Udvalg Informationsudvalg

Informationsudvalg

OZ1OP, Ole püschl

Formand, Informationsudvalget


HB medlem, Næstformand
Hovedredaktør, www.edr.dk
Webmster, www.edr.dk
Kontakt: oz1op@edr.dk
mob: 28 59 94 67

OZ5WU, Michael Wehnert

Medlem af informationsudvalg


HB-medlem, Sekretær
HB-kontakt region Sjælland
HB-kontakt til VUSHF udvalg
Kontakt oz5wu@edr.dk

OZ1JS, Jørgen Sand

Medlem af informationsudvalget


Hovedredaktør, OZ
Kontakt: oz1js@edr.dk

OZ1FF. Kjeld Thomsen

Medlem af informationsudvalget


Medlem af repræsentantskabet for Region Syddanmark
Kontalt: kjeld@oz1ff.dk