Deltagere til arbejdsgruppe søges

Deltagere til arbejdsgruppe søges EDRs hovedbestyrelse vil gerne sikre radioamatørerne de bedste muligheder, for at dyrke deres hobby. Det betyder bl.a. mulighed for at opsætte antenner. Som vi skrev i februar OZ, skal EDR have en kreativ tilgang til problemstillingen. Vi vil ikke bare acceptere, at reglerne bliver tolket efter forgodtbefindende i de forskellige forvaltninger og boligforeninger. Derimod vil vi gerne bidrage til, at fortolkningen sker i radioamatørernes interesser. Naturligvis kan EDR ikke bare få ændret lovgivningen, eller tvinge beslutningstagere til, at tænke som en radioamatør, men vi kan alligevel…

læs mere

Ordinært HB møde den 6. april 2019

Hovedbestyrelsen afholder ordinært HB møde den 6 april 2019 med dagsorden jf. vedtægterne: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde, samt referater fra virtuelle møder 3. Økonomi/saldobalance (regnskab) 4. Indkomne forslag og sager til behandling 5. Kommende aktiviteter 6. Eventuelt 7. Fastsættelse af næste møde 8. Gennemgang af referat Der vil være særlig fokus på gennemgang af regnskab forud for revision og overdragelse til godkendelse i repræsentantskabet.

læs mere

Login på hjemmesiden

Kære bruger Login på hjemmesiden fungerer ikke altid med dit gamle login. Det skyldes at det nye system er mere kritisk omkring sikkerheden og derfor kræver et password med en vis styrke. Hvis dit gamle password ikke fungerer, så skal du have et midlertidigt password fra supporten. Her er en vejledning der kan hjælpe dig videre. Ellers er du meget velkommen til at kontakte support@edr.dk      

læs mere

Så er vi i luften med den nye hjemmeside

Lad mig først rette en meget stor tak til webmaster OZ4JV Jens Vestergaard, der har ligget vandret siden den 15. september, for at give os denne nye oplevelse. Der skal også lyde en stor tak til HB og spalteredaktører, for at bakke kraftigt op om tilblivelsen af hjemmesiden, og som allerede er flittige brugere af faciliteterne. Har du noget du mener skal på hjemmesiden, en god artikel billeder eller lignende, så send det til redaktion@edr.dk.

læs mere