Primære faneblade

 
EDRs Hus
 
Klokkestøbervej 11
 
5230
 
Odense M
 
dk
 
55.379386
 
10.416039
 

Speciel for kommende radioamatører

0
Odense 22. november 2017
Til EDR’s repræsentantskab.

HB har besluttet at indkalde til ekstraordinært RM møde kl. 11:00 den 16. december 2017 i EDR HQ Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M.

Dagsorden:
1A. Valg af dirigent
1B. Valg af stemmetællere
2. Afstemning om det udsendte vedtægtsmateriale
3. Eventuelt

Begrundelse herfor:

Da der beklageligvis fra enkelte medlemmers side er sået tvivl omkring legitimiteten af RMs beslutning om at foretage elektronisk afstemning i forlængelse af RM møde 14. oktober 2017, med henblik på behandling af det fuldførte arbejde med udfærdigelsen af nye vedtægter, finder HB det rigtigt at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde jf. § 13, stk. 1 i EDRs gældende vedtægter. For herved at give RM muligheden for stillingtagen til det fremlagte vedtægtsforslag på et fysisk møde indenfor den givne tidsramme.
Vy 73 de Finn Oz1ahv

Afstemning

Total votes: 467

Kommentarer

Beklager, men har ikke
Beklager, men har ikke mulighed for at møde op - og har allerede meldt fra - og har iøvrigt stemt via tilsendt mail.
Vy 73 de OZ2SF
Svend Nipper

OZ2SF Svend

Jeg syntes man pisser på RM
Jeg syntes man pisser på RM beslutning, og det viser nødvendigheden af at RM, klart og tydelig aldrig mere skal spilde unødige EDR penge og medlemmernes tid, men som de gode medlemmer vi er, så klarer vi nok også dette lille sure opstød.

​Vi skal de sure opstød til livs, tiden skal bruges til at gavne EDR og ikke mere ævl og kævl.
Det skaffer ikke EDR flere medlemmer, det er et cirkus vi medvirker til, og det værste er vi er klovne der løber, om ikke forvirret rundt, så bliver vi trukket rundt i ringen, det ønsker jeg ikke, og jeg vil tilslutte mig dem som måske overvejer at melde sig ud hvis de vedtægter ikke bliver vedtaget.

​De vedtægter som RM ved afstemning har stemt om, ligger klart d.14.dec. Dette bør man respektere.

Hvis der skal ro i foreningen, så syntes jeg vi må gøre op med om vi vil lade stå til eller rydde op, vi får kun splittelse ud af at forsætte i samme stil.

Den gode stemning fra de sidste RM skal forsætte.

​Ps. Evt. tilføjelse til dagsorden, hvis nogle i HB forsat er imod RM beslutning, bør de ikke sidde i HB mere.

Med håb om bedring
73 OZ1LLY/Gert Poulsen
RM Nordjylland

OZ1LLY/Gert Poulsen

RM-Nordjylland.