CQWW 160M – Bemærkninger


[OZ-CONTEST] CQ-160m CW 2022 SO HP // OZ3SM

Var selvfoelgelig med i denne contest klassiker. Man er altid lidt spaendt på forholdene på baandet. De var ganske gode for lokalforbindelser, men ringe til DX ( ASIEN og NA) lørdag morgen. En meget afslappet test fordi man skal ikke taenke paa baandskift. Der er heller ikke en beam-retning at taenke paa.  Kun at huske state-side forbindelser tidlig om morgen.  Finde en god frekvens og så bare koere.
Den eneste spænding skal man selv sørge for ved at uploade til https://contestonlinescore.com/scoreboard/ og se konkurrencen. Ganske rigtigt der er OZ0B, Søren, som jeg havde et godt parløb med over mange timer. Tak for det Søren, jeg kunne ikke matche dine Multipliers igen, igen.

Men det sluttede ganske pludseligt for mit vedkommende. Kl ca. 23z havde jeg vanskeligheder med at faa et godt SWR med min balancerede 160m tuner koblet til trappestigen på min 80 m vertikale loop. Det var Malik der var på spil...Var ude med en stavlygte for at se paa antenne- installationerne som umiddelbart var ok paa trods af at Malik fik de to 14m høje master til at bøje faretruende. Maalte antenneafledning til jord og loop modstanden, men alt var ok.... Jeg opgav at finde fejlen og gik tidligt i seng.
Jeg havde ellers lige listet mig forbi Soeren igen....

Ikke mange OZ-tere med i aar, måske pga. Malik??, men tak for QSO med OU2V, OZ0B, OZ5W og OZ7BQ.

Resultatet claimed  efter 12 timer og slut 23z loerdag.

 Band    QSOs       Pts        StP        DXC        Pt/Q
   1,8     792        4113       10         51         5,2
 Total    792        4113       10         51         5,2
Score: 250.893
1 Mult = 13,0 Q's

Vy 73 de OZ3SM, Stephan, og godt løb i aften til contestslut.


CQ-160m CW Contest 2022 SO A LP // 5Q6EE

Jeg var lidt I tvivl om det var forsvarligt at køre ud I stormen, men da den først skulle komme til Sønderjylland omkring lørdag morgen tog jeg chancen, pakkede kufferten og kørte til klubhuset i Aabenraa.
Godt nok er der ingen 160m antenne, men jeg havde før kørt på 80m dipolen og fået nogle kontakter. ATU’en i min Elecraft K3 kan næsten afstemme alt men denne gang ville den ikke afstemme dipolen. Det viste sig at jeg heller ikke kunne afstemme den på 80 meter båndet, så der må være en fejl – ØV.
Vi har også en beam med et 40 meter element og den kunne jeg ”afstemme” og sende med max 75 Watt – bedst i den høje ende af 160 meter. Langt fra optimalt, men jeg kunne sende.

Klokken 22z kom jeg fint fra start med S&P fra 1875 kHz og nedad. Det gik med cirka 1 QSO i minuttet og klokken 22:06 fik jeg kontakt med min ven Gerard i Irland som brugte kaldesignalet EI90IRTS. Ellers var der alle mulige EU stationer og et par enkelte UA9. Klokken 2345 kom jeg forbi en pile-up og det viste sig at være VY2ZM som lå med et ganske pænt signal. Der var en del om biddet så efter 5 minutter med alle mulige krumspring var jeg lige ved at køre videre på VFO’en men et sidste forsøg fra mig bevirkede at han sendte ”6EE?” – WOW!  Det tog en del gentagelser, men til sidst kom han i loggen YES!
Det gik langsomt fremad og jeg fik et par RUN helt oppe omkring 1880 kHz. De kom i stimer med to – tre af gangen og derefter en pause. Virkede nærmest som om det var hver gang jeg blev spottet på RBN.

Klokken 01:59 fik jeg min første og eneste dansker i loggen. Det var OU2V som lå og kaldte CQ på 1810 kHz og havde en støt rate af kald.
Klokken 02:11, efter fire gode timer pakkede jeg sammen og kørte hjem i blæsevejret som var begyndt at komme.

