qsl via VA1YL, se mere på qrz.com oz4ff
28/11/2017 - 18:29
I tiden 27/11 - 3/12 er der en del aktivitet fra AFARI medlemmer, -  noget militær slag man vandt Award som søges hos rx6camail [dot] ru kræver minimum 164 point qso med r164s og r1853s giver hver 25 point collective medlemmer giver hver 15 point her en liste: rf1a  r1lk  rz3qww  rk4cyw  rz4pxo  r5ap  ro5f  rd5a  r6cf  ry6aac  rv6awl rk6hwp god jagt, og awardet er gratis electronisk OZ4FF
22/11/2017 - 22:00
90 Years of Sverdlovsk Radio CLub Dette diplom kan erhverves for QSO'er i perioden 1. november - 31. december 2017 med stationer i  Ekatarinburg/Sverdlovsk området. Der kræves 90 point, der kan hentes ved følgende stationer: RO9CRK = 15 points,  RDA SV-01 til SV-07 = 10 points pr station, og QSO med andre fra Ekatarinburg eller Sverdlovsk = 5 points pr. stk.   Samme station kan kontaktes på flere bånd og/eller modes. Se de det...
09/11/2017 - 21:47
Siden 1986 har julemandens radioamatørstation OH9SCL været aktiv fra Finsk Lapland på den nordlige vendekreds. Alle QSO'er efter den 1. januar 1986  med nedenstående stationer tæller.  Der er ingen begrænsning i bånd eller mode.  Men hver station kan kun tælles med 1 gang. Der kræves 15 points for at opnå diplomet, og alle OF9, OG9, OH9 og OI9 stationer giver 1 point, men i december 3 point!.  Stationer med SCL i suffix giver...
02/11/2017 - 22:17
MRASZ, den ungarnske radioamatør forening, udsteder hvert år dette korttids-diplom, for kontakter med en række QRP-stationer i dagene 1. november 00:00 UTC til 7. november 23:59 UTC.  Følgende stationer er aktive:HA44QRP,  HG44QRP  og HG72QRP HA44DQ,  HA44JJS,  HA44LC HA44LW,  HA44NL,  HA44NW, HA44OZD,  HA44PJ,  HA44PL, HA44PP,  HA44PS,  HA44PY, HA44V,   HG44A,   HG44C, HG44DSL,  HG44FMZ,  HG44L, HG44X,  HA44ZZ. Diplomet udste...
26/10/2017 - 19:21
Efter stort detektivarbejde af Karsten, OZ4FF, viser det sig, at Ukraine har et flot nationalt diplom, URDA, der i lighed med det russiske RDA-diplom, kan erhverves ved kontakt med et antal ukrainske distrikter. Diplomet blev etableret i 2002, men er ikke særlig kendt, og findes ikke i mange af de diplomoversigter, der findes på nettet. Alt i alt er der 761 distrikter i Ukraine fordelt på 27 Oblaster, og du kan se den komplete...
19/10/2017 - 20:50
The Russian Telegraphy Club (R-CW-C) fejrer 7 året for sin stiftelse ved at udgive dette korttidsdiplom. I dagene fra 16. oktober til og med 22. oktober vil følgende stationer være aktive:fra forskellige regioner i Rusland: R17CWC RA17CW RD17CW RG17CW RL17CW RM17CW RN17CW RQ17CW RU17CW  Du skal have QSO med mindst 7 af stationerne og R17CWC skal være en af dem. QSO'erne registreres på klubbens hjemmeside RCWC.RU, og indrangere...
07/10/2017 - 16:29
Så er der endnu et af de russiske korttidsdiplomer, der kan erhverves:  OREL  Region 80 Years. I perioden fra 27/9  -  27/10-2017 tæller alle QSO'er med stationer fra Orel Provinsen i Rusland 5 points, og QSO med special Call  R80ORL, UE80O og UE80OL tæller 10 points på hvert bånd.  I alt kræves der 80 points for at få diplomet, og det er ikke uoverkommeligt! Det er dog et krav, at mindst eet af de 3 specielle kaldesignaler er...
07/10/2017 - 15:47
I anledningen af 500 året for Reformationen og til minde om Martin Luther, vil en række ungarnske radioamatører køre med et særligt Call: HA500 og HG500 i perioden fra 1. oktober til 31. oktober 2017. Følgende stationer skal køres i perioden for at erhverve diplomet: HA500M            HG500L HA500A            HG500U HA500R            HG500T HA500T            HG500H HA500I             HG500E HA500N           HG500R HG500REF   ...
28/09/2017 - 21:20
Så er der igen et kort-tids diplom i luften: I dagene 1. - 8. oktober 2017 fejres satelitten SPUTNIKs 60 års jubilæum med dels et specielt Call: R60SAT, og dels 3 forskellige diplomer. Basis-diplomet kræver 1440 points, og hver QSO med en russisk og Kazakhstan station giver 5 points, medens QSO med R60SAT giver 60 points. Stationerne må kontaktes på forskellige bånd og modes for point. Du kan løbende se din status på http://sa...
22/09/2017 - 19:54
Så er et nyt kort-tids diplom i luften:  Det italiensk-polske ENIGMA Award. I samarbejde med EUROPEAN RESEARCHERS NIGHT vil 13 specielle stationer være QRV med specielle calls på alle HF bånd i dagene fredag, den 22. september 2017 til og med fredag, den 29. september 2017. Mode:  CW, SSB, RTTY, SSTV og PSK31. Hver station kan kontaktes 1 gang på hvert bånd pr. dag, og hver QSO giver 1 point. Points ganges med antal af station...
21/09/2017 - 21:19
Nu, når der er lidt langt mellem de sjældne DX'er, kan jeg foreslå, at du sætter jagten ind på at køre alle de italienske distrikter ( 110 ialt ). Alle QSO'er efter 2. juni 1948 gælder, og diplomet fås for MIXED, CW, PHONE, DIGITAL eller SWL. BASIC-diplomet fås for min. 60 provinser, og sendes som pdf-fil med e-mail, hvorefter du selv skal printe det ud. Det er gratis! Ansøgningen skal ske på en særlig WAIP1-formular, der hent...
21/09/2017 - 21:00
REF udgiver en række diplomer, hvoraf DDFM kan erhverves ved at køre min. 40 franske departementer på HF og min. 20 på VHF. Alle kontakter efter juni 1957 tæller, og grunddiplomet koster USD 12,00. Man skal have QSL for kontakterne, men ansøgningen kan klares ved at indsende en godkendt GCR-liste til REF. Se listen over departementer herunder.   Og læs alle regler her: http://ddfm.r-e-f.org/ GL / 73 Carsten / OZ4CG
21/09/2017 - 04:01
dette award kan opnås for qsoèr opnået i tidsrummet 1/7 - 31/12 2017 følgende alle der ender på RAC ve1-4.5-6-7-8-9 vo1-2 va2-3 vy1-2-0 award download http://wp.rac.ca/rac150/#award mere om reglerne se hjemmesiden oz4ff
20/09/2017 - 13:59
Dette award kan opnås i tiden 22-29/9 se nærmere www.enigma-reloaded.it OZ4FF
19/09/2017 - 05:45
Ja så blev der stille på båndene, aktiviteten er slut, men der kommer sikkert snart noget nyt !! oz4ff
18/09/2017 - 12:00
Encara 2017 award, - se ZZ24ENCARA Sputnik award 1-8/10 2017 se R60SAT , qsl direkte R4AS

Sider