11 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Ekstraordinært RM 2017-12-16
Har lige modtaget mail fra EDRs formand om at HB har indkaldt til ekstrordinært RM 2017-12-16 for at der kan foretages afstemning om det tilrettede vedtægtsforslag og forretningsordener.

Den forrige formand var på RM 2015 ikke i tvivl om, at sager, som var sendt til hjørnespark, efterfølgende kunne klares ved afstemning pr. e-mail. Hvorfor kan man nu ikke gøre dette mere?

OZ1FF/Kjeld
RM område Syddanmark
 
5
Your rating: Ingen Average: 4.4 (7 votes)
Der har på dette forum været rejst kritik af RM beslutningen om at udskyde aftemningen om nye vedtægter og forretningsorden til de er blevet yderligere gennemarbejdet ligesom nogen mener at RM ikke under de gamle vedtægter kan beslutte elektronisk afstemning. Balladen herom har åbenbart bredt sig til HB, som har indkaldt til ekstraordinært RM uagtet at RM ønskede at spare udgiften hertil og havde lavet en plan for den videre procedure.

Jeg foreslog på RM at vi stemte om og vedtog det foreliggende vedtægtsforslag og så efterfølgende rettede det til efter gennemarbejdningen. Det havde givet rene linier, men da jeg fornemmede at der ikke var stemning for det gennemtvang jeg ikke afstemningen. 

Desværre var RM ikke helt klare på formalia om det vi vedtog og som følge heraf kan den i referatet beskrevne efterfølgende procedure kritiseres. Det RM mente var at RM for så vidt angår afstemningen om vedtægtsforslaget skulle suspenderes og at afstemingen efter gennemarbejdningen af vedtægtsforslaget i følge den aftalte tidsplan skulle genoptages og afholdes i elektronisk form. RM har ret til at suspendere sig i et bestemt tidsrum ligesom RM kan beslutte afstemningsformen. RM beslutningen om udskydelse og ønsket om besparelser ved at afholde eletronisk afstemning var derfor både fornuftig og rimelig.

Når nogen i HB har lavet ballade så HB har indkaldt til et ekstraordinært og fysisk RM må vi desværre atter samles i Odense med de omkostninger i tid og penge det medfører.

73, Palle, OZ1RH.
RM Sjælland.

 
5
Your rating: Ingen Average: 4.7 (6 votes)

Palle, OZ1RH

Hej Palle

Den forrige formand mente sig også berettiget til ikke at indkalde til et ekstraordinært RM, fordi det åbenbart ikke passede ham.

Derfor er det helt i orden, hvis RM fortæller HB, at vi ikke tager til Odense den 16.12 bare for at lave en afstemning, som vi på RM vedtog at gennemføre elektronisk.

OZ1FF/Kjeld
RM område Syddanmark
 
5
Your rating: Ingen Average: 4.3 (6 votes)

Vy 73 de OZ1FF/Kjeld

QRV 1,3 - 47 GHz/JO45BO58

Ekstraordinært RM 16. dec. 2017.
Det kan da ikke være meningen, at alle RM´er skal mødes i Odense for at ønske hinandeden glædelig jul og gøre EDR´s økonomi mere anstrengt ?!?!
Alle vil vel have afgjort med sig selv, hvor krydset skal stå. Så mødet er vel overstået på ca. 15 min, hvis det gennemføres med en rask dirigent på podiet.
Så kære HB vær venlig at annulere indkaldelsen !!!!
RM kan klare afstemningen elektronisk som planlagt. Lad nu fornuften råde !!!
Vy 73 de OZ5PT, Hans


 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (7 votes)
Jeg er helt enig Kjeld:
Derfor er det helt i orden, hvis RM fortæller HB, at vi ikke tager til Odense den 16.12 bare for at lave en afstemning, som vi på RM vedtog at gennemføre elektronisk.
Hvorfor skal vi gøre det svært for hinanden?
​Glæder mig til at de vedtægter bliver vedtaget, selv en svær fødsel kan skabe nogen gode børn.

OZ1LLY/Gert
RM Nordjylland
5
Your rating: Ingen Average: 5 (7 votes)

OZ1LLY/Gert Poulsen

EDR for vores fælles interesse.

Jeg kan godt se det fornuftige i, at spare penge ved en elektronisk afstemning.

MEN....

Nu har "man" det sidste år eller to råbt og skreget om, at vedtægterne skal overholdes, EDR har ikke hjemmel i vedtægterne til at....

Og så videre og så videre.

