Primære faneblade

Danske diplomer

EDR's Diplommanager:
OZ1ACB
Allis Andersen
Kagsåvej 34
DK  2860 Søborg
Danmark

E-mail: oz1acbatwiland [dot] dk
Ansøgningsskemaer til verificering af QSL-kort ved ansøgning af diplomer:
Nycas1.pdf
Nycas2.pdf

 

Bornholm Ø diplom

Radio amatørerne på Bornholm (IOTA EU-030) udgiver
Bornholms Diplomet (B.I.A).

Det udgives i to klasser:

Klasse 1 (B.I.A. 1)
Stationer fra Norge LA, Sverige SM og Danmark OZ skal have bekræftede 2-vejs QSO’er med 5 forskellige amatører på Bornholm.

Andre europæiske stationer skal have bekræftede 2-vejs QSO’er med 3 forskellige amatører på Bornholm.

Stationer uden for Europa skal have bekræftede 2-vejs QSO’er med 2 forskellige amatører på Bornholm.
Klasse 2 (B.I.A. 2)
Stationer fra Norge LA, Sverige SM og Danmark OZ skal samle 12 points.

Andre europæiske stationer skal samle 8 points.

Stationer uden for Europa skal samle 5 points.

QSO med klubstationerne OZ4EDR, OZ4EDR/L, OZ4CHR og OZ4HAM og OZ3BAU tæller 5 points.
QSO med andre amatører på Bornholm tæller 1 point.

Hver station må kontaktes på mere end et bånd for at få ekstra points.

Alle QSO’er som er gennemført efter første januar 1960 tæller til B.I.A.

Prisen for diplomet er 10USD, 10Euro eller 60DKK. Ansøgning sendes sammen med QSL-kort og betaling til:
OZ4EDR
Radiobunkeren
Remisevej 4
3700 Rønne
Danmark
 
 

Cross Country diplom

Dette diplom udgives af EDR.

Krav
Skandinaviske amatører:

Klasse 1: 70 points og bekræftede QSO'er med alle amter samt Grønland.
Klasse 2: 50 points og bekræftede QSO'er med mindst 10 amter.

Europæiske amatører: 50 points
Alle andre amatører: 40 points

Generelle regler

1. Diplomet udstede til alle licenserede amatører
2. QSO'er fra og med 1. april 1970 til og med 31. december 2006 gælder.
3. Diplomet udstede for CW eller Phone.
4. Prisen for diplomer er 30 DKK. 6IRC'er eller 6$.
5. Kun OX3 tæller for Grønland.
6. Ansøgning sendes med GCR-liste og afgift til:

OZ1ACB
Allis Andersen
Kagsåvej 34
DK 2860 Søborg

Danmark

E-mail: oz1acbatwiland [dot] dk

Regler for skandinaviske radioamatører.

Hver QSO på 3.5, 7, 14, 21, 28 og 144 Mhz tæller 1 point.
Hver QSO på 432 Mhz tæller 2 points.
På 3.5 og 7 Mhz må der tages kontakt med 3 stationer i hvert amt.
På 14, 21, 28 og 144 Mhz måder tages kontakt med 4 stationer i hvert amt.
På 432 Mhz må der tages kontakt med 5 stationer i hvert amt.

Regler for andre amatører i Europa.

Kaldesignalet bruges som basis for diplomet. Der skal gennemføres QSO med hvert præfiks OZ1 til OZ9 og OX3. Det tillades at gennemføre to QSO'er med hvert præfiks på hvert bånd med undtagelse af OX3. Her må der gennemføres ni QSO'er på hvert bånd.

Hver QSO tæller 1 point med undtagelse af 432 Mhz, hvor hver QSO tæller 2 points.

Regler for amatører uden for Europa.

