EDR og RAST

Nu går der jo altid mange rygter omkring hvad EDR gør eller ikke gør, i dette tilfælde omkring invitationen fra Thailand til at komme til møde derovre. Og ja vi var inviteret. Den kom til kontoret søndag eftermiddag op til efterårsferien Og kontoret var ikke åben mandag / tirsdag pga ferie. Da man ikke fra Thailand havde hørt noget fra EDR sendte man så invitationen til forskellige private mail adresser som de åbenbart kendte, i stedet for som normalt, når det er noget officielt, at tage mail listen fra IARU,…

læs mere

Invitation – Fokusgruppe

  Har du lyst til at fortælle os om, hvilke tanker du gør dig om EDR, f. eks. hvad der skal til for at du føler du dig godt informeret, så er det måske dig, som skal deltage i vores fokusgruppe. Vi søger et antal medlemmer til at deltage i et fokusgruppeinterview og vi tilstræber så vidt muligt, at der er deltagere fra alle regioner. Hvis du vil vide mere om, hvordan det hele kommer til at foregå, kan du læse længere nede. Vil du deltage i fokusgruppen? Send en…

læs mere

Gæst til RM2019

EDRs medlemmer har mulighed for at overvære repræsentantskabsmødet den 16. november 2019. Hvis du ønsker at deltage som tilhører, så skal kontoret have din tilmelding  senest den 8. november. Du har mulighed for at deltage i bespisningen. Pris pr. deltager med forplejning koster kr. 75,00 ( morgenbrød, kaffe/te, biksemad med 1 øl eller 1 vand samt kage til eftermiddagskaffen). Tilmelding til bespisningen skal ligeledes være afgivet senest den 8. november. Kontakt kontoret på mail kontor@edr.dk eller telefon 6615 6511

læs mere

Regnskab 1/4-17 til 31/12-18

Der er et par bemærkninger til regnskabet: Den ekstraordinære indtægt i form af en donation kr 30.670 er med tak modtaget fra AMSAT OZ, der har nedlagt sig selv og har doneret sine aktiver til EDR. Desuden skal nævnes at tre regninger vedrørende regnskabsåret er betalt i januar 2019. Beløbet er i status fratrukket banksaldoen pr. 31/12-2018 i stedet for at være periodiseret som skyldige omkostninger. Det er formelt set ikke korrekt, men det påvirker ikke årets resultat. HB har ved ikke at ændre det sparet udgiften til regnskabsfirmaet. De kritiske…

læs mere