Primære faneblade

Speciel for kommende radioamatører

0
Hvidovre afd. OZ7HVI
 
Indkaldelse til Generalforsamling
Tirsdag 27/2 2018 kl.: 19:30
 
Med følgende dagsorden.
 
 
1.) Valg af dirigent.
 
2.) Formandens beretning.
 
3.) Regnskab og budget.
 
4.) Valg til bestyrelsen
 
      1.) Valg af kasserer.
 
      2.) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
 
5.) Valg af suppleanter.
 
6.) Valg af revisor.
 
7.) Valg af revisorsuppleant.
 
8.) Indkomne forslag
 
9.) Eventuelt.
 
 
Pbv.
Michael Rosengaard
Formand
 

Afstemning

Total votes: 148