Kaldesignalet bruges som basis for diplomet. Der skal gennemføres QSO med hvert præfiks OZ1 til OZ9 og OX3. Det tillades at gennemføre tre QSO'er med hvert præfiks på hvert bånd med undtagelse af OX3. Her må der gennemføres ni QSO'er på hvert bånd.

Hver QSO tæller 1 point med undtagelse af 432 Mhz, hvor hver QSO tæller 2 points.

Amter i Danmark

1. Københavns amt (IOTA EU-029)
2. Frederiksborg amt (IOTA EU-029)
3. Roskilde amt (IOTA EU-029)
4. Vestsjællands amt (IOTA EU-029)
5. Storstrøms amt (IOTA EU-029)
6. Bornholms amt (IOTA EU-030)
7. Fyns amt (IOTA EU-029)
8. Sydjyllands amt
9. Ribe amt
10. Vejle amt
11. Ringkøbing amt
12. Århus amt
13. Viborg amt
14. Nordjyllands amt
 
 

Dansk DX SSTV diplom

Formålet med Diplomet er at øge interessen for SSTV

Diplomet kan erhverves af alle Amatører, der har dokumenteret at have haft forbindelse med det antal lande, der er krævet for det ønskede diplom.

ARRL's Prefixliste er gældende og e-qsl er ikke acceptable.

Diplomet vil også kunne opnås af SWL's. Betingelserne er de samme.

Alle legale frekvenser må benyttes, men QSO via Repeatere , er ikke gyldige.

For Basic kræves bekræftet forbindelse med 50 Lande
For Sølv Sticker kræves bekræftet forbindelse med 100 Lande + 1 OZ station.
For Guld Sticker kræves bekræftet forbindelse med 150 Lande + 2 OZ stationer
Diamant sticker tildeles ved 200 bekræftede Lande mod GCR Liste

Ved ansøgning om stickers anføres kun de nye tilføjelser til GCR listen over tidligere fremsendte QSO's

Ansøgningskema og GCR Liste underskrevet af 2 licenserede amatører og Ansøger fremsendes til Diplommanager

Listen skal indeholde Call, tid, dato, bånd, mode( SSTV ) og Land

Det er ikke nødvendigt at benytte den viste Liste. Den fremsendte skal blot indeholde de samme Informationer.

Diplommanager kan anmode om at få tilsendt enkelte kort til kontrol. Disse vil omgående blive returneret efter check.

Prisen er 8 US$ eller 10 EURO for Basic Diplomet. Stickers gratis sammen med Diplomet.

Stickers alene 2 US$ , 2 EURO eller 3 IRC's

Liste over udstedte Diplomer og ansøgningsskema m.m. findes på adr:

home20.inet.tele.dk/oz6sm/awards:   21-01-2013: Linket er ugyldig


Diplommanager:

S.K.Mogensen OZ6SM
Rundhøjvej 8
DK 7970  Redsted
Danmark

Mail: oz6smatkarby [dot] dk  
 
 

Dansk Fyrtårn diplom

Et nyt dansk Fyrtårnsdiplom

Den danske fyrtårnsforening har besluttet sig for at udgive 3 diplomer for forbindelse med danske fyrtårne. Bemærk QSO'er med danske fyrskibe tæller ikke til dette diplom.

Reglerne er simple.

Til diplomerne tæller bekræftede QSO'er med danske fyrtårne, som er gennemført efter 1. januar 1996.

Det skal tydeligt fremgå af QSL-kortet at operatørerne har været ved fyrtårnet.

Diplom 1 får du ved QSO med 5 fyrtårne
Diplom 2 får du ved QSO med 10 fyrtårne
Diplom 3 får du ved QSO med 15 fyrtårne

Prisen er 12 IRC, 9 $US eller 50 DKK. Diplomerne er meget flotte i mange farverOG trykt på 120 grams halvglans vandtætfoto-papir. De ligger færdigtrykt, som det ses. Jeg fik nummer 1. HI HI. 

