Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2018-03-28

Spørgsmål 1 Hvad er forskellen på udgangseffekten fra en FM-moduleret sender, hvis modulationsindex ændres fra m = 1 til m = 2? Svarmuligheder: 2 gange 4 gange 8 gange Der er ingen forskel Rigtigt svar: Der er ingen forskel Forklaring: Ved FM er modulationsindexet forholdet mellem frekvenssving og modulationsfrekvens. Modulationsindexet siger ikke noget om udgangseffekten. Se VTS 8. udgave afsnit 6.4.2 Sidebånd. Spørgsmål 2 Hvad er karakteristisk ved et symmetrisk firkantsignal uden jævnspændingskomponent? Svarmuligheder: Det forstærkes bedst i en forstærker med vacuumrør Det har meget lavt indhold af harmoniske signaler…

læs mere

Videoer

En video kan være et godt supplement til Vejen til sendetilladelsen. Herunder er en liste over danske undervisningsvideoer, som alle handler om et emne, som indgår i radioamatørprøven. Alle videoerne ligger på YouTube og varer mellem 3 og 8 minutter. Videoer til Ikke-teknisk prøve (D-certifikat): Strøm, spænding, modstand og effekt Frekvens og bølgelængde Strømforsyning Sikkerhed Antenner Udbredelsesforhold VHF/UHF Måling med multimeter Forstyrrelser Det fonetiske alfabet Q-koden Kaldesignaler og nødsignaler IARU og båndplaner Stationsbetjening (simplex) Stationsbetjening (repeater) Rapportering ITU CEPT Licensbestemmelser Regler for gæsteoperatører Videoer til Begrænset teknisk prøve (B-certifikat) Elektronikkens…

læs mere

Læsestof

Lærebog Du har brug for en lærebog for at bestå en radioamatørprøve. EDR har udgivet sådan en bog, nemlig Vejen til sendetilladelsen. Bogen sigter på at få læseren til at bestå prøverne som radioamatør. Vejen til sendetilladelsen er velegnet til selvstudium eller til brug på et kursus. Vejen til sendetilladelsen indeholder netop det stof, som du skal kunne for at bestå prøverne. Ved at bruge denne bog forhindres overindlæring. Overindlæring betyder, at du bruger tid på indlæring af stof, som ikke er nødvendigt for at bestå prøverne. Vejen til sendetilladelsen…

læs mere

Pensum til prøven

Pensum til radioamatørprøverne er bestemt af Erhvervsstyrelsen. Du kan finde pensum i Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.” (BEK829). Der er også en beskrivelse af pensum i Vejen til sendetilladelsen 8. udgave side 113-117. D-certifikat For at få D-certifikat skal du bestå Ikke-teknisk prøve. Her er pensum til denne prøve: Ledningsevne Sinusformede signaler Strømforsyning Antennetype Udbredelsesforhold Målinger Måleinstrumenter Forstyrrelser i elektrisk udstyr Det fonetiske alfabet Q-koden Operationelle forkortelser og deres brug i amatørradiotrafik Internationale nødsignaler, amatørradionødtrafik og trafik i forbindelse med naturkatastrofer. Kaldesignaler…

læs mere

Introduktion til micro:bit

IndledningI august 2018 modtog alle 65.000 elever i 4. klasse i folkeskolen en microcomputer. I Danmark kaldes den for ultra:bit men den hedder micro:bit på engelsk. Formålet er at lære børn at kode over de næste tre år. DR oplyser på sin hjemmeside, at kreativitet, nysgerrighed og skaberkraft vil være i focus. Kan micro:bit bruges af radioamatøren, og i givet fald hvordan? Jeg tror, at Arduino familien fortsat vil være radioamatørens foretrukne mikrocomputer. Radioamatører, som er forældre eller bedste­forældre, bør alligevel have et vist kendskab til micro:bit. Dermed kan legen…

læs mere

Morsetræner med micro:bit

Af OZ1BXM Lars Petersen, oz1bxm@pobox.com Indledning I denne artikel præsenterer jeg et morseprogram til micro:bit. Ved hjælp at dette program kan lærere/forældre/bedsteforældre demonstrere, hvordan rigtig morse lyder. Eleven kan selvfølgelig også selv prøve kræfter med morsealfabetet. Bogstaver og tal afspilles med en 700 Hz tone ved speed 40. Der kan øves afsendelse af morsetegn ved hjælp af en morsenøgle. Morsetræneren starter med de korte bogstaver (a, n, t, e osv.). Dernæst kommer de mellemlange bogstaver (r, s, w, g osv.) og til sidst de lange (y, q, h, x osv.) samt…

læs mere

Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2019-04-09

Spørgsmål 1 Hvad bestemmer den magnetiske feltstyrke omkring en frithængende elektrisk ledning? Svarmuligheder: Ledningens tværsnitsareal Strømmen, der løber i ledningen Ledningens spænding i forhold til jord Den specifikke modstand af ledningsmaterialet Rigtigt svar: Strømmen, der løber i ledningen. Forklaring: Se VTS 8.udgave, afsnit 3.10.2 Magnetiske felter. Spørgsmål 2 En spole med selvinduktionen 2 millihenry er viklet således, at længden og diameteren for spolen er ens. Uden at ændre længde og diameter forøges vindingstallet til det dobbelte. Hvordan indvirker det på selvinduktionen? Svarmuligheder: Selvinduktionen ændres ikke Selvinduktionen forøges Selvinduktionen formindskes Selvinduktionen…

læs mere

Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2017-10-29

Spørgsmål 1 Hvad er effektivværdien af spændingen for et sinussignal, hvor spidsværdien er 10 volt? Svarmuligheder: ca. 7 volt ca. 5 volt ca. 20 volt ca. 14 volt Rigtigt svar: ca. 7 volt. Forklaring: Forholdet mellem spidsværdi og effektivværdi er 1,41 (kvadratrod 2). Effektivværdien er 1,41 gange lavere end spidsværdien, altså 10/1,41 = 7,07 volt. Se VTS 8 .udg. afsnit 3.11 Sinusformede signaler Spørgsmål 2 I en lille spole anvendt i et lavfrekvenskredsløb indskydes en ferritkerne, som næsten udfylder det indre af spolen. Hvad kan vi forvente af ændringer i…

læs mere