Primære faneblade

VHF-udvalg

Hjemmeside: www.vushf.dk

VHF-udvalget tager sig af alle sager vedrørende brugen af amatørbåndene over 30 MHz.

Herunder båndplaner og koordination af de forskellige aktiviteter.
Udvalgets mange arbejdsområder er nærmere beskrevet i funktionsbeskrivelsen herunder og i kommissorium for VHF-udvalget

 

 

 
Udvalgets medlemmer:

Formand: OZ7IS Ivan Stauning oz7isatedr [dot] dk
OZ5TG Verner Topsøe oz5tgatpost2 [dot] mail [dot] dk
OZ8SL Svend-Erik Lindberg oz8slatedr [dot] dk
OZ7Z Allan Møller oz7zatoz7z [dot] dk
​OZ1FDH Claus Felby contestatvushf [dot] dk
OZ5WU Michael Wehnert oz5wuatedr [dot] dk (HB kontakt)
OZ1BZJ Michael Jensen
OZ1LPR Peter Hansen
OZ2TG Steen Gulstorff

Share