17/03/2018 - 23:44
 
Der indkaldes til generalforsamling i klublokalet i Døstrup tirsdag den 3. april 2018 kl. 19.30

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
7. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode
8. Valg af revisor for en 1-årig periode
9. Valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode
10. Nedsættelse af aktivitetsudvalg
11. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænden senest 27. marts 2018.

mvh
Bestyrelsen

Afstemning

Total votes: 5