Gladsaxe - OZ2AGR

Formand:
OZ1BTS, Alex Poulsen
Email :
oz2agr [at] hvf363.dk
Mødeaften:
Tirsdage kl. 19.00
Lokalfrekvens:
  1. 145,450 MHz
  2. 434,900 MHzMødelokale :
Grønnegården
Transformervej 1
2860 Søborg
Hjemmeside :

Kontakt:

Formand:
OZ1BTS, Alex Poulsen 
Toftekærsvej 119
2860 Søborg
Telefon: 39 69 10 36 
Postadresse: formanden
Afdelingens giro: 4 25 18 73

Møde: Tirsdag kl. 19:00

Lokalfrekvens: 145,450 MHz og 434,900 MHz

Nyheder

Oprettet af : OZ5P Oprettelsesdato: 30/06/18
GENERALFORSAMLING Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i afdelingen. Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 25. september 2018, kl. 19.30, i lokalerne på Grønnegården med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Det reviderede regnskab og status ved kassereren 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af formand 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af 2 revisorer 10. Eventuelt. Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet under dagsordenens punkt 4, skal du huske på, at det/disse skal være formanden, OZ1BTS, i hænde senest 8.-dagen før generalforsamlingen - altså tirsdag den 18. september 2018. OZ5P/Marlau

Oprettet af : OZ5P Oprettelsesdato: 27/07/17
GENERALFORSAMLING
 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i afdelingen. Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 26. september 2017, kl. 19.30, i lokalerne på Grønnegården med følgende dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Det reviderede regnskab og status ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer
10. Eventuelt.
 
Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet under dagsordenens punkt 4, skal du huske på, at det/disse skal være formanden, OZ1BTS, i hænde senest 8.-dagen før generalforsamlingen - altså tirsdag den 19. september 2017.
 
OZ5P/Marlau

Share