OZ Linux Online møde mandag den 11. april kl. 20

Vi mødes igen på https://meet.jit.si/OZLinux , hvor vi logger på med call og navn.

Vi følger op på igangværende projekter om SDR RTL-dongle, raspi images og antenner, raspi temperatur-måling, sommerhus ham radio shack med wifi-relay og raspi camera med motionEye.

Alle emner som har relation til Linux og ham radio er velkomne!

73 Jan