OZ50DDXG – 50 ÅRS JUBILÆUM

Danish DX Group 50 år
1972 - 2022

Generelle regler for deltagelse i OZ5ØDDXG Jubilæumseventen
hvor medlemmer af Danish DX Group kan blive aktive operatører
med jubilæumskaldesignalet.

Dato og tid: 1. januar til 31. december 2022

Bånd: Kontakt på alle bånd ifølge IARU båndplanerne

Modes: CW, Phone og Digitale

Lokator: Brug din egen lokator. QSL kortet indeholder ikke lokator

Klasse: Single operatør

Exchange: RS(T)

Kaldesignal: OZ5ØDDXG

Aktivitetskalender: Du får adgang til en kalender hvor du kan reservere dine tider til aktivitet med jubilæumskaldesignalet

Elektronisk Log: Din log i ADIF-format uploades til Club Log efter hver aktivitet

Den 1. januar 2023 indsender du en samlet ADIF log til  ha@oz2i.dk

PræmiePræmie til mest aktive operatør i hver mode

Præmie:  Præmie til operatør med flest kontaktede Entities

DiplomDiplomer til operatørerne i hver mode med 2. og 3. bedste antal QSO

Certifikat:   Operatørcertifikatertil alle aktive operatører.
Præmier, diplomer og certifikater kan kun modtages af operatører der har aktiveret jubilæums-kaldesignalet og opnået mindst 100 loggede QSO i løbet af jubilæumsåret 2022

QSL: QSL-kort bestilles gennem Club Log OQRS eller hos QSL manager OZ1ACB Allis

Tilmelding:   Medlemmer af DDXG kan tilmelde sig som operatører til Henning ha@oz2i.dk med oplysning om kaldesignal, navn og adresse samt e-mail adresse og gerne hvilke modes du regner med at anvende.

Information: Vejledning for brug af kalender og Club log vil blive tilsendt operatørne sammen med adgangskoder til de to tjenester.
Der kan ydes bistand til opsætning af de fleste logprogrammer og du kan få vejledning i brug af Clublog.

Spørgsmål og tilmelding hos ha@oz2i.dk
Diplom oplysninger hos oz4cg@live.dk
QSL informationer ved oz1acb@wiland.dk

73 de OZ1IKY Kenneth, OZ1ACB Allis, OZ4CG Carsten og OZ2I Henning

https://www.qrz.com/db/OZ50DDXG