QSL bureau

EDRs QSL-bureau formidler medlemmernes QSL-kort til og fra både danske- og udenlandske amatører. Bureauet samarbejder med andre landes amatørforeninger over hele verden. Alle medlemmer kan gennem QSL-bureauet uden udgifter sende QSL-kort til såvel danske som udenlandske amatører. QSL-kortene sendes til bureauet, der videresender dem enten til den danske amatør, der skal have kortet, eller til de forskellige landes bureauer, hvorfra de distribueres til den enkelte amatør i det pågældende land. Kortene skal sorteres efter prefix/land inden de indsendes til bureauet. For at modtage QSL-kort via bureauet skal man tilmeldes bureauet. Datoer…

læs mere

Operationel etik og procedurer

Operationel etik og procedurer For at sikre alle de bedst mulige betingelse for at udøve ”Verdens bedste Hobby” er der internationalt via IARU skrevet en ”håndbog” med anbefalinger for hvordan vi som radioamatører agerer på båndene. Anbefalingerne er en del af IARUs grundlov som EDR har tiltrådt via sit medlemskab af IARU, dermed er disse anbefalinger interessante for EDRs medlemmer, hvis vi vil have mest ud af vores hobby og samtidig have et godt omdømme blandt vore kolleger verden rundt. Et vigtigt element i IARU anbefalingen er: RADIOAMATØRENS KODEKS Radioamatøren…

læs mere

Redaktion

Redaktionen Chefredaktør (ansvarshavende) Jan Anderschou, OZ3QY Ikastvej 48 7361 Ejstrupholm Mail: formand@edr.dk I hovedredaktionen deltager desuden: Arne Fast Hansen, OZ4VW Mail: oz4vw@edr.dk Knud Pedersen, OZ1CWM Mail oz1cwm@edr.dk Palle Preben-Hansen, OZ1RH Mail oz1rh@edr.dk OZ1EW Niels Ernholt Mail oz1ew@edr.dk OZ3MC Martin Mortensen Mail oz3mc@edr.dk OZ1JS Jørgen Sand Mail oz1js@edr.dk Spalteredaktører: Contesting – Conteststof – Resultater Henning Andresen, OZ1BII Slotsgade 17 1. mf., 6100 Haderslev Mail: oz1bii@edr.dk HF aktivitetstest Gunnar Krüger, OZ1GX Benediktevej 2, Lind 7400 Herning Mail: oz1gx@edr.dk Contestresultater VHF – UHF – SHF Verner Topsøe, OZ5TG Lundumskovvej 13 8700 Horsens Mail: oz5tg@edr.dk CW – hjørnet…

læs mere

Strømforsyning fra Kina

Kort før jul bestilte jeg en DP50V15A DPS5015 programmerbar strømforsyning ved http://www.banggood.com/ Pakken ankom nu her nogle få dage inde i det nye år. Og hvad kan så en sådan? Som overskriften fortæller er det 50v 15A som max ydelse. Som det ses på foto er det er det kun selve styringen og kontrolmodul man køber. Transformator, ensretter og ladelytter må man selv lægge til. Print med ind og udgang. Shunt ses til højre. Kontrol panel med on/off under drejeknappen. Set funktion. Når man nu får sådan noget nyt grej skal…

læs mere