Send en GCR-liste og penge til:

OZ1ACB, Allis Andersen
Kagsåvej 34
DK-2860 Søborg

Mail: oz1acbatwiland [dot] dk

Danmark 

Et eventuelt overskud går til Sletterhage Fyr.

5 Fyrtårne

10 Fyrtårne

15 Fyrtårne
 
 

Dansk Ø diplom

Diplomet:

Formålet med diplomet er få intensiveret aktiviteten fra de danske øer.
Det kan fås af alle som har gennemført eller hørt og har fået bekræftet
en QSO efter reglerne. Diplomet udgives af DDXG Danish DX Group og de komplette regler kan ses via dette link.

Øerne:

I Danmark findes der en bunke øer, der kan opdeles i 6 øgrupper med status som IOTA. Der er udarbejdet en liste med alle øer ordnet ind efter disse 6 øgrupper. Listen er ikke komplet og kan udvides.

EU029 Sjælland og de sjællandske øer

EU030 Øerne i Østersøen

EU088 Øerne i den nordlige del af Kattegat

EU125 Øerne i Nordsøen

EU171 Nordjylland og øerne i Limfjorden

EU172 De østjyske øer, Fyn og de fynske øer

Reglerne:

QSO'erne skal være gennemført efter 1. januar 1997. Alle modes og bånd tæller. Dog accepteres ikke QSO'er, der gennemført via en repeater.

Diplomet udstedes i 3 klasser:

1. Basis-diplom. Det kræver bekræftet QSO
    med 5 ø-grupper

2. Junior-diplom. Der kræves 10 bekræftede
    QSO'er med forskellige øer fordelt på alle

3. Master-diplom. Der kræves 25 bekræftede
    QSO'er med forskellige øer fordelt på alle 6
    øgrupper

Stickers:

Basis-diplomet kan opgraderes med stickers til junior og master klasse.

Priser:

Diplomet koster 50 DKK, 10$US eller 10 IRC'er.

Stickers koster 10 DKK, 2 $US eller 2 IRC'er

Ansøgning:

Ansøgning med GCR-liste og betaling sendes til: 

Diplom Manager:

OZ1ACB, Allis Andersen
Kagsåvej 34
DK 2860 Søborg
Danmark

Mail: oz1acbatwiland [dot] dk
 
 

Field Day diplom

For at øge interessen for EDR's Field Day for afdelingsstationer udgiver
EDR "FIELD DAY DIPLOM".

Det kunne erhverves første gang i 1987 under den årlige Field Day.

Diplomet udgives i to klasser.

Klasse A: 15 FD-points på samme bånd i samme år.

Klasse B: 30 FD-points samme år, dog skal mindst 4 HF-bånd være repræsenteret.

Der gives 1 FD-point på hvert bånd (CW eller SSB) for hver kontakt med
en dansk Field Day station.

Prisen for diplomet er 5 IRC'er eller 20 Dkr. Det kan søges med logudskrift hos:

OZ1ACB
Allis Andersen
Kagsåvej 34
DK  2860 Søborg
Danmark

Email: oz1acbatwiland [dot] dk
 
Grønland diplom
Grønlandsdiplomet blev udgivet i forbindelse med Julianehåb’s 200 års jubilæum den 7. april 1975.
Regler:
 

• Klasse 1: 5 forskellige steder og 15 forskellige stationer
• Klasse 2: 4 forskellige steder og 10 forskellige stationer
• Klasse 3: 3 forskellige steder og 5 forskellige stationer
 
Diplomet udstedes til licenserede amatører, enten som 2 X CW eller Phone. Til SWL-amatører udgives diplomet for CW, Phone eller Mixed.

Kun 2-vejs CW og/eller Phone QSO’er efter 1. januar 1978 gælder.

Kun én kontakt på hvert bånd med samme station er tilladt.

Alle amatørbånd mellem 3,5 og 1296 MHz kan anvendes.

Krydsbåndsforbindelser er ikke tilladt.

