Primære faneblade

Speciel for kommende radioamatører

0
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i EDR Hillerød afdeling, OZ1EDR
 
tirsdag d. 20/3 kl. 19:30
 
i afdelingens lokaler på Carlsbergvej i Hillerød.
Dagsorden ifølge vedtægterne, der kan findes på www.oz1edr.dk under "kluboplysninger".
På valg til bestyrelsen er i år kasserer OZ5LT Tommy, der modtager genvalg.
På valg som bestyrelses suppleant er OZ1HTU Bernt, og som revisor OZ1FWN Gert.
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest mandag d. 12/3.
 
Det underskrevne regnskab samt bilag fremlægges til generalforsamlingen.
 
Vel mødt.
 
Hilsen
OZ1DPX Steen

Afstemning

Total votes: 20