Skanderborg lokalafdeling

Skanderborg

Start på certifikatkursus udsat.
Grundet coronarestriktioner er starten udsat til den 21. januar.
Følg med på www.oz7skb.dk hvor de aktuelle datoer kan ses i kalenderen.
73 OZ4KAJ

Kaj