Minimum rapport på Phone RS 33 og på CW RST 338.

Prisen for diplomet er 20 DKK, 4 IRC'er eller 4$ US.

Ansøgning sker ved fremsendelse af GCR-liste og betaling til:
OZ1ACB
Allis Andersen
Kagsåvej 34
DK 2860 Søborg
Danmark

E-mail: oz1acbatwiland [dot] dk 
 
 

Halmstad - Helsinge diplom

Dette diplom er oprettet i et samarbejde mellem den svenske radioamatørklub SK6SP i Halmstad og OZ9HEL EDR Helsinge afdeling, til fordel for Ramløse-repeateren.

Diplomet består af en håndmalet oval plakette med de to radioamatørklubbers logoer og kan erhverves på følgende måde:

Diplomjægeren skal have 25 kontakter med Svenske licenserede radioamatører og en kontakt med klubstationen SK6SP samt 25 kontakter med danske licenserede radioamatører og en kontakt med OZ9HEL for at kunne erhverve diplomet. Diplom-Log kan fås ved tilsendelse af frankeret svarkuvert (5,25 Danske kr.) til OZ1DLJ Bente, Lodberg, Tisvildevej 3, DK-3210 Vejby, Danmark

Diplomet koster 200 danske kroner + forsendelse der betales ved bestillingen og fremsendelsen af Log udskrift.

Forsendelse udgør pr. 1-7-2000 til Sverige 35 danske kroner og i Danmark 30 danske kroner. (Ret til ændringer i henhold til Post Danmark forbeholdes)

Betaling foretages på konto 4845 201579

Der kan tages kontakter på alle i de to lande tilladte frekvenser og til vilkårlige licenserede radioamatører også kontakter over repeatere godkendes.

Dokumentation ved komplet LOG-udskrift af alle foretagne kontakter er påkrævet, alle QSO’er dateret efter starten den 1-7-2000 godtages

OZ9HEL er åben hver MANDAG mellem kl. 19.30 og til ??? undtaget er helligdage og ferier, vi er garanteret QRV i åbningstiden fra 19.30 til 21.00

SK6SP er åben første torsdag i hver måned fra kl. 19.00 og til ???

Diplomet administreres af kassereren i OZ9HEL som er OZ1DLJ, Bente i samarbejde med klubbens lovligt valgte bestyrelse.


OZ1DQG Leif Hede
Afdelingsformand
 
 

H. C. Andersen diplom

OZ3FYN udgiver H. C. Andersen diplomet med et motiv af
H. C. Andersen’s barndomshjem i Odense og diplomet vil
også være signeret af Odense’s borgmester.
 
Reglerne er enkle:

• Du skal have 3 QSO’er med OZ5HCA på 3  forskellige bånd
• Alle modes tæller

Prisen er 3 IRC eller 3 USD

Send GCR-liste og betaling til:

OZ3FYN
P.O. Box 134
5100 Odense C
 
København diplom
I anledning af Københavns 800 års fødselsdag i 1967 udgiver
EDR Københavns Afdeling "The Copenhagen Award"
 

Der kræves følgende antal kontakter med stationer i
Købenshavnsområdet (postnumre til og med 2999).

 
  HF VHF UHF
Skandinaviske stationer: 15 10 5
Andre europæiske stationer: 10 5 3
DX stationer: 5 2 1Phone, CW eller mixed mode, alle bånd.

De samme regler gælder for SWL's.

Logudskrift, bekræftet af 2 andre amatører sendes sammen med gebyret på 5 IRC'er eller 5 USD til:

OZ1ACB
Allis Andersen
Kagsåvej 34
DK 2860 Søborg

Danmark

Mail: oz1acbatwiland [dot] dk
 
 

OZ locator diplom

OZ -Locator Diplomet udgives af EDR.
OZ Locator Diplomet kan søges af alle licenserede amatører og
udstedes for QSO'er efter første januar 1985 med danske stationer.
Grunddiplomet kræver QSO med 10 squares (felter).
Der udstedes en sticker for de sidste 3 squares.
Diplomet udstedes enten for CW, Digi eller Phone.

