Hjemmesidens Medarbejdere uden loginfacilitet

Hjemmesidens Medarbejdere

Medarbejderne på EDR.dk er frivillige, ulønnede medlemmer af EDR

 

Ejer

Experimenterende Danske radioamatører

Ansvarshavende redaktør

Ansvarlig i forhold til presseloven

Formand Arne Fast Hansen

Ansvarshavende for Teknik og Data

Refererer til ansvarshavende redaktør

Hovedredaktør og Webmaster

Hovedredaktøren har det daglige redaktionelle ansvar.

Webmaster har ansvar for hjemmesidens struktur, design og funktionalitet.

Hovedredaktøren refererer til den ansvarshavende redaktør

 

Redaktører

Redaktør er en medarbejder som varetager et fast emneområde.

Redaktører refererer til hovedredaktøren

Bidragydere

Bidragydere er medlemmer, som bidrager med materiale til hjemmesiden

Bidragydere refererer til hovedredaktøren

Lokalafdelinger

Her findes navnene på de medlemmer som informerer om deres lokalafdeling på hjemmesiden.

Alle lokalafdelinger opfordres til at udpege et medlem som får rettigheder til at skrive på edr.dk

Hvis du ønsker rettigheder til at repræsentere en lokalafdeling, skal du sende en mail til webmaster  oz1op@edr.dk