Prøver til A-certifikat

A-certifikat

Herunder finder du prøver (og forklaringer på dem) til A-certifikat. Alle prøver har 14 spørgsmål. Du skal have mindst 10 rigtige svar for at bestå. Prøverne er lavet af Energistyrelsen og de korrekte svar er udvalgt af EDR (OZ1BXM). Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2016-10-29 Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2017-07-27 Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2017-09-27 Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2017-10-29 Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2018-01-20 Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2018-03-28 Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2018-05-15 Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2018-09-30 Forklaringer til Almindelig…

læs mere

Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2018-05-15

Spørgsmål 1 En AM-sender moduleres med et sinusformet signal. Hvad sker der med senderens PEP (Peak Envelope Power), når der AM-moduleres? Svarmuligheder: PEP forbliver konstant PEP bliver mindre PEP bliver større PEP kan ikke måles, når der AM-moduleres Rigtigt svar: PEP bliver større. Forklaring: Ved AM ændres signalets amplitude i takt med modulationen. Når et AM-signal ikke tilføres modulation, er bærebølgen konstant. Men når modulation tilføres, stiger og falder amplituden. Dermed stiger PEP. Se VTS 8.udgave, afsnit 6.2 Amplitudemodulation. Spørgsmål 2 Diagrammet viser en AC-generator, som sender en strøm igennem…

læs mere

Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2019-04-04

Spørgsmål 1 Vil forholdet imellem strøm og spænding altid være det samme for en almindelig modstand? Svarmuligheder: Ja Nej Det afhænger af spændingen Det afhænger af strømmen Rigtigt svar: Ja. Forklaring: For en modstand gælder, at forholdet mellem spænding (U) og strøm (I) er konstant. Eksempel: Hvis spændingen over en modstand stiger til det dobbelte, vil strømmen gennem modstanden også stige til det dobbelte. Forholdet mellem U og I ændrer sig ikke, så længe modstandsværdien er konstant. Ohms lov udtrykker det således: R = U/I. Spørgsmål 2 Hvad er fritrumsbølgelængden…

læs mere

Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2018-09-30

Spørgsmål 1 Figuren viser et dæmpeled, som er afsluttet med sin karakteristiske impedans (modstanden R). Hvis leddet dæmper 10 dB og det tilføres 20 W, hvor meget effekt afsættes der da i R? Svarmuligheder: 2 W 7 W 10 W 400 W Rigtigt svar: 2 W Forklaring: Når vi taler om watt, er 10 dB lig med 10 gange. Effekten, som afsættes i R, er 10 gange mindre end den effekt, som tilføres. 20W/10 = 2 W. Spørgsmål 2 Signaturen viser et elektronrør, hvad kaldes denne rørtype? Svarmuligheder: En triode…

læs mere

Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2018-03-28

Spørgsmål 1 Hvad er forskellen på udgangseffekten fra en FM-moduleret sender, hvis modulationsindex ændres fra m = 1 til m = 2? Svarmuligheder: 2 gange 4 gange 8 gange Der er ingen forskel Rigtigt svar: Der er ingen forskel Forklaring: Ved FM er modulationsindexet forholdet mellem frekvenssving og modulationsfrekvens. Modulationsindexet siger ikke noget om udgangseffekten. Se VTS 8. udgave afsnit 6.4.2 Sidebånd. Spørgsmål 2 Hvad er karakteristisk ved et symmetrisk firkantsignal uden jævnspændingskomponent? Svarmuligheder: Det forstærkes bedst i en forstærker med vacuumrør Det har meget lavt indhold af harmoniske signaler…

læs mere

Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2019-04-09

Spørgsmål 1 Hvad bestemmer den magnetiske feltstyrke omkring en frithængende elektrisk ledning? Svarmuligheder: Ledningens tværsnitsareal Strømmen, der løber i ledningen Ledningens spænding i forhold til jord Den specifikke modstand af ledningsmaterialet Rigtigt svar: Strømmen, der løber i ledningen. Forklaring: Se VTS 8.udgave, afsnit 3.10.2 Magnetiske felter. Spørgsmål 2 En spole med selvinduktionen 2 millihenry er viklet således, at længden og diameteren for spolen er ens. Uden at ændre længde og diameter forøges vindingstallet til det dobbelte. Hvordan indvirker det på selvinduktionen? Svarmuligheder: Selvinduktionen ændres ikke Selvinduktionen forøges Selvinduktionen formindskes Selvinduktionen…

læs mere

Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2017-10-29

Spørgsmål 1 Hvad er effektivværdien af spændingen for et sinussignal, hvor spidsværdien er 10 volt? Svarmuligheder: ca. 7 volt ca. 5 volt ca. 20 volt ca. 14 volt Rigtigt svar: ca. 7 volt. Forklaring: Forholdet mellem spidsværdi og effektivværdi er 1,41 (kvadratrod 2). Effektivværdien er 1,41 gange lavere end spidsværdien, altså 10/1,41 = 7,07 volt. Se VTS 8 .udg. afsnit 3.11 Sinusformede signaler Spørgsmål 2 I en lille spole anvendt i et lavfrekvenskredsløb indskydes en ferritkerne, som næsten udfylder det indre af spolen. Hvad kan vi forvente af ændringer i…

læs mere

Forklaringer til Almindelig teknisk prøve 2017-07-27

Spørgsmål 1 Et udgangstrin til en sender forøger antennestrømmen fra 1 A til 3,16 A. Hvor stor en effektforstærkning er der tale om? Svarmuligheder: 3 dB 6 dB 10 dB 20 dB Rigtigt svar: 10 dB Forklaring: Vi skal brug den effektformel, som gælder for strøm. Det er formlen i den grønne firkant. Formlen findes ikke i VTS 8. udgave men i VTS 5. udgave side 44: Iud/Iind har værdien 3,16 da det er forholdet mellem de to strømme. Nu kan vi beregne forstærkningen Ai, som måles i dB: Ai…

læs mere