15/05/2018 - 12:23
 


Figur 1. EsHail2 i rummet.

Efter planen opsendes en geostationær amatørradiosatellit (EsHail2) i 2018. Satellitten vil få et fantastisk dækningsområde, se figur 2. Satellitten vil befinde sig 36.192 km over Jorden, og derfor kan flere kontinenter dækkes, dog ikke Nordamerika.

Figur 2. EsHail2's dækningsområde.

Uplink og downlink
============
Uplink vil være på 2.4 GHz (her sender du til satellitten) og downlink vil være på 10 GHz (her hører du satellitten). Der skal bruges an parabol for at lytte til EsHail2. I Danmark anbefales det at bruge en 60 cm parabol. En ordinær TV-parabol vil kunne anvendes da satellittens downlink ligger ganske tæt på de frekvenser som bruges af almindelige TV-satellitter.

Beregning af azimuth
=============
EsHail2 vil parkeres på position 25,5 grader øst. Hvor er den på himlen over min QTH?

Figur 3. Beregning af geostationære satellitters position.

Når en satellitposition skal beregnes, går man ud fra, at parabolen peger mod syd (180 grader). Hvis en satellit som EsHail2 skal findes, må vi kende dens position. Dette ses på figur 3 hvor EsHail2 befinder sig 25,5 grader øst. Vores parabol skal således ikke pege stik syd, men mod EsHail2, som ligger 25,5 grader mod øst i forhold til syd, altså på 180 - 25,5 = 154,5 grader. Denne værdi kaldes for azimuth (AZ) og er antennens retning i vandret plan.

Beregning af elevation
==============
Elevationen afhænger af hvor langt mod nord ens QTH befinder sig. På www.groundcontrol.com kan man beregne azimuth og elevation (EL) mod en geostationær satellit. I det følgende eksempel går jeg ud fra min egen QTH i Holstebro.

1. Gå først til http://www.groundcontrol.com/Sat...

2. Dernæst indtastes din by: "Holstebro, Denmark". Tryk "Search". Så finder programmet din by og placerer en grøn markør midt i byen på et kort fra Google Earth.

3. Nu skal den geostationære satellit vælges. Da EsHail2 endnu ikke er opsendt, må vi i stedet vælge en satellit, som ligger så tæt på den planlagt postion som muligt. Vælg "25.6E Eutelsat 25B" hvis position i den geostationære bane kun er 0,1 grad fra EsHail2, som vil ligge på 25.5E. Du kan se et screen-dump af de indtastede værdier på figur 4.


Figur 4. Øverste del af skærmbilledet.

4. Nu flyttes den grønne markør på kortet hen til din bolig. Det gøres med musen.

5. På kortet ses nu AZ som en grøn streg, og nederst på siden finder du både AZ og EL som talværdier. I mit tilfælde er AZ = 159,8 grader og EL = 24,0 grader


Figur 5. Nederste del af skærmbilledet.

Nu ved du hvordan man finder EsHail2's position når den engang sendes op og parkeres 36.000 km over Jorden.

Maj 2018, OZ1BXM Lars

Afstemning

Total votes: 11

Din gode positive kommentar

Tak for info !
Tak for info !
Hvad er erfaringerne med at nå en satellit med den noget lave elevation ?
Er det nødvendigt med en højt placeret antenne ?
73, OZ1OP, Ole


 
Hej Lars - tak for link.
Hej Lars - tak for link. Smart program der viser retningen på et lokalkort, så det er nemt at indstille parabolen ved at bruge referencepunkter i naboområdet.
Ole - OZ1OP: en elevation på 24-25 grader er ikke specielt lav. De fleste TV satellitter har elevation i det område. Jeg vil selv bruge en gammel 80 cm satTV parabol, som stadig sidder på hjørnet af husmuren 1 meter over græsplænen. Selvfølgelig kan man være uheldig at bo lige bag en flere etages bygning, så man må regne lidt på frit sigt og antennehøjde; men det er nok de færreste.
Nu krydser jeg bare fingre for, at Es'Heilsat kommer godt op.
73 Ole OZ2OE