Hvis de nuværende og gældende vedtægter foreskriver, at RM skal samles i Odense til ekstraordinær GF, så er det vel bare det!
 
3
Your rating: Ingen Average: 2.6 (5 votes)

73 Verner // OZ9XU

Med risiko for at blande mig :) så står der ingen steder i vedtægterne at elektronisk afstemning er forbudt, RM har tidligere uden protest benyttet sig af elektronisk afstemning ved sager som ikke kunne afsluttes indenfor rammerne af det ordinære møde. 
Afgørelsen om den ene eller anden fremgangsmåde vil jeg lade være op til RM.
5
Your rating: Ingen Average: 5 (7 votes)

Claus OZ1FDH

Hej til alle
 
Jeg forstår heller ikke det burde være nødvendigt at afvige fra det RM har vedtaget.
a)   1 kamer system med 20 for og 3 imod.
b)   Roadmap for tilpasning af nye vedtægter  20 for 0 imod 1 blank.
 
Jeg har tiladt mig at copy/past fra de gamle vedtægter.
 
§ 13 EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Stk. 5. Hovedbestyrelsen fastsætter mødestedet
efter de for ordinære repræsentantskabsmøder almindeligt gældende retningslinier.


Der står intet om at det skal være fysisk, det kan ligeså godt være Skype eller e-mail !
 
Ad. stk. 5 er det HB der bestemmer mødestedet  ud fra RM regler.
RM har laver en plan med e-afsteming ved sidste  ordinære møde.
Jeg vil finde det mærkeligt, at HB vil fravige dette.
Men der må vel være en grund, håber vi for den at høre ?
 
Jeg kan ikke lade være at tænke på at vi har ”nogle” medlemmer der ikke vil respetere
En RM beslutning med de stemmetal a) og b)
 
Jeg kan heller ikke se der nogen grund til et fysisk møde for at stemme JA/NEJ/BLANK
Det tager vel 15min. Der er ikke i det roadmap RM har udstukket plads til debat !

Ifg: regnskab var RM 2016  ca. 13KKR.

73 Boye OZ7C
5
Your rating: Ingen Average: 5 (7 votes)
Hej Verner
​Det bliver jo også morsomt at se alle de "email håndsoprækninger" der er foreskrevet i §12 stk. 10 :)
​Bortset fra den muntre bemærkning så synes jeg da det vil være fornuftig at RM bliver præsenteret for den endelige udgave og har en drøftelse af hele dette kompleks af vedtægter og forretningsorden. Et engageret RM bør da have en intersse i at der vedtages noget der er bæredygtig i mange år og derfor møde op med intesse for sagen og ikke blot have den holdning at "bare der vedtages noget der er anderledes en nuværende vedtægter" så er alt godt.
​Så kan man måske også få aflivet det nonsens at vi går fra et to kammer system til et et kammersystem, som har været et bærende element for mange der har debatteret. Det virker som om man har fundet et nyt og samlende "mantra"
​Sagt og skrevet med et glimt i øjet og iblandet lidt sarkasme
3
Your rating: Ingen Average: 2.3 (7 votes)

Kurt Poulsen
OZ7OU
EDR - join us
http://www.hameren.dk http://www.hamcom.dk

Hej Kurt

Godt at se, at der er liv i tangenterne i det nordlige.
Med hensyn til din bemærkning om, at det vil være fornuftigt, at RM bliver præsenteret for den endelige udgave, vil jeg anbefale dig fremover at glo i referatet fra RM.
Det tog mig 5 sekunder at verificere, at den procedure er foreskrevet:
"Det færdigt udarbejdede forslag sendes herefter til e-afstemning d. 4/12-17 blandt RM med frist for at stemme herom d. 11/12-17".
Drøftelsen er foregået i høringsfasen.
At der er en stavefejl i det citerede ændrer ikke på forståelsen for mig.
5
Your rating: Ingen Average: 5 (6 votes)

de OZ7XF / Allan

Hej Kurt

Med hensyn til anvendelse af høringsfaser i forbindelse med det lovgivnings- og bekendtgørelsesarbeje, der foregå indenfor statens områder kan jeg tilføje, at det går særdeles smertefrit og er usædvanligt seriøst med hensyn til de indput, der kommer fra de hørte samarbejdspartnere.
Selv 25 år efter kan jeg, forunden indholdet, genkende en del af mit akave sprog. Så jeg fik da sat mine kraftige aftryk.

Selv her kan vi anvende håndsignaler:
Så skulle jeg stemme for det endelige forslag ville jeg anvende dette signal: yes 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (5 votes)

de OZ7XF / Allan

Topic locked