Primære faneblade

Medlemsbladet OZ

 

OZ er navnet på foreningens medlemsblad, der siden 1929 omkring den 15. i hver måned er blevet sendt til medlemmerne.

I dag fremstår OZ som et moderne blad, der udover at bringe medlemsinformationer behandler stort set ethvert hjørne af amatørradio.

Bladet har et stort indhold af teknisk stof, herunder bl.a. praktisk betonede artikler omhandlende konstruktion og bygning af sendere, modtagere, antenner og måleudstyr.
Endvidere sørger en række faste medarbejdere for at læserne hver måned bliver orienteret om, hvad der rører sig indenfor de mange forskellige grene af amatørradio.

OZ skrives af radioamatører for radioamatører, og alle bladets faste medarbejdere er aktive radioamatører.

PRODUKTIONSPLAN 2017 findes nederst på siden.

Redaktionen

 
 

Hovedredaktør og ansvarshavende (HR)                      

Flemming Hessel, OZ8XW
Knud Rasmussensvej 4
7100 Vejle
tlf. 75 83 38 89 mail: oz8xwatedr [dot] dk

 

Teknisk redaktør (TR)

Jørgen Kragh, OZ7TA
Forelvej 25
3450 Allerød
Mail: oz7taatedr [dot] dk

 


Annonceafdelingen:
 

Annonceagent                    

Vakant

Henvendelse til hovedredaktøren
Flemming Hessel, OZ8XW
Knud Rasmussensvej 4
7100 Vejle

Tlf. 75 83 38 89  Mail: oz8xwatedr [dot] dk

 


Spalteredaktører:
 

Contesting - Conteststof - Resultater                     

Vakant

 

HF aktivitetstest

Gunnar Krüger, OZ1GX
Benediktevej 2, Lind
7400 Herning
Mail: oz1gxatedr [dot] dk

 

Diplomjagten

Vakant

DX-ing og DX-nyt

Benny Hansen, OZ8BZ
Kløvervangen 18
8541 Skødstrup
Mail: oz8bzatedr [dot] dk

VHF - UHF - SHF

Svend-Erik Lindberg, OZ8SL
Ellevej 6
4623 Lille Skensved
mail: oz8slatedr [dot] dk

Contestresultater VHF - UHF - SHF

Verner Topsøe, OZ5TG
Lundumskovvej 13
8700 Horsens
Mail: oz5tgatedr [dot] dk

 

Amatørradio og Computer

Vakant

CW - hjørnet

Steen Wichmand, OZ8SW
Ågerupvej 64
2700 Brønshøj
Mail: oz8swatedr [dot] dk

SSTV

Allan Mathiesen, OZ9AU
Tinglevvej 1
2830 Gentofte
mail: oz9auatedr [dot] dk

Det nostalgiske hjørne

Niels Chr. Bahnson, OZ7NB
Vibehøjen 7
6731 Tjæreborg
Mail: oz7nbatedr [dot] dk

Rævejægeren

Esben Lind
Ahornvej 12
6270 Tønder
Mail: eslattoender [dot] dk


Om at skrive i OZ

Redaktionen modtager gerne artikler, notitser, billeder og andre indlæg til bladet.

Vi vil helst have manuskripter på elektronisk form; men håndskrevne eller maskinskrevne indlæg modtages også.

Billeder til bladets forside modtages også gerne. Motivet skal afspejle begrebet "amatørradio" under en eller anden form.

Billeder på elektronisk form kan være i jpg eller lignende almindelige formater.
Opløsningen skal være størst mulig og billeder, der fremsendes på elektronisk form, skal leveres som separate filer og må ikke lægges ind i manuskriptet.
Billder til forsiden skal være mindst 300 dpi og kunne beskæres/tilpasses størrelsen ca. 15 cm x 16,5 cm. Vi kan også håndtere billeder på papir.

Tekniske artikler:
Har du lyst til at skrive en teknisk artikel, så bedes du læse "Tekniske artikler_info først; dokumentet findes nederst på denne side.

 

Af hensyn til regler om ophavsret skal alle tekniske artikler, der fremsendes, følges af en udfyldt formular. Det samme gælder oversættelser af ikke tekniske artikler.
Man kan nøjes med at udfylde og underskrive den, scanne den ind og sende den som en fil sammen med artiklen.
Du henter formularen "Trediepartsformular" nederst på denne side.

 

  • Alt teknisk stof bedes fremsendt til teknisk redaktør.
  • Stof til spalteredaktionerne (Contest, Diplom, DX, VHF osv) sendes til den pågældende spalteredaktør
  • Alt andet stof - herunder meddelelser fra afdelingerne - sendes til hovedredaktøren.

Se adresserne forrest i OZ eller under: "Redaktionen" her på hjemmesiden.


Produktionsplan for OZ 2017

Måned Manus
afleveres senest
Afleveres til postvæsnet Omdeles i henhold til Post Danmarks regler
Januar 22/12 2016 13/1 16. – 18. jan
Februar 20/1 10/2 13.-15. feb
Marts 17/2 10/3 13. – 15. marts
April 24/3 12/4 18 – 19. april
Maj 21/4 11/5 15. – 17. maj
Juni 26/5 16/6 19. - 21. juni
Juli 23/6 14/7 17. – 19. juli
August 21/7 11/8 14. – 16. august
September 25/8 15/9 18. - 20. sep.
Oktober 22/9 13/10 16. -18. okt.
November 20/10 10/11 13. - 15. nov.
December 17/11 8/12 11. – 13. dec.
Januar 2017 22/12 13/1 2017 15.-17. jan 18
 
Share