Digitale modes

Digitale modes eller bare digimode, drejer sig om radiobåret digital kommunikation. Med andre ord sender vi data i stedet for analoge signaler, men det kan stadig være billeder og lyd, tekst og tale. FT8 har opnået en eksplosiv popularitet. Den kigger vi på, sammen med en række andre digimodes, med hver deres egenskaber. For mange radioamatører er sammenkoblingen mellem radio og computer en udfordring. Derfor ser vi på også på dette område.

læs mere

80/20 m dipol antenne med coaxial kredse

Af Jim Andersen, Silkeborg OZ7JI@mail.dk Indtil denne konstruktion har min 80/20 m transportable antenne bestået af en 2×1/4 bølge dipol, hvor 20 m delen har været adskilt fra 80 m delen med to isolatorer, som kunne kortsluttes med 2 krokodillenæb, når antennen skulle anvendes på 80 m. Det er her coaxialkredsene indsættes. Kredsene er parallelkredse afstemt til 20m, som når antennen anvendes til denne frekvens, virker som ”en stor modstand”, altså som en afbrydelse, og det er hermed kun antennetrådene på begge sider af midtpunktet, som er aktive. Anvendes antennen…

læs mere

Bliv radioamatør

Kort fortalt er der to ting du skal have på plads. Først og fremmest skal du have tilegnet dig det pensum, som du vil få brug for, til korrekt besvarelse af certifikatprøverne. Certifikatprøverne udarbejdes af Energistyrelsen og fremsendes til de prøveansvarlige i de lokalafdelinger under EDR, som vælger at afholde prøver. Tilmelding til certifikatprøven foretages ved hjælp af nem-id på energistyrelsens hjemmeside: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ENS/Ansoegning_om_tilladelse_til_frekvensanvendelse Du kan ligeledes på Energistyrelsens hjemmeside, se hvike lokalafdelinger som afholder prøver, samt hvornår disse afholdes. (Det er i modsætning til tidligere, hvor prøverne blev afholdt af…

læs mere

HF aktivitetstest

80m. aktivitetstest NOV 2018 CW   Points Multi Score 1 OZ4FA 110 27 2970 2 OZ4QX  95 25 2375 3 OZ4CG  96 24 2304 4 OZ6IG  67 21 1407 5 OZ4FF  70 18 1260 6 OZ1LBG  50 14  700 CW   Points Multi Score CW                                                Points                Multi                 Score 1                         OZ4FA                110                     27                       2970 2                         OZ4QX               95                      25                       2375 3                         OZ4CG               96                      24                       2304 4                         OZ6IG                67                      21                       1407 5                         OZ4FF                70                      18                       1260 6                         OZ1LBG             50                      14                       700   Klub CW 1                         OZ2NYB            32                       10                       320   SSB                                                1                         OZ4FA               …

læs mere

Båndplan HF

  160M Frekvens i Mhz Anvendelse 1.810 – 1.840 Telegrafi (CW) 1.840 – 2.000 SSB, CW 80M Frekvens i Mhz Anvendelse 3.500 – 3.580 Telegrafi (CW) 3.580 – 3.600 Digital kommunikation, CW 3.600 – 3.650 SSB, digital kommunikation og CW 3.650 – 3.800 Alle modulationsformer 60M Frekvens i Mhz Anvendelse 5.250 – 5.450 40M Frekvens i Mhz Anvendelse 7.000 – 7.040 Telegrafi (CW) 7.040 – 7.060 Digital kommunikation 7.060 – 7.200 Alle modulationsformer Bemærk 7.110: Aktivitetscenter Bemærk 7.165:SSTV 30m Frekvens i Mhz Anvendelse 10.100 – 10.140 Telegrafi (CW) 10.140 –…

læs mere

Code of conduct

The Amateur’s Code The Radio Amateur is CONSIDERATE…never knowingly operates in such a way as to lessen the pleasure of others. LOYAL…offers loyalty, encouragement and support to other amateurs, local clubs, and the American Radio Relay League, through which Amateur Radio in the United States is represented nationally and internationally. PROGRESSIVE…with knowledge abreast of science, a well-built and efficient station and operation above reproach. FRIENDLY…slow and patient operating when requested; friendly advice and counsel to the beginner; kindly assistance, cooperation and consideration for the interests of others. These are the…

læs mere