Primære faneblade

Speciel for kommende radioamatører

0
19 juli kl.19 - 21
Der er i forbindelse med EDRs sommerlejr aftalt rundvisning ved langbølge senderen i Kalundborg.
OZ5SY Jens Chr. Seeberg viser rundt på radiostationen og fortæller om stationens virke.
Der er flere link til omtale af stationen, her er et af dem: https://da.wikipedia.org/wiki/Ka...

sommerlejrudvalget

 

Afstemning

Total votes: 245