Digimodes og remote – sidste tilmelding i dag

Nu far du chancen for at blive dus med de nye digitale modes, og med hele det spændende område med fjernstyring af radioen. Med andre ord har vi et tema i april, der handler om radio og computere i skøn forening. Digimodes OZ1KZX Michael F. Möller vil fortælle om: Digitale Modes – , JT65, og FT8 Hvad kræves der af Hardware Installation af software Gennemgang af WSJT-X software Kort intro til JTDX Software FT8DXpedition mode WSJT-x FT8DXpedition mode JTDX tips og tricks Michael vil demonstrere tingene I praksis, så du…

læs mere

Deltagere til arbejdsgruppe søges

Deltagere til arbejdsgruppe søges EDRs hovedbestyrelse vil gerne sikre radioamatørerne de bedste muligheder, for at dyrke deres hobby. Det betyder bl.a. mulighed for at opsætte antenner. Som vi skrev i februar OZ, skal EDR have en kreativ tilgang til problemstillingen. Vi vil ikke bare acceptere, at reglerne bliver tolket efter forgodtbefindende i de forskellige forvaltninger og boligforeninger. Derimod vil vi gerne bidrage til, at fortolkningen sker i radioamatørernes interesser. Naturligvis kan EDR ikke bare få ændret lovgivningen, eller tvinge beslutningstagere til, at tænke som en radioamatør, men vi kan alligevel…

læs mere

Ordinært HB møde den 6. april 2019

Hovedbestyrelsen afholder ordinært HB møde den 6 april 2019 med dagsorden jf. vedtægterne: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde, samt referater fra virtuelle møder 3. Økonomi/saldobalance (regnskab) 4. Indkomne forslag og sager til behandling 5. Kommende aktiviteter 6. Eventuelt 7. Fastsættelse af næste møde 8. Gennemgang af referat Der vil være særlig fokus på gennemgang af regnskab forud for revision og overdragelse til godkendelse i repræsentantskabet.

læs mere

Radioamatører efterlyses

Vi har modtaget denne efterlysning fra folkene bag det spændende ON OFF arrangement i Radiohuset. Fat nøglen og telefonen og hjælp med at synliggøre EDR og amatørradioen i Radiohuset.   Jeg leder efter radioamatører, vi kan kalde dem “værter”, som kan skabe et “hjemme hos EDR” – stemning i foyeren på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium lørdag d. 9.marts. Vi har brug for en flok af minimum 5 radioamatører, der har lyst til at invitere publikum indenfor, så at sige. De skal tage diverse udstyr med: • radio • morsenøgle •…

læs mere

Q-koder sendes og sød musik opstår

Af Nanna C. Rohweder kommunikationsansvarlig ON/OFF-kunstprojekt I starten af marts skal den 83-årige radioamatør Jørgen Lindberg Hansen (OZ5LH) for fjerde gang medbringe sin radio og sin morsenøgle og medvirke i et af Helle Fuglsangs kunstprojekter. Denne gang er det på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i det forhenværende Radiohus i København og hedder ON/OFF. Konservatoriet eleverne spiller på deres instrumenter og radioamatørerne ”spiller” på deres morsenøgler når de morser Q-koder. Det samlede musikværk transmitteres og morsemelodien sendes ud i verden.   Siden Helle Fuglsang var en lille pige, har hun været…

læs mere

Hjælp med at spore satellitten

Af OZ3QY Jan Anderschou Siden 2017 har Aarhus Universitet haft sit eget rumprogram, hvor studerende arbejder med de små satellitter kaldet Cubesat eller nanosatellitter.   Satelitten fylder kun 10x10x10 cm. Her er en lignende nanosatellit fra det danske firma GomSpace. (Foto: GomSpace) I går blev der søsat en sådan fra den internationale rumstation ISS. Satellitten er bygget af studerende på Aarhus Universitet med hjælp fra det danske firma Gomspace. Den første Aarhus-satellit skal give både studerende og videnskabsfolk på Aarhus Universitet mulighed for en ny tilgang til forskning via satellitter…

læs mere