OZ Linux Online møde mandag 5. september, kl. 20

Vi mødes igen på https://meet.jit.si/OZLinux , hvor vi logger på med call og navn.

Vi starter med et punkt om Ham Net, og måske hører vi lidt om det daværende Packet Net.

Desuden har jeg et punkt om en ny remote løsning til Linux SDR programmet Quisk.
Et spændende koncept, som ser ud til at reducere receive packetstrømmen med en faktor 10 på en Hermes radio.
https://groups.io/g/n2adr-sdr/topic/93369792#2361

Alle emner som har relation til Linux og ham radio er velkomne!

73 Jan