Succes for Amatørradio ved WRC-19

World Radio Conference 2019 (WRC-19), hvor emner som er vigtige for Amatørradio som f.eks frekvenstildeling er blevet behandlet, er slut. International Amateur  Radio Union (IARU), som EDR er medlem af, har haft møderet på konferencen. IARU har deltager med en meget kvalificeret delegation som f.eks. har stillet formand til en af undergrupperne på konferencen. Her er foreløbigt et glædeligt godt delresultat for 50 MHz båndet. På WRC-19 er det besluttet af 44 lande (mod før 11, herunder Danmark) at alokere de første 500 KHz fra 50,0 MHz til 50,5 MHz…

læs mere

Invitation – Fokusgruppe

  Har du lyst til at fortælle os om, hvilke tanker du gør dig om EDR, f. eks. hvad der skal til for at du føler du dig godt informeret, så er det måske dig, som skal deltage i vores fokusgruppe. Vi søger et antal medlemmer til at deltage i et fokusgruppeinterview og vi tilstræber så vidt muligt, at der er deltagere fra alle regioner. Hvis du vil vide mere om, hvordan det hele kommer til at foregå, kan du læse længere nede. Vil du deltage i fokusgruppen? Send en…

læs mere

Gæst til RM2019

EDRs medlemmer har mulighed for at overvære repræsentantskabsmødet den 16. november 2019. Hvis du ønsker at deltage som tilhører, så skal kontoret have din tilmelding  senest den 8. november. Du har mulighed for at deltage i bespisningen. Pris pr. deltager med forplejning koster kr. 75,00 ( morgenbrød, kaffe/te, biksemad med 1 øl eller 1 vand samt kage til eftermiddagskaffen). Tilmelding til bespisningen skal ligeledes være afgivet senest den 8. november. Kontakt kontoret på mail kontor@edr.dk eller telefon 6615 6511

læs mere

Region 1 ARDF Championships 2019

Hej alle rævejægere, Region 1 ARDF Championships 2019 afvikles i denne uge i Slovenien, og Villy, OZ6KH gjorde det forrygende i 2 m-jagten, idet han blev nr. 3 i M70-klassen ud af 31 deltagere! Anette, OZ1BCC løb også 2 m i klassen W60, men blev ikke placeret, da hun overskred tidsgrænsen, hvilket man kan forstå, når man tager terrænet i Alperne i betragtning. Se resultatliste på: http://ardf2019.hamradio.si/results/classics1/results.htm Flere detaljer, kort m.m. kan ses på: http://ardf2019.hamradio.si/official-results/ Vy 73 de Arne, OZ9VA

læs mere

EDR er foran i kampen for 2 meter båndet

EDR imødegår et forslag fra Frankrig om benyttelse af 2 meter båndet til kommunikation med f.eks. droner. Uagtet der lægges op til fælles eksistens med radioamatører, vil forslaget give gener for både radioamatører og andre brugere af båndet. Der er naturligvis stor interesse for sagen, kendetegnet ved en stigende oppisket stemning, at nu skal der »slås i bordet«. Der er også i visse kredse det indtryk, at EDR intet foretager sig. Det er naturligvis ikke tilfældet. EDR varetager danske radioamatørers interesser, som EDR altid har gjort. Det er der intet…

læs mere

2 meter aktivitet

Vi har fra Holland modtaget opfordring til at deltage i en 2 meter aktivitet. Her er hvad de skriver: Join us at the 2 meter propagation experiment.  Make QSO’s on the 2 meter band in any mode you prefer. It is not a contest but an experiment to get as many radioamateurs on the 2 meter band as possible. Clublog is handling the statistics. Upload your QSO’s in ADIF to clublog.org. On our website you will find links about where and how. Support us in this experiment form anywhere in…

læs mere