• Linkning på DMR+ nettet og "Emma Gad"

  Kategori Artikel spalte: 
  Vejledningen er som det gøres på en Hytera radio, fremgangsmåden er næsten magen til på Tytera/Retevis
   
  Hvis man vil linke til andre Talegrupper/reflektor finders der i kodefilerne nogle forprogrammeret F.eks.
  LK= Landskanal 1/238
  LOK= lokal* 2/9
  D= Tyskland 1/262
  WW= Worldwide 1/1
  EU= Europa 1/2
  *= Lokal er den region man nu bor i Dvs. LOK på Vodskov er linket til Nordjylland sammen med Frederikshavn og Støvring.

  Linkning til anden TG/REF

  Vil man have kontakt til en i Florida uden at kende hans DMRID kan man linke repeateren ved at:
  stille sig på LOK 2/9 trykke på MENU vælge CONTACTS der har man 2 muligheder
  1. Vælge Contact list bladre i hele listen til man finder Florida 4600
  2. Vælge manuel Dial taste 4600 og trykke på PTT
  Repeateren svarer så tilbage ”Linked to 4600” og så er man klar til at lave et opkald
  Når man er færdig så kan man vælge punkt 1 eller 2 igen og taste 4701 så er repeateren tilbage i Nordjylland, glemmer man at gøre dette, sker der ikke noget ved det da repeateren selv efter 15min uden aktivitet selv kommer tilbage til Nordjylland.

  Direkte call

  Vil man have en QSO med en anden amatør man kender DMRID på har man de samme 2 muligheder
  1. Vælge Contact list bladre i hele listen til man finder pågældendes DMRID/navn
  2. Vælge manuel Dial taste modpartens DMRID og trykke på PTT
  Ved direkte Call er det kun de 2 repeatere der er linket sammen der høre trafikken
  HUSK KRYPTERING ER IKKE TILLADT!!

  Kontaktlisten

  Kontaktlisten i radioerne svare til tlf. bogen i en mobil tlf. er modpartens navn og nummer ikke i tlf. bogen vises kun DMRID og intet navn, man kan dog selv tilføje navn og nummer efter denne anvisning
  1. Menu
  2. Contacts
  3. New contact
  4. Input ID
  5. Input alias
  6. Save
  Næste gang vil den nye kontakt vises med navn.

  ”Emma gad”

  Som på alle andre repeatere er det god skik at holde tastepauser så andre har mulighed for at komme ind i QSO’en, pistol tastninger er næsten ikke til på DMR så det er svært at komme ind imellem 2 der taler sammen.
  QSO’er kan med fordel flyttes fra Landskanalen, over på en lokal kanal 2/9 for ikke at holde alle repeaterne i luften, er det 2 stationer fra hver sin region kan man aftale den ene linker sin repeater til modpartens region, så er Landskanalen 1/238 fri og andre kan lave et opkald.
  Taler man på hver sit net Moto og DMR+ kan man på moto vælge TAC1 og DMR+ brugeren vælge LOK2/9 og så linke til 4707 så kan man stadig tale sammen uden at optage LANDSKANALEN 1/238
  Linkning mellem regionerne kan gøres direkte fra tastaturet på radioen Tasten 0 bruges til Unlinkning og tasterne 1-9 er programmeret som følger.
  1. 4701 Nordjylland
  2. 4702 Midtjylland
  3. 4703 Syddanmark
  4. 4704 Hovedstaden
  5. 4705 Sjælland
  6. ledig
  7. 4707 Link mellem Moto og DMR+
  8. Ledig
  9. Ledig
  Vedhæftede filer
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 2.6 (476 votes)