Primære faneblade

Repeaterudvalg


Repeaterudvalgets væsentligste opgave er at koordinere placeringer og frekvenser m.m. for repeatere i Danmark, så de giver brugerne de mest optimale forhold, under hensyntagen til at minimere utilsigtede forstyrrelser mellem repeatere på samme frekvenspar, samt at informere om, hvad der sker på de tekniske og lovgivningsmæssige områder.

Udvalget har efter det senest afholdte
Repeatercertifikatindehavermøde i 2016 følgende medlemmer:
Formand: OZ5WU,  Michael Wehnert 
 michaelatwehnert [dot] dk         mobil 40 13 74 00

OZ1JEE, Bjarne Poulsgaard : OZ1JEEatmail [dot] dk
OZ1LN, Lasse H.P. Kjærbro : OZ1LN [dot] Lasseatgmail [dot] com
OZ3MAJ, Martin Jørgensen  : martin [dot] joergensenattritanix [dot] com
OZ8VO, Harry Hougaard     : OZ8VOsteratgmail [dot] com

Suppleanter OZ1BCG, OZ6TA, OZ7YD, OZ8BLR og OZ9MZ

Udvalget indsamler løbende så mange data som muligt for de aktive repeatere, til brug for udarbejdelse af opdaterede repeaterdækningskort og datalister.

Til dette arbejde er det udvalgets ønske, at alle repeatercertifikatindehavere vil bidrage med de nyeste data for deres repeatere.

Det anbefales at FM-analog repeatere er udstyret med pilottonemodtager og eventuelt pilottonesender.
Dette vil fjerne mange forstyrrelser, både fra andre repeatere og fra trådløse vejrstationer m.m.

Frekvenspar tildeles i 12.5 kHz raster, og det er derfor meget vigtigt at modtager og sender er tilpasset dette.   
    
Ved ansøgning om nyt frekvenspar eller ved ændring af aktive repeateres data skal oplysningerne markeret med gult i Ansoeg_Skema_RepUdv_2017 indsendes, der findes i skemaet links til hjælpeværktøjer for koordinat bestemmelse – ASL (jordhøjde på QTH) og QRA locator, brug dem så vi får de bedste data.

Skema med disse punkter til brug ved ansøgning og ændringer findes nederst på denne hjemmeside.
Informationerne sendes til udvalgets formand eller et udvalgsmedlem.

Link til repeaterudvalgets Yahoo-gruppe med korrespondance til og fra repeaterudvalget : http://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/Repeater_oz
Det anbefales, at man opsætter sin Yahoo-konto, så man automatisk får mail, når der er aktivitet i gruppen.

Liste over danske repeatere finder du via dette link : www.oz1ln.dk/kort_og_lister/

Share