Primære faneblade

Forretningsudvalg

Udvalget er nedsat i henhold til EDRs vedtægter §15.
Udvalget træffer efter nærmere aftale med hovedbestyrelsen afgørelse i rutinesager, der måtte fremkomme imellem hovedbestyrelsens møder.
For yderligere information om udvalget henvises til vedtægterne.

Udvalgets medlemmer:         

Formand: OZ1AHV Finn Madsen
Næstformand: OZ0J Jørgen Rømming
Sekretær: OZ5KM Kjeld Majland
Hjælpesekretær: OZ5DM David Skat Nielsen

E-mail til medlemmerne: fuatedr [dot] dk

29-10-2016 OZ3TQ

Share