Se mere på  https://oz2i.dk/sh5/2022-CQ160-5Q6EE/comments.htm

CONTEST  : CQ-160-CW  -  28-01-2022 - 29-01-2022
CATEGORY : SINGLE-OP 160M LOW   NON-ASSISTED 
CALLSIGN : 5Q6EE
OPERATORS: OZ2I
CLUB     : DANISH DX GROUP
NAME     : Henning Andresen
Time On  : 4h 10m

Band     QSOs    Points     Multiplier
-----------------------------------------
1.8       198      1002       33 +   1
-----------------------------------------
TOTAL   198      1002       33 +   1
SCORE :      34068
===================


CQ-160m CW Contest 2022 SO A LP // OZ1AAR

En ret anmassende og urolig dreng ved navn Malike havde allerede fredag morgen anmeldt sin ankomst her på matriklen. Fredagen brugte jeg så til at nedrigge og nedtage mine antenner, velvidende at det så betød nil deltagelse i CQWW 160m testen.
Søndag eftermiddag gik xyl og jeg en tur ned til vores havn, dels for at se den høje vandstand men også lige for at se om vores roklub nu også stadig stod der -  vandet stod højt og masser af tang er aflagt foran roklubben.
På tilbagevejen var Malik ligesom ved at være lidt træt, så jeg gik og tænkte på, om jeg ikke kunne få sat en tråd op forbundet til min remote tuner som en inverted L. Fandt tråden, som var lige omkring 42m, op i en rørmast på 12m med enden ca 2m over jorden. Omkring min remote tuner er der i udlagt div. radialer.
Ind for at se om det nu også kunne tunes - ikke godt - i bunden 1810 - 1820 kunne jeg lige komme ned med et SWR på under 2:1 stigende ret så meget hvis jeg krøb op mod 1900. Klokken var nu godt 17, så jeg gad ikke gå ud for at forkorte tråden.
Fandt et lille hul  omkring 1812 og startede med run - blev dog ofte fortrængt og måtte flytte - mine lånte 100 watt, (oz3sm) var ikke nok til at holde QRG´en - men jeg fik da afviklet lige godt 250 QSO´s på godt 3 timer inden søndagsavisen, men da var interessen for mit call også aftagende.

Ingen eksotiske calls.
Tak til de OZ´er, som kom ind og gav points.

Band   QSOs   Pts  StP  DXC  Pt/Q
1.8    254   1276   0   36   5,0
Total  254   1276   0   36   5,0
Score: 45.936
1 Mult = 7,1 Q's

Så alt i alt med min Malik *nødantenne* fik jeg da godt 3 timers spænding radiotid. og nu skal jeg have min ant. tilbage igen - lidt eftersyn og forbedring perhaps

Vy 73 de OZ1AAR, Villy


CQ 160 m CW OZ5W

Hej,
I weekenden deltog OZ5W i CQ 160 m CW fra min QTH. I nat kort efter testens afslutning forsøgte jeg at sende jer en rapport, men mailen er ikke kommet frem, da OZ Contesting mailreflektoren kun tillader 300 kB. Rapporten afventer administrators godkendelse som ikke er kommet endnu.Tilsyneladende kører OZ Contesting på forældet software og jeg har tidligere anbefalet i stedet at bruge groups.io Denne gang har jeg så tilbudt at oprette OZ Contesting på groups.io så det bliver muligt at sende skærmbilleder mv. Det dur jo ikke at rapporter forsinkes i dagevis eller man skal skrive skærmbillederne af for at få status ud.
Jeg har i min rapport fjernet N1MM Score billedet og i stedet indsat et Summary Sheet med nogenlunde samme indhold. Det tager længere tid at lave og fylder mere på skærmen, men må formodes at komme igennem contestreflektoren. Tænk at det er mere besværligt at komme gennem en mailreflektor end et pileup...eller det lidt sjovere at lave sig et pileup.
Båndet var godt fyldt med kraftige EU-stn, men jeg havde indtrykket af at det altid var muligt at finde lidt plads i QRM'en og der skabe sig er pileup. Desuden blev bandmappen stort set tømt for alt hørbart og jeg tror ikke det var fordi vi ikke kunne høre noget, loopantennen var god til at undertrykke QRM.

