Primære faneblade

Speciel for kommende radioamatører

0

Lørdag den 24. juni kl 10:30 er der prøve i OZ3EDR Struer klubbens lokaler.

Tilmelding via Energistyrelsen

https://ens.dk/ansvarsomraader/f...

Afstemning

Total votes: 249