Begrænset teknisk prøve 30-09-2018

Begrænset teknisk prøve 30-09-2018

Spørgsmålene er udformet af Erhvervsstyrelsen.
Svarene er givet af EDR (OZ1BXM).

1 / 16

Vi måler en vekselstrøms frekvens i enheden hertz (Hz). Hvad er definitionen på denne enhed?

2 / 16

Hvad forstås ved spærrespændingen for en diode, der anvendes som ensretter i en strømforsyning?

3 / 16

Tegningen viser en transistortype. Hvilken?

Question Image

4 / 16

I en serieforbindelse af en spole med selvinduktionen 1 henry og en modstand på 0,1 ohm løber der en konstant strøm på 1 ampere. Hvad er spændingsfaldet over serieforbindelsen?

5 / 16

En modstand på 5 ohm forbindes parallelt med en modstand på 500 ohm. Hvad er den samlede modstand for denne parallelforbindelse?

6 / 16

Hvorledes virker et pi-filter i et senderudgangstrin?

7 / 16

Blokdiagrammet viser en del af en SSB-sender, som består af en balanceret modulator efterfulgt af et filter til at udsøge USB (øvre sidebånd)/LSB (nedre sidebånd). Hvilken type filter bruges til udvælgelsen?

Question Image

8 / 16

På tegningen er skitseret strøm (I) og spændingskurver (E) samt fødning for en dipolantenne. Hvilken slags dipol er der tale om?

Question Image

9 / 16

En ikke-resonant antenne er meget kort i forhold til bølgelængden. Hvad er dens reaktans?

10 / 16

Hvad er fading?

11 / 16

Hvad skyldes det, at der undertiden kan opleves VHF- og UHF-forbindelser over lange afstande ved solopgang?

12 / 16

Hvordan kan en senders spidseffekt (p.e.p.) måles?

13 / 16

En 2-meter amatør-radiosender forstyrrer i 70 cm båndet. Hvad kan det skyldes?

14 / 16

En 2 meter amatør-FM-sender forringer følsomheden på en nærliggende TV-modtager. Problemet er størst, når sendeantennen peger mod TV-modtagerens antenne. Hvad kan forklaringen være?

15 / 16

Hvilket af følgende bånd er ikke tildelt amatørradiotjenesten?

16 / 16

En radio-amatør med certifikat af kategori B må benytte båndet?

One Thought to “Begrænset teknisk prøve 30-09-2018”

  1. Svaret på spørgsmål 15 er “21450 – 24890 kHz”.

Leave a Comment