Lokalafdeling: 

EDR søger mediefolk


EDRs ansigt udadtil skal styrkes. Vores medier skal undergå en forvandling, så vi der opnås større sammenhæng, bedre udnyttelse af de enkelte medier, og en bedre økonomi

I 2019 vil vi få en ny hjemmeside. Medlemsbladet OZ vil få et nyt format og udgivelsesfrekvens. Hertil vil vi udnytte sociale medier til, at udbrede kendskabet til EDR.

Ambitionen er et højr niveau på alle områder, såvel det faglige indhold, som layout og funktion.
Vi vil meget gerne udvikle det nye koncept i samarbejde med den fremtidige redaktion, og derfor vil vi invitere alle interesserede til at deltage i dette arbejde.
 
Vil du være med?
Radioamatører ved mest om vores hobby, så derfor starter vi naturligvis vores søgen blandt foreningens medlemmer.
Vi søger medlemmer, der vil engagere sig i at gøre vores medier tiltrækkende og oplysende på et højt niveau. Folk som både kan holde på en blyant og gerne en loddekolbe, og måske oven i købet har en halv- eller helprofessionel tilgang til opgaven.
Så har du en journalist, fotograf, tekstsmed, redaktør, grafiker, typograf eller en kombination gemt i maven, så vil vi meget gerne snakke med dig.
I første omgang er det naturligvis uforpligtende, men vi håber bestemt der er en håndfuld medlemmer, der vil føle sig kaldet til et job på redaktionen. Folk der ligesom os siger, det her kan blive sjovt hvis vi hjælpes ad.

Det skal du gøre
Du skal kontakte OZ3QY Jan Anderschou, enten på mobil 4017 4616 eller send en e-mail til formandatedr [dot] dk

Vi glæder os til at høre fra dig og få en dialog om hvordan vi sammen kan bringe EDR videre.
 
Vote og Share
Vote: 
No votes yet