post fra lokalafdelingerSkanderborg lokalafdeling

Skanderborg

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i OZ7SKB Skanderborg torsdag den 20. august 2020 kl. 19.30 på Niels Ebbesen Skolen, Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Godkendelse af udskudt generalforsamling
 4. Formandens beretning.
 5. a) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til efterretning.
  b) Kassereren fremlægger til godkendelse et budget for det kommende år.
 1. Indkomne forslag.
 2. Valg formand. På valg er OZ8CTH Peter.
 3. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er OZ4KAJ Kaj og OZ6KK Knud Erik.
 4. Valg af revisor. På valg er OZ0APT Arnth.
 5. Valg af revisorsuppleant. På valg er OZ4BM Bent.
 6. Eventuelt.

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest før 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest tirsdag den 11. august. Tlf. 86982308/24630692. Email: oz8cth@mail.dk.

Har du husket at betale kontingent? Ellers har du ikke stemmeret.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et par stykker smørrebrød. Af hensyn til traktementet er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig senest mandag den 17. august.

BESTYRELSEN

Skriv et svar