Primære faneblade

 
EDR Fredericia lokalafdeling
 
Depotgården, Lollandsgade 2-4
 
7000
 
Fredericia
 
dk
 
55.562260
 
9.764325
 

Speciel for kommende radioamatører

0
Dagsorden ifølge vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Beretning om Hovedbestyrelsens arbejde
3. Debat om udsendt materiale til Repræsentantskabsmødet
4. Eventuelt 

OZ8XW, Flemming og OZ0J, Jørgen
HB repræsentanter i region Syddanmark

Afstemning

Total votes: 208