• Valget 2018 er overstået

  Lokalafdeling: 
  Så blev spændingen udløst.

  Selv om der kun var valg i Midtjylland så har medlemmerne valgt.
  Og de andre kredse blev valgt ved fredsvalg, idet der ikke var kandidater nok til at sikre er fuldtalligt RM.

  Derfor skal der lyde et stort tillykke til alle som er kommet i RM. Der er også nogen som ikke er kommet ind, men mon ikke der er noget arbejde som kan laves, selv om man ikke er i RM.

  Der ligger et godt arbejde foran, og nogle beslutninger som skal tages, herunder valg af Formand og HB, på et godt hold spiller alle sammen, nogle scorer mål og andre redder, at udnytte hinandens forskelligheder vil sikre at EDR står godt rustet fremover, og skulle der opstå tvivl om noget, så tænk på hvad der tjener foreningen bedst.

  I er holdet som skal sikre EDR i tiden fremover, så derfor bakker medlemmer også op omkring jer, godt at se nye som erfarne personer på holdet, vi er mange som ser frem til at EDR bliver mere synlig, og sikre gode forhold for alle medlemmer og ansatte, og påskynder alle som gør en indsats, hvad enten den er stor eller lille.
  Sammen er vi bedst.


  P.B.V.

  OZ1LLY /Gert Poulsen
  Næstformand EDR
   
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 5 (1 vote)
 • NRAU blade

  Lokalafdeling: 

  Lige en opfriskning.
  .
  Det er blevet besluttet, at de nationale radioklubber i Norge, Sverige, Finland og Danmark skal udveksle deres medlemsblade i pdf-format. Bladene skal være tilgængelige for landenes medlemmer af de nationale foreninger. Udvekslingen sker ved, at at filerne lægges op i et fælles NRAU-cloud, hvorfra klubberne kan downloade bladene. Dette sørger OZ8XW Flemming for sker nået et land efter aftale har sendt en mail om, at et blad er klar..
  Alle de tilgængelige blade kan medlemmer læse under For medlemmer- NRAU blade. Listen kan være lidt uoverskuelig, men er up to date juni 2018. Mangler du et blad, så er det fordi, det ikke er lagt op i cloud endnu.
  .
  /OZ1EDD Kaj

  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 5 (1 vote)
 • Lokalafdeling: 

  På Kjelds vegne skal jeg oplyse, at han ikke kan modtage valg til RM af helbredsmæssige grunde, der først er blevet klarlagt efter, at kandidatlisten er blevet lukket og stemmesedler udsendt. Så undlad at stemme på ham. .
  Han beklager meget. Og håber at hans mærkesager vil blive taget op af andre i repræsentantskabet. Det drejer sig om at OZ skal bringes op på et højere niveau, at få økonomien rettet op og at få reetableret forbindelserne med de udenlandske foreninger.
  .
  På OZ5KM Kelds vegne
  OZ1EDD Kaj

  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 3 (2 votes)
 • Lokalafdeling: 

  Vikar søges til EDRs kontor

  Da vores forretningsfører er langtidssyg, søger vi en vikar (gerne radioamatør) primært til bogføring i economics, men også andet forefalden kontorarbejde, som besvarelse af e-mails og korrespondance.

  Arbejdstiden er ca. 4-6 timer ugentlig.
  Arbejdet bør foregå på EDRs kontor, Klokkestøbervej i Odense, men bor du langt fra Odense, er det muligt at arbejde hjemmefra.

  Det væsentligste er at du har kendskab til e-conomics og til bogføring.
  Der vil være en gruppe af mennesker, der agerer som bak-up til dig, og som kan hjælpe med besvarelse af øvrige henvendelser, der kommer til kontoret.

  Løn efter aftale.

  Start: Hurtigst muligt, forventet varighed, 3 måneder. Interesseret, så send en kort ansøgning til:

  OZ3ZU Viggo K. Dahm
  oz3zuatedr [dot] dk
  Eller ring: 5385 8750
  Vedhæftede filer
  Files: 
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 2.8 (4 votes)
 • Lokalafdeling: 

  Bestyrelsens svar til OZ7S Sven:
  .
  Kære Sven, OZ7S
  .
  Højbjerg den 23. maj, 2018
  .
  .
  Jeg skal hermed meddele at bestyrelsen har besluttet at anerkende den afstemning omkring datoer for valgbarhed, og valgret, du har foranstaltet i Repræsentantskabet, således at de officielle datoer for valg til Repræsentant-skab 2018 herefter er som følger:
  .
  31. marts 2018: Optælling via EDRs medlemskartotek til brug for opgørelse af mandatfordeling.
  .
  31. maj 2018: Sidste frist for medlemmer, som ønsker at kandidere, til at kontakte en EDR Lokalafdeling og meddele dette, jf. vedtægternes § 6, stk. 3.
  .
  Medlemmer af EDR der er bosiddende i Danmark, er opstillingsberettiget i den kreds de er bosiddende i, passive medlemmer er ikke opstillingsberettiget
  .
  25. juli 2018 kl. 12:00: Sidste frist for at aflevere gyldig stemmeseddel til EDRs kontor, Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M.
  .
  Stemmeberettigede er medlemmer af EDR, der er bosiddende i Danmark & Grønland, udenlandsmedlemmer og passive medlemmer er ikke stemmeberettiget.
  .
  På bestyrelsens vegne
  OZ3ZU/Viggo
  .
  .
  Originalbrevet kan findes under Dokumenter.
  .
  Som I kan se, så er brevet dateret den 23. maj 2018. Jeg skal dybt beklage, at jeg ikke har fået det offentliggjort før nu.
  .
  OZ1EDD Kaj

  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 5 (1 vote)
 • Lokalafdeling: 
  Vote og Share
  Vote: 
  No votes yet
 • Lokalafdeling: 
  Der har været stillet spørgsmål til, hvordan lokalformændene kunne nå at sende kandidatlister til formanden, så han kunne have dem i hænde senest 1. juni, når sidste frist for at tilmelde sig som kandidat er den 31. maj. Nødvendigt for at kunne fremstille valgmaterialet og få det udsendt tids nok. Fremsendelse af brev, kan ikke nå frem tids nok. Derfor er der også tidligere udmeldt, at formændene sender kandidatlisten pr. mail til formanden, så han kan have den i løbet af 1. juni. Papirlisten og blanketterne sendes med post. Stemmesedlerne bliver trykt efter de elektronisk fremsendte lister. Derfor er det vigtigt, at maillisten stemmer overens med papirudgaven. Bedst er det at skanne papirlisten og vedlægge den som fil. Papirlisten og kandidatblanketterne vil blive brugt til kontrol ved stemmeoptællingen senere. VIGTIGT: Skulle der opstå problemer med at fremsende kandidatlisten med mail, så kontakt formanden straks den 1. juni. På bestyrelsens vegne OZ1EDD Kaj
  Vote og Share
  Vote: 
  No votes yet
 • Lokalafdeling: 
  Vi må konstatere, at udsendelsen af april OZ til lokalafdelingerne har fejlet mange steder. Derfor genudsendes OZ april til alle lokalafdelinger i næste uge (19).
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 1 (1 vote)
 • Lokalafdeling: 
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 3.1 (16 votes)
 • Lokalafdeling: 
  OZ1ADL Jan har ønsket at fratræde som formand for HFudvalget af personlige årsager. Derfor er OZ4VW Arne udnævnt som ny formand. Se vedlagte brev.
  Vedhæftede filer
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 5 (1 vote)

Sider