CQ160CW Summary Sheet
       Start Date : 2022-01-28
    CallSign Used : OZ5W
      Operator(s) : OZ5BD, OZ2U, OZ1ETA
Operator Category : MULTI-OP
Assisted Category : ASSISTED
             Band : 160M
            Power : HIGH
             Mode : CW
 Default Exchange : 14
       Gridsquare : JO55TN
             Name : Palle Preben-Hansen
          Address : Vanløse Sand 10
   City/State/Zip : Store Merløse    DK-4370
          Country : DENMARK
     ARRL Section : DX
        Club/Team : Danish DX Group
         Software : N1MM Logger+ 1.0.9425.0

Band  QSOs  Pts  StP  DXC  Pt/Q
1,8    1258  6690  20  58   5,3
Total 1258  6690  20  58   5,3
            Score : 521.820

Jeg kører ikke selv CW, men udnyttede erfaringerne fra OZ9EDR/P fieldday og OZ1HQ 40 M SSB til at foreslå en dipol til EU-stn i tilslutning til den Titanex vertikal der blev opsat sidste vinter og som er god til DX (der står pt. vand på marken). Vi arbejdede et par weekender i januar på at opsætte en loopantenne til RX og dipolen. De ringe forhold gjorde at dipolen desværre blev brugt en del, se efterfølgende korte rapport fra i nat. Lørdag formiddag døde båndet ca. 08:30 Z hvorefter der blev holdt 8 timers pause. Søndag var der kun 6 timers pause. 160 m er et rigtigt sovebånd, man kan sove om dagen 😉

Efterskrift:
> Hej, en kort status:
> Bjørn OZ5BD, Stephan OZ2U og Nils Bo OZ1ETA kørte OZ5W i CQ 160 m CW og fik dette resultat:
*** N1MM Score snipped ***
> Forholdene var vist ikke specielt gode, så en ret lavt hængende dipol
> supplerede Titanex vertikalen godt. Den til lejligheden opsatte quick
> heading loop antenne har godt F/B og hjalp med at undertrykke QRM, men der
> var for få svage W og JA at bruge den på.
> Udstyr: K3s, OM Power, dipol, vertikal og til RX en loop antenne.

> 73, Palle, OZ1RH.
> PS, antennerne overlevede stormen.


[OZ-CONTEST] cq 160m cw - OU2V

Dette års CQ 160m CW skulle ikke være QRP, og ikke QRO, da sidstnævnte jo efter en tidligere contest sætter mit køleskab i demo-mode. Derfor måtte jeg tage opgaven op med kun 100 watt og min Cushcraft 160m GP.
Antennen var sat op i december og jeg havde observeret at den lå med fin swr i ssb-området (ca.1860khz). Derfor ville jeg jo lige fixe det inden stormen kom. På topkapaciteten som består af 8 strålere/pinde af 120cm længde, ville jeg så bare monterer 4 stks svejsetråd af 1m. Det måtte jo bare være det der skulle til, gættede jeg på.
Ned med antennen og på med trådene mens stormen begyndte at tiltage... op igen med antennen, og sandelig, resonansen var faldet. Men Men Men,,, 100 khz ned. øv, nu lå den på 1780 khz. og min atu i radioen kunne kun med nød afstemme de nederste 10-15 khz. af 160m båndet.
Vinden var tiltagenden, så at rette det måtte vente til lørdag, mente jeg. Da lørdag kom var det dog for blæsende, så jeg fortsatte med den dårlige antenne under hele contesten.
Jeg lagde ud med at gå i seng fredag kl.19.30... og op igen kl.22.40, så var jeg klar. cndx var ultra fine, til EU. Så da jeg kørte run fik jeg ganske fine takes i loggen. - det var blot til sidst i testperioden om søndagen at jeg brugte S/P. Og ganske som Henning, så var der en hel del østlige stationer som kun havde TX med 5kw og ingen RX. Flere gange måtte jeg kæmpe om frekvensen.
Ret svage signaler fra Amerika, blev dog kaldt op af 2 stk. fra Canada.

aktiv samlet ca. 15 timer. og her er så resultatet.:
Band   QSOs   Pts  StP  DXC  Pt/Q
1,8    583   2959   2   38   5,1
Total   583   2959   2   38   5,1
             Score : 118.360

