Lolland - OZ1LOL

Formand:
OZ5PT, Hans Andersen
Email :
mail [at] oz1lol.dk
Mødeaften:
Onsdage i lige uger kl. 1900.
Lokalfrekvens:
  1. 144.650 MHzMødelokale :
Holeby Skole
Vestervej 126
4960 Holeby
Hjemmeside : oz1lol.dk

Nyheder

Oprettet af : oz5pt Oprettelsesdato: 26/04/18

Hej alle.

 

Vi var 17 medlemmer forsamlede til vores årlige GF, som blev afviklet i god ro og orden under ledelse af dirigent OZ1PF, Claude. Formandens beretning og regnskab blev godkendt. Der var ingen indkomne forslag. På valg var OZ3ZW, Torben og OZ5PT, Hans. Der var ingen modkandidater, så det blev til genvalg.

 

Eventuelt bød på lidt snak om forskellige emner. Der var dog en opfordring, som kræver at blive nævnt. Til efterårsprogrammets møder skal der hver gang være et emne, som varer ca. 1 time og emnerne skal offentliggøres på vores hjemmeside. I har alle et ansvar for at der kommer et emne. Men det betyder ikke, at I selv er tvungen til fremlægge det!!!!

 

Vi holder endnu 2 møder, nemlig:

onsdag d.  2. maj. Emnet er frit, så hvem overrasker de fremmødte ???

onsdag d. 16. maj. OZ2LD, Cristian, vil berette om sin tur til St. Kitts, hvor de fabrikerer pakkefiltre til fællesantenner.

OZ5PT

Oprettet af : oz5pt Oprettelsesdato: 24/01/18

Hej - tak fordi du kiggede forbi her i 2018.

Her i det sydlige af OZ-land fører vi en stille tilværelse og mødes onsdag i lige uger. Der er pænt fremmøde og en hyggelig atmosfære. Vi forsøger at imødekomme medlemmernes ønsker om forskellige emner efter bedste evne. Mødekalenderen ser sådan ud:

24. jan.  Klubmøde. Emne - struktur på mødeaftener.

07. feb. Klubmøde. Emne endnu åbent

21. feb. Klubmøde. Emne endnu åbent

07. mar. Klubmøde. Emne endnu åbent

21. mar. Klubmøde. Emne endnu åbent

04. apr.  Klubmøde. Emne endnu åbent

18. apr. Generalforsamling kl 1930

OZ5PT


Oprettet af : oz5pt Oprettelsesdato: 20/04/17
 Hej alle.

Efter veloverstået GF nærmer sommeren sig og sidste forårsmøde bliver onsdag d. 3. maj. Vi holder pause til første onsdag i uge 36. På mødet d. 19. blev foreslået at give vores møder et fast punkt på dagsordenen. Det kan f. eks.være et foredrag om et relevant emne eller en demonstration af et PC-program for Hams. Tilbudene "stod i kø", så de første 4 møder har fået et fast punkt.

 Efterårets første møder:

Uge 36, onsdag d. 6. Sep:   Remote control af transceiver ved OZ1PF, Claude

Uge 38, onsdag d. 20. Sep: Digi Mode MSK144 ved OZ3ZW, Torben.

Uge 40, onsdag d. 4. Okt.:   Opdatering til  HI-speed bredbåndsnet ved OZ2LD, Kristian.

Uge 42, onsdag d. 18. Okt.: Lidt teori om lodning - bly eller ej ved OZ5PT, Hans.

God sommer og vel mødt til efteråret

OZ5PT


Oprettet af : oz5pt Oprettelsesdato: 27/02/17
Lidt nyt fra bestyrelsen-

Er der interesse for at udbygge samværet med vores naboer?? Vi er inviteret til at besøge OZ8SMA i Vordingborg torsdag d. 30. marts. Giv et "pip", så vi kan arbejde videre sagen.

Vores ordinære generalforsamling er sat til onsdag d. 5. april 2017 kl. 1930. Forslag til behandling senest 8 dage før.

Mødekalender:
  8. marts - Klubaften
22. marts - Klubaften
30. marts - Udflugt til OZ8SMA
  5. april - Generalforsamling
19. april - Klubaften
Der kan findes flere mødedatoer, hvis interessen er for det.
73 de OZ5PT

Share