Primære faneblade

 
Forchhammersvej 11
 
9000
 
AALBORG
 
dk
 
57.036222
 
9.912467
 

Speciel for kommende radioamatører

0
Hej til alle lyttende
 
Som I sikker ved så blev der, lørdag den 14 oktober 2017 afholdt repræsentantskabsmøde i EDR.
En af de ting som der var på dagsordenen var vedtægter.
RM valgte ikke at vedtage nogle af de forslag der var fremsat. RM valgte derimod at nedsætte et udvalg som skal færdiggøre de vedtægter der allerede har været bragt i OZ 9/2017 side 356-357, fremsat af Istvan oz1eyz og Claus oz1fdh, hvor man overgår til et "et kammer system", RM skal vælge HB og formand udfra sin midte og et udvalg til at udarbejde en forretningsorden til at supplerer vedtægterne.
 
Der blev vedtaget følgende tidsplan for arbejdet.
 
16 okt - 13 nov - De to udvalg arbejder med færdiggørelse af nye vedtægter og ny forretningsorden.
13 nov - 27 nov - Høringsfase blandt RM og medlemmer
27 nov - 4 dec - Indput fra høringensfasen bliver indarbejdet.
4 dec - 11 dec - Afstemning i RM.
 
Jeg har bedt om at få reserveret  klubaftenen den 15 november fra 19.30 til 22.00 til debat af det der kommer fra de to udvalg. Jeg har også reserveret den 22 november hvis vi skulle få brug for det.
 
Jeg vil prøve at komme med mere information de kommende mandage, når/hvis der kommer noget.
 
Jeg håber at mange af jer vil møde op og deltage i debatten den 15. november.
Personligt høre jeg gerne fra alle radioamatører, medlemmer af og ikke medlemmer af oz8jyl og edr.
Det her vedkommer alle radioamatører og alle input er mere end velkomne.
 
Med venlig hilsen
Jørgen Johansen
RM medlem for Region Nordjylland
oz5jbj snabel-a bjohansen punktum dk
 
---
 
/JBJ

Afstemning

Total votes: 516

Kommentarer

Godt initiativ, Jørgen...
Godt initiativ, Jørgen...
Men bemærk venligst, at der ikke er mulighed for at forkaste den beslutning som RM har taget; det arbejde der nu går i gang, er udelukkende for at stive vedtægtsforslaget af, med forretningsordener etc. således at der før juleferien, ligger en helt færdig pakke, som foreningens beslutningstagere kan agere efter.
Mit personlige håb er, at vi nu får ro på "vedtægtsfronten" i EDR; at der efterfølgende kun er tale om småjusteringer...

Men som sagt; godt initiativ...

`73
Lars - OZ1FUS
EDR -Noget man kommer til at melde sig ud af... Desværre...

Blot for info. Alt materiale
Blot for info. Alt materiale til høringsfasen bliver sendt til medlemmerne af repræsentantskabet og lagt op på EDR.DK. Alle som har interesse herfor kan derfor få adgang til det endelige udkast til nye vedtægter og forretningsorden.
Ideer, spørgsmål, kommentarer og forslag er meget velkomne.
Nu er det her
Jeg har læst div. dokumenter, og har ikke noget at tilføje p.t. andet end at jeg syntes det er godt arbejde der er lavet.
​Jeg tror det vil give ro og stabilitet i EDR, så når høringsfasen er ovre og alle medlemmer blevet hørt, bliver det RM som afgør om vi skal have julefred, og vi alle kan kikke fremad i fælles ånd og arbejde på at få nye som gamle radioamatører til at samles i EDR. 

OZ1LLY/Gert Poulsen

RM-Nordjylland.