Så helt tovligt var det ikke... Idag mandag er svejsetrådene fjernet og nu er resonansen 1840 khz.. øv, det sku jeg jo have haft i fredags.
vy73 de Lars oz1fjb - ou2v


[OZ-CONTEST] CQ160m CW SO HP ass OZ0B

160m sæsonen er i gang og denne klassiker er et must. Desværre havde jeg ikke haft tiden til at lave forbedringer på setuppet i forhold til sidste år. Men deltage, det skulle jeg naturligvis. Det er jo den fedeste 160m test der findes, da det er World Wide og dermed må alle køre alle og der plejer at være masser af aktivitet. Weekenden var reserveret til formålet, men der var kommet en familie-middag søndag aften i kalenderen. Ja, ja det går jo nok, der er som regel ikke meget aktivitet søndag aften.
Tidlig aftensmad fredag og ned i radiorummet. Regler gennemlæses, slagplan lægges, N1MM sættes op, madras og dyne klar på gulvet og til sidst test af udstyret. 1900 lokal tid er alt klar og kl 2015 ligger jeg på madrassen. Så skal der soves. Op kl 2245 og så er jeg klar til CONTEST!!!
Starten går 2200UTC. Masser af EU aktivitet. Jeg kan se på Online Scoren at bla. Stephan 3SM har meldt sin ankomst. Ikke dårligt, så er der basis for en lille herre-fight. Vi følges pænt ad det meste af natten. Selvom jeg har sovet på forhånd, melder krisen sig ca 0500. Men det er ikke en mulighed at gå til ro, da Stephan stadig er aktiv. Meget aktiv endda… For satan da, skal han ikke snart i seng? Ud og have lidt frisk luft og så i gang igen. Der har stort set kun været EU stationer indtil nu, men kl 0530 kommer den længe ventede åbning til USA.  14 multiplier kommer i loggen den næste time og det luner godt på point-kontoen. Solen står op, båndet dør ud og så skal operatøren sove et par timer.
Dagen går med huslige sysler og jeg får selvfølgelig ikke sovet….I gang igen kl 1500UTC. Ikke overraskende er stormen taget til og den er hård ved den 18 meter høje glasfibermast, der er forsynet med 2 x 4 barduner og 4 tråde monteret helt oppe i toppen. Og en tråd til 80 meter monteret på siden. Puha, det er mange snore vinden har at lege med. Faretruende ser det ud, men det må jo bære eller briste. Naturen må gå sin gang – sådan er det med antenner. Et uventet problem er opstået inde ved radioen. Grundet vindens indflydelse på trådenes placering, svinger SWR helt vildt. Det er umuligt at køre med PA-trin, da det hele tiden melder Load Fault, når SWR bliver for højt. Ja ja, så kører vi da low power resten af testen. Radioen skruer hele tiden ned og op for output power, så jeg tænker at gennemsnit er 50 watt.
Nå, men det går egentlig meget godt. Men, aktiviteten er en del lavere end sidste nat. Det giver ikke meget forskel om jeg kører S/P eller RUN. Så det bliver en laaang nat. Jeg synes at jeg har pænt styr på Stephan, så jeg snupper lige 2 timers søvn kl 2200. Da jeg vågner, er han fandme kommet foran igen. Jamen, hvad sker der lige?? Jeg knokler på igen og nu er han tilsyneladende gået til køjs (kan dog se nu i hans mail at det var hans antenne der døde) og med en komfortabel føring, snupper jeg 2 timer mere kl 0300, det gør godt. Op igen og vente på graylinen, mens jeg fisker EU stationer.
Kl 0630 bliver alle signaler meget svage og SWR bliver konstant høj over hele båndet….. Så er jeg nok klar over hvad der er sket. Ud og kigge på antennen og i skumringen kan jeg se at de øverste 2 meter er brækket af masten og dermed også mine tråde der fungere som tophat. Øv øv øv. Radioens tuner kan lave et fornuftigt SWR, men jeg fornemmer at jeg har fået mig en 16 meter høj udendørs dummyload. Jeg beslutter at gå i seng.
Sover nogle timer, op i bad og få noget morgenmad. Ud og besigtige skaderne.
Det ser ikke helt skidt ud. Jeg kan flytte rundt på nogle radialer og få fikseret de fleste af trådene. Min manuelle antennetuner kan nu tune antennen og Pa-trinnet er i spil igen. Op på hesten som man siger. I gang kl 1400 UTC men der er godt nok ikke meget aktivitet. Og slet ingen DX.
Gæsterne til familiemiddagen ankommer og så forlades radiorummet. Ind og lave flæskesteg med hele svineriet og masser af rødvin. Humøret er i top. Smutter lige ned og kører de sidste 2 timer af testen, men det giver ikke mange point.
Trods alt et hæderligt resultat. Men jeg fornemmer en noget lavere deltagelse end sidste år. Forholdene var bestemt heller ikke i top.

