118 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Hej Istvan
​Ok det var en kommentar  der kom op på mødet og Finn Holmegaard nikke bekræftene. Jeg har kommenteret lidt om Fagrevisor versus interne revisorer i min kommentar til OZ7XF Allan.
3
Your rating: Ingen Average: 2.6 (5 votes)

Kurt Poulsen
OZ7OU
EDR - join us
http://www.hameren.dk http://www.hamcom.dk

Hej Jørgen
​Jeg skrev "Det er en ommer" og mente hermed selv om jeg ikke pindede det ud i detaljer at teksten er misvisende og kan fortolkes efter forgodt befindende. Udtrykket "HB kan behandle alle sager vedrørende EDRs Ham Radio Certificate Denmark Aps " kan.tolkes at HB kan sagsbehandle hvad der foregår i ApS'et. det skal præsiceres hvilke sager HB behandler (og ikke kan behandle det er også dårligt sprogbrug) Det er jo en definitions opgave der her er tale om hvad HB har ansvaret for og kan "blande sig i".
​Det var hensigten med min kommentar, nrmlig at punktet er "sort snak"
3
Your rating: Ingen Average: 2.3 (6 votes)

Kurt Poulsen
OZ7OU
EDR - join us
http://www.hameren.dk http://www.hamcom.dk

Hej Claus
​Fair nok men så kan mand diferentiere som jeg mener jeg lagde op til at der er de undtagelser som du nævner hvor man kan sige der er inhabilitetsforhold. Det er for nemt at blot udelukke HB medlemmer i at være aktive sammen med RM og få en masse aktiviter gennemført som ikke vedrører budgetter, regnskab og de ting hvor man er inhabil. Det skulle jo gerne blive et helt nyt RM der tager initiativ lang ud over det almindelige "snik snak" under eventuelt.
3
Your rating: Ingen Average: 2.3 (6 votes)

Kurt Poulsen
OZ7OU
EDR - join us
http://www.hameren.dk http://www.hamcom.dk

Hej Kurt

Jeg beklager, at jeg har udtrykt mig uforståeligt for dig. Jeg prøver lidt anderledes:

Når jeg går ind for en kritisk revision er det af hensyn til medlemmerne for at afklare om vore kontingentkroner går til det, som repræsentantskabet ved hjælp af godkendelse af aktivitetsplan og budget har vedtaget. Dette forhold undesøges ikke i en faglig revision. Den beskæftiger sig udelukkende med, at der ikke er taget af kassen eller lavet regnskabsmæssige fejl.

Jeg forholder mig i ovenstående neutral til om den faglige eller kritiske revision foregår internt eller eksternt. Men jeg er vidende om, at en ekstern kritisk revision er dyrere end en ekstern faglig revision.
(Deruover er udtrykket faglig, en and i forhold til intern og ekstern).

Der er i visse tilfælde skattelovsmæssige krav til om en forening skal have foretaget en ekstern faglig revision. Dem synes foreningen ikke underlagt for tiden.
Forhold til kreditselsskaber og banker kan stille krav til ekstern faglig revision. Det synes ikke at være tilfældet, for tiden.

Da foreningen indtil videre ikke modtager offentlige driftmidler eller er huset ved offentlig foranstaltning vil jeg ikke gå dybere i kravene til revision i disse tilfælde. Så, hvad den kommunalt understøttede syklub i Jammerdalen gør, er mig uvedkommende.

Forøvrigt ville vi ikke være frit stillet med hensyn til, hvad foreningens aktiver skulle gå til i forbindelse med lukning af foreningen, hvis vi modtog offentlige midler. Der ville vi næppe kunne godkendes, hvis vi ville lade aktiverne tilflyde andre foreninger, læs lokalafdelingerne.

Nej OZ0J skal ikke indskrives i vedtægterne, men det skal kassererfunktionen. Og der er det vigtigt, at vedtægterne ikke murer os op i en krog.

Jeg er vidende om, at nogle gerne vil ligestille eksternt bogholderi og opsætning af et årsregnskab udført af et revisionsfirma med revision. Det er IKKE tilfældet.
"Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og den beskrevne regnskabspraksis", er at læse i BDOs erklæringer.
 
