Regnskab 1/4-17 til 31/12-18

Der er et par bemærkninger til regnskabet: Den ekstraordinære indtægt i form af en donation kr 30.670 er med tak modtaget fra AMSAT OZ, der har nedlagt sig selv og har doneret sine aktiver til EDR. Desuden skal nævnes at tre regninger vedrørende regnskabsåret er betalt i januar 2019. Beløbet er i status fratrukket banksaldoen pr. 31/12-2018 i stedet for at være periodiseret som skyldige omkostninger. Det er formelt set ikke korrekt, men det påvirker ikke årets resultat. HB har ved ikke at ændre det sparet udgiften til regnskabsfirmaet. De kritiske…

læs mere

EDR er foran i kampen for 2 meter båndet

EDR imødegår et forslag fra Frankrig om benyttelse af 2 meter båndet til kommunikation med f.eks. droner. Uagtet der lægges op til fælles eksistens med radioamatører, vil forslaget give gener for både radioamatører og andre brugere af båndet. Der er naturligvis stor interesse for sagen, kendetegnet ved en stigende oppisket stemning, at nu skal der »slås i bordet«. Der er også i visse kredse det indtryk, at EDR intet foretager sig. Det er naturligvis ikke tilfældet. EDR varetager danske radioamatørers interesser, som EDR altid har gjort. Det er der intet…

læs mere