OZ6ARC – Ugebrev 15-22

Mojn Venner!

Referat fra Generalforsamlingen d. 7 April 2022 kl. 19:30 i OZ6ARC

John blev valgt til ordstyrer.

Formanden startede med at sige at det ikke var længe siden vi sidst havde generalforsamling, nemlig d. 28. oktober 2021. Generalforsamlingen i marts blev udsat pga. Corona.  I september, oktober, november og december havde vi en del interessante foredrag og emner oppe at vende. I december havde vi et enkelt møde og resten af  december og januar var alt aflyst pga. Corona. Vi startede op igen i februar med møder og foredrag som vi plejer.

Formanden opfordrede medlemmerne til at komme med forslag til emner på vores torsdags møder, da det er vigtigt at vi rammer medlemmernes interessefelter, så der kan komme lidt for alle, både for de trænede…. men sandelig også for nybegyndere.

Under regnskab blev der foreslået en kontingent stigning da vi de sidste 2 år har haft et underskud på regnskabet. Efter lidt debat blev det besluttet at vi det kommende år forsætter med uændret kontingent på 250,-kr. årligt, men vi aftalte at der næste år skal der kigges på det igen da en forhøjelse nok kan komme på tale, hvis vi ikke inden da kommer til penge via salg af effekter eller på anden vis får tilført midler.

Formanden takkede alle for deres arbejde i klubben.

Der var 4 valg og der blev genvalg til alle, så det så sådan ud:
Kasserer: OZ1LFW Svend Aage
Bestyrelsesmedlem: OZ2JMG Jan
Revisor: OZ6IQ Preben og OZ2JMG Jan.
Elektronikudvalget: OZ5JAN Jann, OZ2JMG Jan.
Initiativ udvalget: OZ7UE John. OZ1BMO Gert.
Køkken: OZ1ODK Gunnar og OZ9ACV Lejf.
Klubhusansvarlig: OZ7UE John.
Hjemmesideredaktør: OZ9ACV Lejf.
Ugebrev/OZ - redaktør: OZ9ACV Lejf.
Amatørnyt - redaktør: OZ2JMG Jan og OZ7UE John.

Situationen omkring vores klubhus, blev debatteret og det blev aftalt at vi prøver at holde et møde med deltagere fra kommune og spejderne som kan besvare vores spørgsmål om det nye klubhusprojekt.

Eventuelt: Ingen

John OZ7UE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Næste torsdag den 21. april kl. 19:30 har vi antenne analyzer på programmet. Det lille smarte måleinstrument til udmåling af antenner og kabler, som efterhånden er kommet så langt ned i pris at alle kan være med.
Der vil blive gennemgået de forskellige målinger man kan udføre med instrumentet, og vist eksempler på målinger. Der er forskellige typer af instrumenterne og det er lige fra RigExpert, Mini1300 og Mini VNA som vil blive vist i brug til forskellige målinger.
Det bliver helt sikkert en spændende aften, så mød op og få din tekniske horisont udvidet med ny viden. Har du en analyzer af andet fabrikat er du mere end velkommen til at tage den med.

Vi ses 
Vy 73 de OZ1BMO
Gert