812 Qsoer
20 stater/provinser
55 DXCC lande
321.000 claimed points efter 19 timer i sadlen

73 til alle herfra
OZ0B / OZ1ISY Søren


[OZ-CONTEST]
CQ WW 160 m OZ50Q (OZ8AE)

Deltog med OZ50Q med lidt udfordringer ganske som jer andre.
Antenner eller mangel på samme.

Condx absolut bedst før testen startede.
Utrolige signaler fredag aften da jeg blev færdig med at lave antenne.
Kunne køre ganske få US stationer lørdag morgen men ellers blev det ikke til så megen DX.
I løbet af lørdagen steg A-index til 17 så søndag morgen var det umuligt at høre DX. Kunne se US kørte US og Eu kørte EU.
Der kan have været undtagelser.

Søndag gik med at plukke en QSO hvis den ikke var kørt før.

73 Jørgen OZ8AE

                 CQ160CW Summary Sheet
       Start Date : 2022-01-28
    CallSign Used : OZ50Q
      Operator(s) : OZ8AE
Operator Category : SINGLE-OP
Assisted Category : ASSISTED
             Band : ALL
            Power : HIGH
             Mode : CW
 Default Exchange : 14
       Gridsquare : JO54XQ
     ARRL Section : DX
        Club/Team :
         Software : N1MM Logger+ 1.0.9425.0
            Score : 156.365

        Band     QSOs     Pts  StP  DXC  Pt/Q
         1,8     550    2843    7   48   5,2
       Total     550    2843    7   48   5,2


OZ7BQ 160M CQWW.

God dag,
Tak for interessante indlæg om 160M testen.
Mine muligheder er ikke store i denne test. Min antenne er en 20m lang inverted L antenne, med en stor afstemningsspole og et L-led i bunden, i en meget lille villahave.
Med denne opsætning er båndbredden ca 30 KHz. Ved brug af mit PA-trins antennetuner kan jeg komme op på en båndbredde  på ca 50 KHz, så jeg opdagede aldrig, at der var aktivitet oppe i SSB delen af båndet.
Som LP deltager, 100W, kørte jeg mest S&P, dog med et par gode run perioder fx søndag aften.
Med udsigt til kraftig storm var forventningerne ikke store, da jeg kunne forudse en del Down time.
Startede fredag aften 22 UTC og fortsatte til lørdag 02 UTC, hvor jeg gik i seng. Masser af EU aktivitet med VY2ZM, 4X2M og CR3 som bedste (og bortset fra UA9ere eneste DX).
I gang igen fra 04 til 07 UTC. Stadig mange EU men hørte ikke læsbare W stationer.

Lagde Spiderbeam masten ned og gik efter lidt morgen mad i seng igen, mens stormen tog til.
Først søndag ved 14 UTC var vejrforholdene, så jeg turde rejse Spiderbeam masten igen. Kørte et par timer og så en pause, for så at slutte med et par timer frem til lukketid.
Hele vejen masser af EU stationer. Det er virkeligt overraskende, hvor mange der kommer i gang en test som denne sammenlignet med aktiviteten til dagligt. Og sikke signalstyrker man oplever.

Alt i alt ca 13 timers aktivitet
390 QSOer plus nogle dupletter,
1994 points,
1 prov og 43 DX, hvilket skulle give et
Score på 87.736

Tak til OZ0B, OZ1AAR, OZ2TF, OZ3SM, OZ5W, OZ50Q, OZ8SW (håber, at jeg har fået alle med).

73 Hans Jørgen