WORLD AMATEUR RADIO DAY 18. april

Tilmelding inden 17. april

Generelle regler for deltagelse i  5PØWARD eventen

Dato og tid: Den 18. april kl. 00:00 - 23:59 UTC

Bånd: 160 - 10 meter inklusiv WARC og 60m

Modes: CW, SSB, Digi, Mix

Kategori: Single operatør eller Klub/Lokalafdeling.

Exchange: RS(T)

Kaldesignal: 5PØWARD/xx

Tilmelding: sker til oz2i@edr.dk senest den 17. april kl. 12:00 med oplysning om dit (eller klubbens/ lokalafdelingens) kaldesignal, navn og adresse samt e-mail adresse.

Dit personlige suffiks (/xx) sendes til din e-mail adresse, senest den 17. april Kl. 14:00.

Elektronisk Log i ADIF-format sendes til oz2i@edr.dk senest 20. april. Der skal altid indsendes log uanset om du har kørt mange eller få QSO'er.

Plakette for flest QSO i hver Mode og kategori. Resultatet offentliggøres i OZ samt på EDR hjemmeside.

Operatør certifikat til alle aktive operatører kan downloades fra EDR hjemmeside.

QSL kort kan bestilles gennem ClubLog OQRS.
QSL manager er OZ1ACB Allis.

Spørgsmål og tilmelding til, oz2i@edr.dk
73 de OZ1ACB Allis, OZ4CG Carsten og OZ2I Henning

https://www.qrz.com/db/5P0WARD
#WorldAmateurRadioDay


https://kidadl.com/seasonal-events/world-amateur-radio-day

http://www.southgatearc.org/news/2022/april/world-amateur-radio-day.htm#.YlGgcchByUk