Generalforsamling OZ2EDR

Ordinær Generalforsamling   Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i henhold til afdelingens vedtægter.   Generalforsamlingen finder sted   Torsdag den 11. april 2019 kl. 20:00   i afdelingens lokale på   Skjoldhøjen, Holmstrupgårdvej 36, 8220 Brabrand   Dagsorden Valg af dirigent Formandens beretning Beretning fra udvalgsformænd Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2018 Kassereren fremlægger budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent for 2020. Indkomne forslag Valg til bestyrelse Der skal vælges Kasserer (OZ1KKH på valg) 1 bestyrelsesmedlem (OZ1LQO på valg) 2 suppleanter Valg af 1 revisor…

læs mere

Program for Marts og April

  Marts 2019 Torsdag 07-03-2019 kl. 19:30 Klubaften   Torsdag 14-03-2019 kl. 19:30 Teknik- og Klubaften   Torsdag 21-03-2019 kl. 19:30 Klubaften   Torsdag 28-03-2019 kl. 19:30 Klubaften April 2019 Torsdag 04-04-2019 kl. 19:30 Klubaften   Torsdag 11-04-2019 kl. 20:00 Ordinær Generalforsamling   Torsdag 18-04-2019 Lukket p.g.a. Skærtorsdag   Torsdag 25-04-2019 kl. 19:30 Teknik- og Klubaften

læs mere