Skanderborg lokalafdeling

Generalforsamling Skanderborg afd.

Der bliver indkaldt til ordinær generalforsamling den 27. maj kl. 19:30 i hht. vedtægterne.
Oprindelig skulle generalforsamlingen være afholdt i marts, men forsamlingsforbuddet forhindrede dette. Alle medlemmer vil modtage indkaldelsen med en dagsorden pr. mail.
Hjemmesiden bliver opdateret med info om indsendelse af forslag, frister og til sidst de rettidig indsendte indsendte forslag

Kaj