Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2018-05-15

Spørgsmål 1 En AM-sender moduleres med et sinusformet signal. Hvad sker der med senderens PEP (Peak Envelope Power), når der AM-moduleres? Svarmuligheder: PEP forbliver konstant PEP bliver mindre PEP bliver større PEP kan ikke måles, når der AM-moduleres Rigtigt svar: PEP bliver større. Forklaring: Ved AM ændres signalets amplitude i takt med modulationen. Når et AM-signal ikke tilføres modulation, er bærebølgen konstant. Men når modulation tilføres, stiger og falder amplituden. Dermed stiger PEP. Se VTS 8.udgave, afsnit 6.2 Amplitudemodulation. Spørgsmål 2 Diagrammet viser en AC-generator, som sender en strøm igennem…

læs mere