Krydsbånds- eller krydsmodes-QSO'er er ikke tilladt.

Diplomet udstede i disse klasser: CW+bånd, Digi+bånd og Phone+bånd.
F. eks. 432 Mhz CW.

OZ omfattes af disse squares: JO44, JO45, JO46, JO47, JO54, JO55, JO56,
JO57, JO64, JO65, JO66, JO74 og JO75.

QSO'er gennemført over repeatere tæller ikke.

Prisen for diplomet er 30 DKK, 6$ US eller 4 IRC'er.

Ansøgning om diplomet skal indeholde QSL-kort (eller fotokopier) samt en logudskrift over de førte QSO'er.
Amatører, der har fået grunddiplomet skal, hvis de søger om en sticker for de sidste tre felter, kun fremsende QSL-kort (eller fotokopier)
og en liste over de førte QSO'er.
Download ansøgningsskema

Ansøgning og afgift sendes til:

OZ1ACB
Allis Andersen
Kagsåvej 34
DK 2860 Søborg
Danmark

Mail: oz1acbatwiland [dot] dk
 


OZ5MAY diplom

THE DANISH UNDERGROUND AWARD

Foreningen Frihedsmuseets venner, Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945 udgiver dette diplom for kontakter med stationen OZ5MAY på forskellige bånd.

Regler:

OZ-stationer skal have kontakt med OZ5MAY på tre forskellige bånd eller på tre forskellige dage repræsenterende mindst to forskellige bånd. En kontakt mindre er krævet, hvis du har besøgt "Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945", som er QTH for OZ5MAY.

EU-stationer skal have kontakt med OZ5MAY på to forskellige bånd eller på det samme bånd på to forskellige dage. En kontakt mindre er krævet, hvis du har besøgt "Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945", som er QTH for OZ5MAY.

DX-stationer skal have en kontakt med OZ5MAY.

Prisen er 6 IRC'er som sendes med loguddrag til:

Allis Andersen
Kagsåvej 34
DK 2860 Søborg

Danmark

Mail: oz1acbatwiland [dot] dk
 
 

OZ Prefix diplom

I anledning af EDR-Københavns Afdelings 50-jubilæum udgiver man OZ-PREFIX-AWARD til alle licenserede radioamatører og SWL's.

Der kræves for:
OZ-stationer: 3 af hvert prefix OZ1 til OZ9 (27 QSL-kort)
EU-stationer: 2 af hvert prefix OZ1 til OZ9 (18 QSL-kort)
DX-stationer: 1 af hvert prefix OZ1 til OZ9 ( 9 QSL-kort)

Dog kan et QSL-kort fra klubstation OZ5EDR som joker erstatte et manglende QSL-kort.

Alle amatørbånd og modulationsarter er tilladt. Man kan søge om
påtegning af et bånd og/eller mode.

Send ingen QSL-kort, men GCR-liste, som sendes sammen med
gebyret på $6 (6 US-dollar) til:

Allis Andersen
Kagsåvej 34
DK 2860 Søborg

Danmark
 
Mail: oz1acbatwiland [dot] dk 
 
 

Skandinavisk CW diplom

Nyt om ”Worked Scandinavia on CW”

For at ansøge om diplomet skal du dokumentere QSO med 100 skandinaviske stationer fra mindst 5 af disse prefixer: OH, OY, OZ. S, LA, TF.

Send en udskrift af din log, bekræftet af 2 licenserede amatører og $2 eller €2, evt. 15 kr  til:

SCAG Award Manager Rick Meilstrup
Geelskovparken 12/1
DK-2830 Virum
Danmark

mailer jeg diplomet til dig i format A4.

      Vy 73

 

 
Share