Generalforsamling, Repeaters foreningen Yding Skovhøj

Hvornår:
29. juni 2021 kl. 19:00
2021-06-29T19:00:00+02:00
2021-06-29T19:15:00+02:00
Kontakt:
OZ3ZU/Viggo

Generalforsamling

Repeaters foreningen Yding Skovhøj holder ordinær generalforsamling:

 tirsdag den 29. juni 2021 kl. 19:00

På adressen:
OZ6HR, EDR Horsens Afdeling
Parallelvej 6A
8751 Gedved

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest de, 15. juni 2021 på adressen:

kkmajland@mail.tele.dk

Dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Valg af referent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Foreningens virke fremover
  • Valg til bestyrelsen: Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, OZ4VW og OZ8DD er på valg
  • Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

 

vy 73 de OZ3ZU/Viggo