EDR og RAST

Nu går der jo altid mange rygter omkring hvad EDR gør eller ikke gør, i dette tilfælde omkring invitationen fra Thailand til at komme til møde derovre. Og ja vi var inviteret. Den kom til kontoret søndag eftermiddag op til efterårsferien Og kontoret var ikke åben mandag / tirsdag pga ferie. Da man ikke fra Thailand havde hørt noget fra EDR sendte man så invitationen til forskellige private mail adresser som de åbenbart kendte, i stedet for som normalt, når det er noget officielt, at tage mail listen fra IARU,…

læs mere

Redaktionen Chefredaktør (ansvarshavende) Jan Anderschou, OZ3QY Ikastvej 48 7361 Ejstrupholm Mail: formand@edr.dk I hovedredaktionen deltager desuden: Arne Fast Hansen, OZ4VW Mail: oz4vw@edr.dk Knud Pedersen, OZ1CWM Mail oz1cwm@edr.dk Palle Preben-Hansen, OZ1RH Mail oz1rh@edr.dk OZ1EW Niels Ernholt Mail oz1ew@edr.dk OZ3MC Martin Mortensen Mail oz3mc@edr.dk OZ1JS Jørgen Sand Mail oz1js@edr.dk Spalteredaktører: Contesting – Conteststof – Resultater Henning Andresen, OZ1BII Slotsgade 17 1. mf., 6100 Haderslev Mail: oz1bii@edr.dk HF aktivitetstest Gunnar Krüger, OZ1GX Benediktevej 2, Lind 7400 Herning Mail: oz1gx@edr.dk Contestresultater VHF – UHF – SHF Verner Topsøe, OZ5TG Lundumskovvej 13 8700 Horsens Mail: oz5tg@edr.dk CW – hjørnet…

læs mere

Succes for Amatørradio ved WRC-19

World Radio Conference 2019 (WRC-19), hvor emner som er vigtige for Amatørradio som f.eks frekvenstildeling er blevet behandlet, er slut. International Amateur  Radio Union (IARU), som EDR er medlem af, har haft møderet på konferencen. IARU har deltager med en meget kvalificeret delegation som f.eks. har stillet formand til en af undergrupperne på konferencen. Her er foreløbigt et glædeligt godt delresultat for 50 MHz båndet. På WRC-19 er det besluttet af 44 lande (mod før 11, herunder Danmark) at alokere de første 500 KHz fra 50,0 MHz til 50,5 MHz…

læs mere

Invitation – Fokusgruppe

  Har du lyst til at fortælle os om, hvilke tanker du gør dig om EDR, f. eks. hvad der skal til for at du føler du dig godt informeret, så er det måske dig, som skal deltage i vores fokusgruppe. Vi søger et antal medlemmer til at deltage i et fokusgruppeinterview og vi tilstræber så vidt muligt, at der er deltagere fra alle regioner. Hvis du vil vide mere om, hvordan det hele kommer til at foregå, kan du læse længere nede. Vil du deltage i fokusgruppen? Send en…

læs mere