OZ6ARC – UGE 44

Mojn Venner!

Torsdag den 28.10.2021 havde vi Generalforsamling i OZ6ARC, hvor der var meget fin tilslutning, 12 mand med besøg af OZ9JAN Jan.

Vi fik en meget god aften ud af det og fik drøftet mange vigtige ting, som havde med vores fysiske rammer at gøre og de tiltag der skal gøres i fremtiden.
Ps der kommer et kort referat fra generalforsamlingen senere !

Næste torsdag, den 04-11-21 har vi Introduktion til Oscilloskopet, hvor vi på denne aften opfordrer medlemmerne til at medtage deres oscilloskop og evt. også funktionsgenerator.
OZ2JMG har lovet at medbringe udstyr og nogen testkredsløb som vi kan prøve at måle på, for på den måde at kunne anskueliggøre hvad det egentligt er man kan bruge et oscilloskop til.
Det er i første omgang kun en introduktion, som senere vi blive opfulgt af et foredrag om oscilloskopet. Det forventes at komme på vores program senere på året..

Imellem tiden…..grib mikrofonen og tast, det er ikke så svært, og der er mange der lytter !
Vi prøver at være QRV på Knivsbjerg 70cm om aftenen ved 21-tiden, hvor vi plejer at holde teknik forum.

Vel mødt i klubben og på båndende.

Vy73 de OZ1BMO,Gert


Hej

Som I sikkert ved trænger vores antenne til en gang eftersyn, det tænker vi at gøre i weekenden  d. 13/14 eller d. 20/21 nov. men det kræver godt vejr.
Hvem kan hjælpe vi skal nok bruge en 4-5 mand, 2 i kurven og et par på jorden, giv lige besked hvis du kan deltage evt. i klubben på torsdag eller mail.
oz7ue@oz6arc.dk

Hilsen, John OZ7UE