5
Your rating: Ingen Average: 4.8 (8 votes)

de OZ7XF / Allan

Hej Allan
​Jeg håber ikke jeg blev opfattet sådan at det eksterne revisonsfirma gør andet end at opstille regnskabet ud fra de oplysninger de får stillet til rådighed, eventuel kombineret med at de forestår den egentlige bogføring på en kompetent og kvalificeret facon, som jeg I min optik tror er en økonimisk model, En faglig revision er slet ikke relevant i EDR sammenhæng.  Det er da OK at man udnævner interne revisorer, blot at deres opgave er klart beskrevet, og at de ikke har nogen beføjelser, til f.eks. at lukke foreningen bank konti, fordi de er gået amok over et eller andet (det har vi prøvet). De skal blot afgive en rapport som er en konfirmation af at man ikke har fundet noget det er kritisabelt.eller giver anledning til at regnskabet ikke kan godkendes. Altså klart beskrevet hvad det er de skal bruge deres tid på og ikke selv opfinde alverdens formål med deres interne revision. Det er jo en "lille boljebutik" vi har med at gøre. Skal der være en kasserer i HB så er det igen vigtigt at definere opgaven og hvad en sådan funktion omfatter. .  
2
Your rating: Ingen Average: 1.4 (9 votes)

Kurt Poulsen
OZ7OU
EDR - join us
http://www.hameren.dk http://www.hamcom.dk

Kurt

Mine holdninger til, hvorledes foreningens kontrolfunktioner skal udøves, bygger ikke på en lille butik, der sælger boljer, men på en forening, der deler sine bolcher. Tillid er godt - kontrol er bedre - for begge parter.

Jeg har ingen anden kommentar til den skrækkelige afære med de kritiske revisorer andet end, at den kunne være undgået, hvis årsregnskabet havde været retvisende i første hug. Derudover er det historie, som jeg synes, at vi bør lade ligge.
5
Your rating: Ingen Average: 4.7 (7 votes)

de OZ7XF / Allan

SIDSTE CHANCE!!!!

​Kære medlemmer af EDR og andet godtfolk. Nu er vi nået så langt i processen at vi er ved at nærme os deadline for modtagelse af høringssvar, nye forslag, ændringsforslag vedrørende de nye vedtægtsforslag som den af RM nedsatte arbejdsgruppe har knoklet med de sidste 5 uger. 

Sidste frist til indsendelse af forslag/ændringsforslag til arbejdsgruppen er søndag den 26. november 2017 kl. 12.00 Dansk normal tid. 

Efter den tid har vi ikke mulighed for at behandle indkommende forslag da der forestår et større redigeringsarbejde samt afstemning af hele vedtægts og FO pakken.
Endvidere vil jeg gerne erindre alle RMer at det er IKKE muligt at komme med ændringsforslag til det forelagte vedtægtspakke i afstemningsperioden. Vedtægtspakken vil blive offentliggjort senest den 4. december 2017. Men husk på det tidspunkt så er debatten SLUT der kan kun stemmes. Detaljer om afstemningsproceduren vil blive beskrevet inden afstemningen igangsættes.
​Samtidigt vil jeg takke alle dem der kommet med forslag, kommentarer og kreative ideer for deres indsat og engagement! Det er dejligt at se at der er mange derude der tager vores forenings væ og vel alvorligt!

 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (3 votes)

73 de OZ1EYZ
Istvan

Hej Istvan
Ja tak til hele arb. gruppen fro det store arb.,der burde ikke være nogen der ikke har haft mulighed for at levere input.!
73 Boye OZ7C


 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (6 votes)
Hvordan skal §25 i de nuværende vedtægter forstås?

Der er foregået et stort og prisværdigt arbejde med at udforme et sæt helt ny vedtægter. Man kan være enig og uenig i både grundideen og i detaljer. Men et stort arbejde er gjort.
Derfor virker det også (undskyld) dumt, at processen ikke afsluttes ordenligt. Og i flg. de gældende vedtægter. Den sang skal jeg ikke synge mere nu. Men som der nu lægges op til, vil den kommende elektroniske afstemning ikke levne mulighed for, at rette eventuelle småfejl og dumheder, der ofte sniger sig ind, uanset hvor grundige man er med det afsluttende arbejde. Det kan resulter i, at en fjollet fejl, kan få hele det store arbejde til at falde. 

Jeg appelerer her i sidste minut til besindelse.

Best 73 OZ1EDD Kaj
2
Your rating: Ingen Average: 1.8 (5 votes)
Hej Kaj

Det vigtigste er, at urafstemningen kan gennemføres iht. de nye vedtægter.
Resten kan tilpasses, når det ny repræsentantskab mødes til den ordinære efterårsmanøvre og vælger formand og hovedbestyrelse.

Mon ikke Claus, Istvan og co laver en fornuftig beskrivelse af en overgangsordning, der kan tage hensyn til ovenstående.
 
5
Your rating: Ingen Average: 4.8 (4 votes)

de OZ7XF / Allan

Sider

Topic locked