QSL bureau

Amatørradio

QSL bureau

QSL kort

QSL er en forkortelse som anvendes i amatørradiotrafikken. QSL kan anvendes med og uden efterfølgende spørgsmål.

QSL bruges i betydningen: jeg bekræfter og i betydningen: jeg har forstået.

QSL? bruges i betydningen: kan du bekræfte ? og i betydningen: har du forstået ?

QSL-kort er betegnelsen for postkort som radioamatører kan sende til hinanden som bekræftelse på en radiokontakt mellem 2 radioamatører.

Kortet indeholder en stationsidentifikation på de to stationer, som har været i kontakt og en rapport over forbindelsen: tidspunkt, frekvens, mode, signalstyrke og forståelighed.

Herud over kan kortet indeholde andre informationer samt billeder og tekst, som afsenderen gerne vil præsenterer for den station han har haft kontakt med.

 

QSL kort kan sendes i papirformat via alm posttjeneste, og der findes tillige webbaserede tjenester, som radioamatøren kan anvende for at bekræfte/få bekræftelse på en stedfunden radiokontakt. (Logbook of the world, e-QSL, Clublog)

 

Meddelelser fra QSL bureauet

Information fra EDR`s QSL Bureau

Information fra EDR`s QSL Bureau

Information omkring QSL til og fra OZ QSL bureau Grundet Corona er der ikke helt så mange QSL kort for ...
Læs Mere
QSL-Vejledning af OZ8XW

QSL-Vejledning af OZ8XW

EDRs QSL-bureau   EDRs QSL-bureau er en del af den service, man får ved at være medlem af landsforeningen EDR ...
Læs Mere
Information fra EDR`s QSL Bureau

Information fra EDR`s QSL Bureau

De planlagte QSL forsendelses datoer for år 2020, er blevet suspenderet. Dette skyldes den corona tid, vi lige nu er ...
Læs Mere

Tilmelding til QSL bureauet:


    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------