OZ6ARC – Generalforsamling

Mojn Venner!

Husk det er i morgen torsdag d. 7 april vi holders årets generalforsamling kl. 19.30 i klubhuset, med følgende dagsorden:

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra Formanden og Initiativudvalget.
  3. Regnskab fremlægges af kassereren OZ1LFW, og kontingent fastsættes for det kommende år. Herunder også økonomien i "kaffekassen".
  4. Nyvalg eller genvalg af kasserer OZ1LFW , bestyrelsesmedlem OZ2JMG og samtlige udvalg.
  5. Klubhuset
  6. Indkomne forslag. Evt. forslag skal foreligge hos bestyrelsen 8 dage før GF.
  7. Eventuelt.

Mød op og lad os høre DIN mening og DINE initiativer for det kommende år i afdelingen.

Kaffen er i for øvrigt GRATIS denne aften ! 
vy 73 de oz7ue John